DziejeSodalicjiMarianskiej^G^GBOOKMOBI=H$\-<6@%J Ss \eo1x}~ e"$&(*Ƚ,n.^022N4V6l8l:m$<^MOBI骇oPEXTHe-Wspólnota Życia ChrześcijańskiegodQWspólnota Życia Chrześcijańskiego;Anna Laszuk (Sodalicje Mariańskie)l4calibre (4.10.1) [https://calibre-ebook.com] pl#DziejeSodalicjiMariańskiejq,f4943337-67ff-40e5-b2aa-4d30c6490393p4calibre:f4943337-67ff-40e5-b2aa-4d30c6490393 EBOKj!0101-01-01T00:00:00+00:00  kindle:embed:0001t m DziejeSodalicjiMariańskiejAnnaaszukSodcjaariańskaςςχWLjρǁǁǁǁǁ1φWWF5}color="#00b0f0">DZIEJEODALICJIARIAŃSK POLSCEALEV;brX)WWWSSYTUAKOŚCIOŁAEUROPIׇ___''ϊǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁǁ1a /2//OǁǁNpypolHmtrakoruSY8awozjusbiskuppiAopracz,zRsynodurgob0ryفHZz¦hpo ci3I*wykځzaXeЈ,w(mY4zbiAdogmatykiejkttłu(zтlęzy,Maraba.Š4 stpztamt1qqtwo (1562 -63)oegatˇmRÂf0uekrer c`yЌy(6!sej ParÉɱZygmun-taugutym prokswiWB()a8zyni`9).дwPDwra sHnarownxoHrXB Zk7iObawydٿiebagatelnenaczenielamoc`niaozycjiościołaatolickiegoaiemiach`lskich,o tutajyślrotestanckpwiaipowąiejednkapna.ăćspomć, żeormalnezyjęcekretówoborowyrzezetroię8ź)skastąpiłoopiero 1577.2 VǁǁZakońobradӈ urydeB63bsz zPomwszeȀdżowxkongregaqmar,닸rpoczątek䂐Kolegiumzympm.eaneunis -ezuita,ywxącydiecezLeBelgii,ełenłębo9ary8nictwoatki‡ jxeʏzHnkomji: “PBPannyajśwt:HprnhJxsłużbdążydybitncnotyhКj7abyhufryibXorganizowaȂkról8Syx”80543.hYko70e86304xCwez `Zst8NMPcjeyjneZt8ayچ`1ruchu,w8(empulsy9ksztЃc8zgodchlubnymiami.`[m jsh9xpżaucznip,qajHs@maɌm.inpx`Igo]lek,چPodm9żccPҟ8Qb†Њhscec9PoȉuQqTPpaghlic@(śቪ1540yXParmjc!Ўhreav0pubainp(DLayp)XyhjP(` ;pdataazad ϖϖ9161ϖ5ϖϚk"sphgpisk,pczycyX@oΉ8Dxkuxzusrazligiڸdɑ`owpytudh,) |Qmh. PZxsak0enɻw׊9613׊6׊׻wwwwǁǁǁC_wZ r!U!odda؏Ҁ`peNaleԕtwa͕`;tymPasten:zlappoxy56yIgLoyolHa sekretpn(lanchTjpP64R[BaHa)z.eunisz1t(oech g@P,oQsГӴgϒ0600297ϒϴd71wleźInQnaśladowcYӇ1pe`ękiktyjeQolabokJa X8alnrytaЊpQWjMogonybrط=0woi uXlXpzpt@m) Ho0 o:SYto,ażdekóx鄢psfeNS9bar"unk.wwwǁǁN@d`cjK`ItylpWXx inczęśpa `Eu8y:FXHiszpXPortugH0rNiemYAustr Szwajc gip0w9ota sij, Piotr˄zjus`wc.eondt)pcielAluV(mnLucerpełnirolٱȫHp`tu%yzmuxbJPrϊphremzygotowuięćpg Oi wnHjĉwqNajtjxgar)M@i448{8Di>.کn`any925WartpwxciHuwagę, że Koloniiodalicjepłynęłyaładzeiejskie,byozosta!przyier(kato08j. uznaniuejwy zaangażowaapieżǂgorzIII1577.8dXmnxcznąrekcję wzór hzerptakżennaqreńi9Cuiusegio[lih (Czyjraj,goa),yłoozgólstotne. VǁǁNa@reYPoldrug V.0kony9 xzbractwa,ekupi naróżjgrupYnYsYeXXominihpr8dzili-9)owkarm(ci -kapl`nbardynсo ś@An0MarHnia hrak(wo(owym.ԔjezuktcobycЕhisłę,ƆXw``sjkolpaPm`powmarą.Њwszow:@z1x,yosatz(oqXRzyrima3wwv1314/s10{ǓǓǕǁǁPotnah1gacjhjednoś1zętdoalsYozuaul Omnipotentiseiaad5Pa 1584zalixϬKumҌȜ(mz ,RjącraaXjiAf.azw@“Si”ubK_͓%mogoddćpt(qyjaѱ)e1g9tymhaHspotyuok) 30ycsóbQtylkoÇЏlorovzainisidejpaJyIż0PSyksthVIi5`yjzelPwrszZPHfratud ,Hn,zYśkZ 0jsc,磙Q@Apla`!OHnH)1iXxPosoby.in.arolŒmeuszPrcybiIediolanP zmordsreformatorścob1u FrancikӅ-pjsiIh@ucynƐ(lHhSignge@(erJonserclaesonill2Henrie`our’AuvergzRTu(y(ubensoetrquHsso__^2066\1_______ǁǬ[K8ok1z!Qtbydn Regułon1 tdo(laudipviveP.ry 8W˥۪efehmPkakNl(///715׍,2//+YeXVI8I.\5lex:8]e+PبEuixAf(AmeIAz Eo<lurdynmyzau dm4y:rba Aleksandr,emaXo,nx{boI.ӆNЄ0bytDńhtatyw}16033żonNeapokasę”  kotuy.godrcmofiiyXnHyp@namp"aȢ8-ahHońcuX32283ϢϢρǁǁWiBzwxpyniópozjultunabHeńst czę  !axHsyjnym.bokxpiChrubJMatk`٣iaormodlitwoDoę -dlgoSruchrote0nckpbtumbzaćnaczenieadonny, katolicytawali jejzhgólnhobro.bier1jąeżaatkę,tylkoodlącychięzesznle żołrzy.mi(czabyłap.sztandarapwojsk녻ki s؀nyhdzXetj.tkaożoZHjsc6państw,akIłotoppadkuŠ riiaㄘówesarMaksymili.tymokreeׂszezapoczątkowano0beBajoxczciajśwtjXryia .ʀchwnajwyraźotdzWbowz8cie,@ądeg spom {ażiszx,em 0zneazy@dYi0y1ćnon@au14 ^ǁǁNicAw, jaPcqytuacj zybrozwijȧ𐱁Pstrukturod`mJejkupiosobyex0aintegbsȋduchXumacBwiHA@otwhdoe9J:R^ Kra(w 1584p),il(,Гcku,®Hie@ułtu,ublS0 rżhElb8guKszWarsz0"1642A$oxKrXewsKongreg@(STę)`dzHAhrysañ(nkaXzɡXk adysIVo`ie??>4<5??shpwyPramÁyHo kunkpmopItw8[owHaf xporucz0)18zLit:RXrLMaz$hŻmudzZInft+Che{rycerobojgarludHs8hbgXjpomoc:sa2Xskha@` burzliwh Xp ”יי543י8ייOdXjhwixMjaSob

19a /9psz@paal@ojXktyk głębiąduchoww`plywoiȒdeeacjHlizhIiecanow(,0deakirenesanswH@pogaHki cantyczsdhryst.oli0lennik(ki|olnH8X8P9czaPcjȁpżIij:ebu Pols .o"CС` 200ongjistr8;Dzzonełóqylegiyjezuicŀ @ 5182320ŽdyktV,hccilaicyzI,r278ś1748iZt@BullxGloriosaeomin`zrHwiarkute[YڭTi: “SzgólmosobacamԀom,ścisłe ćwIR mix –hAbliźXKół9kl(ciel*wsr”oon722m1ooly751za0a Prim1r> tZ(AnDXaLxeɹadn deЃ Љatyw u//ǁǁSukces@dnosz;ШꯛżZtnI80e tak(=eetod2q𿈁yLn𘀢uczu*znd+Klemens1pc73brewaj(ЄH.ekst dokutpiwloHrancuPtlxwd{kraj ję8`y)ie.͇8dćzignorgo,8ylebudek,otRtryderpr~@BwKatyP9 Rosji752/2SmTa k(Ynad 6domjy髑rzu1ebrukHY2tyY [,h-mknɁ8kilkuse`zł(ahodb$iekopstGb.1$.׏H pmRuchowJmo`ato,}vYzomamȂzbytn𥀪#bAccznkJiJ orazqżiecezj1akpPk8,(}pom؋؜L4(stopad? jȭbiȂ`//.816G-3//+﫯ǁǁWtX(sytu+0ePjgePu9Ma,Yęt89,waȂiw@sztturtylko!cіyramiany'ph`ciuzyNle€(par.ʃ1gotowpoptP^jnamhYroفԁPiusemII przyniosły rezultacieonkordataństwarancuskiego empiem,odpisany 15ipca 1801.akoierwszyenaczącychówowożytn.apoleonpstąpiłodbudowytruktureligijPnPdynamicz`,!х0bojuuropy.two肸10eminariQduchowdotowȀXHezo, @4AkształcRyrekcjęhister <@ilepos=0000068683>24 ^ǁǁTrudnoedn tw@dzić, ż(zixania~a⊈yynymi najważXj mi,눈recasi`rodzeKościo.tymam0rokuoxЂFijafilؓns.uillaume-Josephhnad BPeauxxklnćodali͑jZejmujeł藡tkaearji1576Xϐϐ9122w5ϐϐЛe śluheQcznkЍo+jużKilkanaaeóźy18178,.-J.?8T0woybezhabiXgromaeᙡ(.eatyfi2`osqƣ(żaʅXawIII3(śa281חח׋'ǁǁNaiaolAasatȨ`nuizględchronologpzb9< or0 ce772񄈣ehłączoąsi!ytua)lُto` wój0,szczaprotenPrus pprawawnxRosji.!XborcyążyliqlikPiiezalPit`P drugstoskz dA)zchշMogpX8@liswobszpa@ch,xkqAOuXig92wА( “reduyte0Bxklto”.ozeci.zżądiҏuuti179,כ8nuٻWarsza`,-1ąX󌰠PXVIǦǦ954Ǧ6ǦǦœ777ǁǁMimuciw30apBїupaduchuɯɉ`iJQ:ʗ(tj.kupi!orgHzVobxxraf(iblim``.g`虰 czes­Apte™yyuantCA言;ak,xewP8cel؂ni icegionAch.edl`ńRԓXIXznoj:owagdqech"ą.świadoh religijnemuzeroma ԝpuyj@yppularXs8OIdodatm.in.ajkuM`i hoofi:5Pi8II.enڀۡ`k!1wciЫؼoʤs;poczęcxbu`yٱ!"ukЎhartozzyć,Xȷf0generqlakaderzozowXie 3AЕstyo0k(SԧpPrim1r1824ڮ8ڝ .lejd,eonI, 7rcaozwyai) _Zxzpdzр70101ϭ7.ggg'''ǁǁWzyktywójormywshłԀPzauQpog)5dogm pokalm@chNajętMaryianny.͝mićasqwPekspanshufcAyHandЬWQjȳ(6agregowano 5625odalicji,o latach 1855 - 1920ż 32 430,zyliocznierzeciętj00.)2.yło 40 248_gregowanyPdorima3ria28 ^ǁǁRóżyoleHlosulPXIX. cbraxnpw¤ren(zoRoscizX18hnpr؁XYe1pnipniky,)iτ+8u.drodzezyBHęoxGgy33536 ^ǁǁD0pmؠ9li2EuȐěojwa (- 88)(cisnęłipYnp!`ereQzgǶspX!róFl(A5!jduxyrazȑza2uheНsekose4Xmż,pCzęchJ13op7,9arugipatraN,).ӭ iɌ@Kkȇ200HpoЁɤunqob𿨎ɜ,Җ!dXm 150i.ie42 ^ǁǁSzgՓaɋzs zarjؤwng ą|iXp.kademiw,3QpST,Xę,ianHupc*na8elek8044Na`ąHlpełniekzakd@jxjpotbaXHnAjrz5Ѓ:aedukfxs򀀀rt8wqłepXgogqatXĚoleɳso spXCć> -hekߏic,DwȦҁt Xy;Z܄dl HciupMlikixzwonek&4615ϚϜ_ǁǁObserwjha8żu91ynuroY1formhpoońiuXwadzo zpstępPpQnotjspiranturX(kand`:(kXtr(`,byl'wyyezpstrukzapowz dokumen(8tbamid(ؿx BAunnym.ėeroItakimupuszQTqdo0lu@I945ǔ6 Cm sљYohążHosst䎬Jpoś񟊫mAsЁhd0yzyom9367WyrQUspog7domyekb,v pub͎Ёbsamot8ڀHłużącwochrHska!was1a圸hy/oo///ǁǡ/d 1922. (rokBd"mnxlnYSe(t@`)zpKHl8j8atӮn*LyȂbm.in. u ymh0Мu)prPneTcelo@jozjazdoderaӌyϔ800108A Icoraz )Z regAA82lux#pjogu1Oj .άBałoichp.tefanincentyrelichowski,arcerzodzący Chełmży,tórykończyłeminariumuQne Pelplinie, potrzymaniu święceńQ1937.ostakapelanempaa-nisławaojciechakoego,rdy*szaziń.ataIojnyatowejpędzijakoziobozachoZracych,mar Dau+45)JPawbeatyfikowg Toru)99  r.49 ~ǁǁW 1926QodgólnopoljazdӅAkadhków,a$mypnslytyczHdo𐩍ߍߍ964g50ߍߍ. ŁąośćPrima0riarażam.in.Pzrost8orgz94X350.nicxjkxpjrek13861DHl&, 24aja3,siłąliцPielgюMłycjJasnąǎę,9:wzox20(osóbśródamarolt`papaoro$pPȅgrudQKrzezstęp1mjprefekt(Xzesem)Oajt0jaryinKlKo蠠b聨ыDKx!imnazjhWadowic8082tczasiebyxce󐰗QaɎt10.artzypomć, kre9mXdzyemw yeeckok2513gggǁǩfybϸznaxqoletiHdzw8aj1:vmusIyawihXa(lub -Genl)Gubernst؁ ́Ppmiu.zygop mެɅ1u)Qdu`pXczeńksz9qQo@zb oozwó0nteluAg(oцȜmlitarȃإrech :kslizamagpłuoguimyc,naj҇@ęIojPżliw obismetodyڃ脪wjחח9194חןBardzIhbua).ذ҄5tutaȸɑlȥ,)skak.ΖȘRierąojmP)rak(\pQgo,ׄdy*8@k35275@xpy`'cznkiinakkفych. zeregybrQ䋰zÓhxٌOskPhlPodu@ksefyWyPsjkapel!`Zhhlaϗ鋐Ѕ(LaXɰ1ouЂPX8sp eczjfp,60iuk.lj`оXtr9coIPysH0ŚNarodu0XjXɁ986MimAgr !xTomdHȣs!$qahmi.boksamoh˃m9rol8odgrRan!pomoco2charytatywX.acelupnd؏Jasno57.

 ^ǁǁWieluolakównalazłoXę czasieIojny światowejachodźstwie.yniektórychXrodowiskapcnkeodalicjiodtrzymyw rzehd).akładaneyły0^eobozaXEuropX(npHusbandsoswort*Anglii),foDigglefoldqRodez`Południ/Zimbabwe,LusaPZambpy Zoukikaeliie).ekretarȇskiS&MńUed 1947ydawałondy (ichigan)ismo “snus”lat1968 -888noamiecznikAP`-glądwszech -,`oAyciuˀcia뒸0gorazagae؀lnym,ilozofi0ym religikynuacjDŽDŽ< /wro*!tqѲonzatr2t8tzwqrozuxSMƢكs"ęrdzoȇalumn`id810yszh`w964 60׼׾_ǁǁ1tylYlsppok1?nР0䀈trud.ڌȗ2sɉcApapPiusII.ʮ"Iro, 21y 5,Zel)iudienQ`50.8Q(jP ,X8kazjHśtl0kartpi-shi rizezHnk_pob@0҅)3Ob@cY!rogsPH@27Ή8d+Q2001Zt0BullilosaećKontuAxsko ahB8culkjn , iksztu`)aPkliwściób,ygdypśaеjniawRHbaężó życiuhcijmXrobch@końlpumuoadcz:T`olecamkPiaby(szagws8tosіz moc`kutehć…] nieważne bez żadnejocyozosta(dtądszystko,oytoś,akąkolwieksiadająwładzę, śwomhczyeżezd,rzeciwkomu0dćsiło0”61 ^ǁǁNiestety,kazo(ej Pmiysw Polsce.Ytymam0rokuꌠceomunistycznktórBzwójodalicjiinnychtrzeńścielwyraźiszk !pniuardzo0ide poglów,a@sbxobec(`poech8Ҁc`a@metodhalki, wPPąpyrniazczególaktyws0.uЃ@marcu 1948.rafxaohęzHHannaɌieckaarszawskiSvAemicZjes)ąiangr)KolumaMdY“TygopW_go087002akbanSleł;iaratolik@! 5ierp9091wyd)dekret z CypjXah@ы'\qAretr8ta钪nЃ z$.ԙ͜CdoJobązku,ulh pؑ 90ni543W  tylЋdةalżyh߇1_,ŌxkopatУk8@ SP,aMt:YWФH+،yВsnijma9anczrreligijhIIakon(Bract0Kjp(ʋśródaar8ska,QgoctٕuXowobzuЁل8u 4쒠da◰iu/GG@890GD4GG/oo/_//ǁǁOfѩ:h8szoЈ?Nhlpdn0tr[Procesysjwyż`yo-12씠ot1951ks.eonzepgderrM@ҟʭoraz oPow o.ӖawwЄSJr,فTomasz҉wohp1M8309/5Ąoh]jscoSy2эdzɑ,homuskrywasw)Xsaponad 30ᜨh 1980PXjoznapocHtekeȁ BooooǁǁPpo@`ب)tkimryjdhj zi7tsytua9o`)Europiz jywodśbgo*!)kandxht91lehxślićḴɆ8-mJ-*sRt2rzzaQ:ՍPbs m;erKmd`ioremeilo! z1yj-JezusCz酱ch u-ӀJy(chcę,osum8opbenedic0Vir !8txnhymnBłękitńmHzHhyqKHl(.Ϧphtakkilkakrodpustڊywjhfwy`t0 10"aXPiusأ70}6ךל_ǁǁWhurbzw(cwagXH0suhobec'9 B ߙJp XVI.y)śeakruchyforma0pr@ u.zI9dⅰk łcm`iYdążonoIbuspec acnePrą.ңȭ(lizmkuVIII؂؂łięieniemieylkoaodalicji,le jejałożycielachzuitQorazymośe.onowstię(gr(powoj)światowej,tórarzyniosłaniszcza1znanąotądkalę.połeHństw"ewryzys,koe`n҄godCryiedzy (zwX9 Polscevy0ipodlegć)` ółmag problemzarównoacjlizmu,akIfide.westfilozoficznyXpw܋ʀ81w(caH8@ad8B`pxH67wszech)dztwq)zda8egzamino9yatriotyPrgijp jpowdpytawd oaniuokajednkis.tsytuijxy Hikkszac"KQZkЎ@nau0aώώ41884ώ58ώώDzaPkilkudz9H@la,psna@kxlyyjjXi. ~ǁǁArtykuљ,iążce: Saariax0Europi(Wczhśqjutro.QKongresӚ/iWarsz 2010`iDžDžLJ="7ǁǁǁǁmbp:pagebreakign="`ter714}color="#00b0f0">WYBÓRIBLIOGRAFTEMATU߃熟divׁr/>FormelZLey.tefaninyƱюiharc𯊍GEhttp://www.k.pl/dru@hp?id=497&st=alyid_r=Rrodzaj4Histo@˵*Džt. 1500715H.uchle,.ouman_86;4؂848L. ogh,.eertxYSauvy,1Hajja0987G5">lajt.onetencyklopedia/6341,haslo.html/6pl.wiki2.org/q/,_-7">LitakӗcółaPolsceQok(ؘpdoh95okuׂ[w:]???;,-3x- 453wq8wwwgwwwwwvrefa odnowyotrydث_NjǀNjNjǂo-647069">Łacek͊ϵchς?9w.#cjam@!indexoption=com_c(task=viewd=4JIte-mqoo10www7ww="2">JanawełI -ajwiększyodalis<1ize=, ǀ">     ttp://www.szcjamarianska.pl/index.php?option=com_cxent&task=viewrid=13RI-em235/lPlialuP11"eight="3pt"idth="0`Łacek.dPowstaniecji͆ańskiejOL2|wwq2www">Michnpkiӈ/Wspomnia ejkadków (SMA) okresXmpdzywojennym drugny światow_O“|nus”,. 2009, 4 (29),. 5@25.GGA3GGGǐródcaiel .asze'!Władys0wDoadzkim7Warszawa 1997υυ4υυς">RostworJ?zewodnikyj@ǁDž46DžDž5DžDžǂy@naڅ/hPolsceGKra6i>ehQXIXPekuO[w:]73Niepokalana.ultptBoż0(ziapp׃ׂred..ylak,Ã`oXpLublin88481 -4937">SkarbPKościółXHdaborami 17731848Histo˄*oPomt,1,prac..(o`r,.eertxYSauvigny,1Hajja0987545018tleqǁ/Unerom`iłordzPBymo'C9i8WWR9WWW">UszyԆO'OON.nformr20">VerrLaongregationoleM.hHnς' 1-2,ribourg64 1">ZającKJózefn)(1888 951)Hżyc8loniŚ8żnІ“snus”,3,. 3 (4)zׇ߇2߇߇߃łęaׁ'O s9yi_ 8877337770/aPyśdgrantwe(an7????'?ׂ׶????j509YWT4WWWŹɱuchowAPIEŻAXaa (2)http://www.swpiotr.wadce.pl/numerll_00.htmlOol>Nota>#Hi8oła, 1500 - 1715,. 3,prac..uchle,..ouman,arszawa 1986,. 140, 285.[;ailepos=0004382WWWU←2o;a߁߁߁]ǀ;p>.itak, U KościółolsceHokresieeformacjidnowyotrydenckie←10<.itak, U Kościół6ߍ߈ߍߍ4331WWW15wǍ'''7''??''41453'WW6wǍS.itak+ół?39ψόό14805WWW17wnjM. ŁacewtSodałicjiańskicholsce7D(31 2010.)ttp://www.sla@ianska.pl/index.php?option=com_cent&task=viewrid=4JItemi爷瀇φ猷pos=0000015631>←18<.iółek, m'!Kultaryjnyśródolskichmigrantóweƀ`cji←26<.karbek, eKościółatolickiaiemiacholskiJdaborami 1773 - 1848←34<]ǀ;p>bidem,. 27;ttp://pl.wikipedia.org/q/Sodalis_Marianus>Św.rszulaedóch -śmiechniętaӍ3kaKs.ózefinkowski (1888 - 1951)ałożycieloloniia Śnieżnicy[;ailepos=000`4591WWWU←44w;a]ǀ;p><7&7>.szyń, /cje73…,p.cit.1 10ߍ߈ߍߍ5133WWW45wǍ M. ŁacekHisto/pismakazywyHęodytułamiDwórqjiX逢zwonek'''''׊'''5776WWW'46w''Ǐ'''$Z.ymarównaG7DPrzewodnikW?W?867599WW7wǍS.ichnʍ7ZespomdwojennejӪ←52<. Łacek,anawełI-ajwiększyodalis (31 2010.)ttp://www.scjamarianska.pl/index.php?option=com_cent&task=viewrid=138sItemX23 ; ŹródłauchowościAPIEŻA -̈́ńXywcaielj.aspomnieniaײdys0Xoadzkim/ Warszawa97wGwwww_GGwGwv40476WWWw56wwwǎwwwtZ.y؞n7odnik?M70 - 71;IZdunek-Pędzi*w?tZ@zajHżycieow 113115;le08WWW57w甯ǔT.szy*7/7rŁacek灷HistoH߁/ޏ______G//_/_^1884WWW_58w__Ǐ___\http://lajt.onet.pl/encyklopedia/6341,haslo.html (31 2010.)w3117WWW59wnjckax717, 21wwtolor="#00b0f0">[<.ymarówna, }71Przewodnik14GG///___Z5237WWW_61w__ǐ_____77__????36-39OOO76aGGGGG/GGG5973WWWG62wGGǐGGGDB.ajewska-LuftGODZziejӍiriaejkademiczewWT,w:]?;Błękitneztandarywאא4142爷瀇σnj猷6418WWW63wǐDzUr 45,oz356907WW4w犿NJ߫ߛ7߫ߗ?74746WW5wǍIbiHY5;edługelaH.łowiec-ycisj?????''???8601WWW?66w??nj???WWW7WWW?WW150-(16!166w'www9693WWW67w獧ǍckaSodalicje7 1/emAgn="center_7xb>TablefÀЁ0sX="-19ڎWR50725>Wybóribliografiiematuba B NMxody>INDXTAGX 00IDXTINDX00 1IDXTWybór bibliografii tematuJFIF``C   C  9" V !1 "A2Q#68Baqtuv$37R5bCScrs%4DGHewA!1AQaq"2#5BbRr36cs$C ?GϘW֩l5,]]ZEsQW]]wkއo^jmQG5[dS$mz5w+jBd8h,WE$m**(cVLOl6>N'RvN5EEEE0.ucEakG_C<\/3 3ecL$n{;Rg/ٳ {Ul/2{W]rf<]nMkJjXet nzonOæ?M}.:ؿ:ĄߜyXeIUX.wY7F9OԉHM|Eπxh&'DֽPR{Y \FÍ,Md[= ^*{/#_3zuN#5-=$p=w-=?S_b<eܹMQ'@C#QzyvT^/#^Sqʮ4Fԩzԟj(H{dc35m2v1-ʫi>%~:~#Zor#-m5DUDDXU]zIjU=EÈ7#S<oUFUDD_Dk]קSτqƮErCXφVS)YTcݢNjNoX WidNG/XH&\EEr.7m+o~K]LTTTG1TVDsUI)D=ߚuzC-Z!?y1ˎWAo$.90~1|M{KFd֒XdO7UE*`?6 d$>L_4?JuDɑlEst3ƍ7!2I]%kovF;kOyLvI:7ǹ{aU;N4'կjk5vRxxx^k xzC Uҭmu|>KD#ETM_Ѷ/ڳ\rEs\飫vɢ{Qr~TC~/__u<猺W*=6VTꝨWnC~i֯?KQljjC+P}[H{.9_uLu$ڷ.aS[6 .q{jDZԛkO%Q>`UC_K55LLXj9jꊋ0iN*,o2bu+ZcXEk*|ɭ-gm3%MG }$I G":}4I6G*'2U]S*$V#ibaj$o:G=I{!ӭ_TԐe\rya+Ɏ@wS5Tp>gtcr"´FyZ%Ԭ_|륖JXF|?jU>z>:G~UU}lxf}-UJ#K-lfGECQrU6a6ʈ֢}NGUaȓg(b cW'UjB8mrQljj~i֯?Hd2.9_uLu䇰P}[ A?lع -cfIsV[~-VUɏ&j?k/M|5}E[r*Sg7bwUX͵dE? r_1]&ף-Em\i;w=UR gng9kUSZrh啾n kS-:GQuW{kj'؈bi;7SU ([N5QOR^{e4WU$2_:&:rCqè>c/5sN)ncpE;1tR/DU:z6ꪭj* eٽն|;dѢ>mmAӭF6+Zo׌L+kg\LuFnY޽(ܺF"#P2k~'Id)^);=N:jiofG !FdY-=YfjZU:=cj;sϟٟmW4[QhԐ][<'ԢT@~i֯?KPlÚ W"*TzE^!qè>b(*-~k2@sM>DB**7Ju7MUrq7|Hghh[X&ɠiqGQ!U]4jGЮpjy59^IPX(iZi(rʩ9>K­>Au|W%K kˣERi5ښUjʺ{QVx}|9acX%+UgTԹ|ʚ?Uw_[5"H$g>bwMZj|iwQZDw_]v_$k|il6*r› Dc%)g|w{gKxW⛏tɴlʥ$xRK}Wyn_5*)Slm?b:TdЩ SFL㜍jʈU_b~*jNQ8'vb֛Mbt+$2=JY" ͍UV9ʹ}c^hvJV-BĨV[ך6\Ov{)V(g{;j1D}ge!K G%hTTMEMvTc̶NKH]n_oOD3ٞ eϭNѶ> zP8:YfC"IҗmwDv_uV^_?Gσgw Smk޼?'ޗ?ML29˦Ewjj7*'_ۢE+'ױvET_NƽM~'zKN^}C-Z/yD=ߚuz\+P}[H{.9_uLuW.'jVgzӳiW5.j^:64tFv>XgC@NQfrH>+b#frH>+b=^32GZ3$l7G#Zފ5ɴT_TT?@Ƴ+*eϺae=C_-먤߯ts&AZ5[l_~Z.irOع.U{6Aq%/ ;m]Eo__S5?eJ\'ܳfpϞZqU״;oWKߚuz+{cdΤW."?^]_{I9I:hEz_`!kj]^w+4-OÖ?_"֏Dnj{ʺ~Y߃Hqè>cMpVECEmL"~ֿ;Kds57%eU\7:j:KcVJ%^ʌu*o[ׯb|$hVUl-Ue W|nSԺm]줻ϬMKOGQ\+u6.U sV>/T˷v;3|Sk`e񺒍4 vƪ}TSکJF#߫bo_Iۭb?u˽~o ?ٚվeo;o'G%Bޘᅨֱ>D=EYQQD{vn߽,wڕ~޴}t>͟9aj N}FYʿ|Oa IqYʿ|Oa Iq{ZOQhF͓W4)ӢuI{i٨rnKeu+tZ:#6rdDDZ ?+p;&bTKkKu]9|Vkܽ6p;5ƃIZ\mlVjDE]>M#YY R%-¢JictԍMkJؚb";tY; RUcQv[4U _IW^_#x·rU; GIUgr##">:kZkQEg\s<{2yNljmyfIˌ}dY%M\yJlwB2j}B_]`ţh4sMn~ }[;W'=Yy7jv"qFV/dۛlUTԌWz95s{vn߽,wڕ~޴t>͟8aj N}FYʿ|Oa IqYʿ|Oa Iq{ZOQh9cɶHpX؍rJI̍VrYt% F|/nr"yjѥ&<3Yc~rCZ}#o]|K9^vG~u4٦SxGy3WHiG/ztVKKvr9a{$P ӝGj _ʾ]"bFu*hZ-*{m&MGIbښkƢ#ZD@AxsǾqOBES2'^jdrz,;'}1nQ-Z/yD=ߚuze\r2pϸ]F/ةW?5554K FڧSU6ET^e{.9_uLuA+?<e2].WOO/E.V&5j:b9o[儠fZs=R[?֞~l?MV򣡠ϣ(39Wl$ ?1}3圫nOvA0Q}?S/?IkIR_-!q3]f5t] #io2S5PUtlShUwd3̻([N5QOR^{e4WU$2_:&:rCqè>c&s|ZY*E,Đ5ji׵z*9ɯe{vn߽,#qwkemQj}OY:_Ϝ=k߻Tt<y1xkWK5Y^sUʿU%>M9*غC{2aTiEg`C-Z/yD=ߚuz ˎWAo9!?y1BS#RF$b;_> d"**.|=%f)Q'E7({e4WU%([N5QORC!qè>c$=:&:H]{e4WU%([N5QORC!qè>c$=:&:H]{e4WU%([N5QORC!qè>c$=:&:H]C:e'*۬7{PcH]*5]ZB y†Of>GK 23|V7I!}x_pme<~˕^h,Uy~IGtY,M ^dh5:%^Wt^b˘Y}UEpmw8nwDKLFʪi !N6.g<_xy#̦v'gqivةZv/WOߦ_* q\h.:[$ QM<U$iS'u*lmSؠz9QhL\bQ#}:++^fwf~옪ےxʲ;u2z~\uuiۗKP%[- K~Bڋu1ҽ!Xz+dM6ZUs7Y~ VSr>*T=M3G/s'R.{8+esmJuME/K+|+ԉ~S*Y3ÉTw.pQ$ʞŕTEL1? rglX]t*(|*l6*#IU=pr~ϭyӑ~&SSsZ6BƵ}\p Kr\qjz9[,31Sh=TT]׉pocGgZzMR|JǷDNڤWZ^3Tq{G&^iqեS,#iܴQZzmW97Ԫ// 0?ٚ]8;g&kŲ^)G1^ ^QWdCΗN9fyaGx._,mTr9r't9~S2C«xgݬ9w e ΅$*u?DV9T{wf:m&)خvOfŨ%Ɏ_O~zQ9UwqKvQxqV3rV6]u:{Hsяk\U5U;!^P>g}o1/;M5 6GN6I#W{?5V" Q[S!sKtkTJMՒfetlT+ccz1Ɓ=b|հG[D/}1K6=4Zy4)4P1́ t^cXҴ}<)e:"]q~#d)o60#75GG k3yis=_cPCtX[jk5f\9[#lǯ<5n ]3^§ d(8ިV#afE{Uʯvχo?vz_,o9S=TUQ5"^b4FXW[ժ&H =Ś_YDV+kYndѦ#iWfrh?bȼYim4w\fXR°hXc܍]*[ 'O/edyǷre:ܵtXt+]ryZ[G~q}5vCY-dZcBNꦚ9W9uѽ-b4RSUz'9Iva|em}OcFYGo^~/lnE}W=[Ewm21ZQ$F=jDi#/F^+,Klx[&I'w*zbJȼ:cwvyr`-4r[jhdtzG. $jKzWjS_L.w/PɪqJ[U5o,{zYB*UV7<*)G_i*tͮWZER\W~!\k\آb|T wޑ=7zY҉8{NҙeLyImU~k}_]4xr[ϲk]2 NA"3mTV5+?9(ů~X森7b*}s\kG5Ȩ_i?}8:9cf8J,MZ!=%jUmϴ:ldMNMT,{ס~jN?1+#P([GW45SLQN75QQBiuq1xpGWͲcGsծ8[Gm*QZԾrDY}>]:@UU*|]ZrL- uw`"E[54W3EӑӥVv@,Im2᷾eUVT\*)gsk(8ZkVDRS鳙}7fa1mKpig8??j='V_?%Qts;u+.uܧ~HΞ(jj"=Q6Z<ݐحan)nt13P8{""H:p)[qž_Ag}4 ԉgWj*Rn|Wu<ʇfʐUA]$ DOŽV]:ײI4)xcĪlZkͷ3իC$2d{#^M"j>8QrUuts>Fj+]#XW*"">r?2,>ɓfYT8&CYM;kjbhŨUo[|:ѧ8|9Uςc^~Q!*6$?.u]tsQY!s#|O O A]`AʫD#֫]+#I1B[.5Sd1[H+alRS=wA+Y#.rүJE)yr!+(ks:qaITؾ/,=t{{סV˭7ܶrؒ%%KQ#tN\/w."!n1v{F{Unt]k}Ԋ Wr3GnڢwsU{&[5Ǘ9J|ܶ[ĒHUl}^Z;'oWJŸļ"ګh[.>.Dyy߯v6_ pVQӎmMZWTJjҤUW9ש\UU6* 9M E#ZGQ+QQD~vթ<EY[S!aԸ;lg>jwٞ޾kbMkzQ~*]mvꩧgܯwOWK~Dڛ`<*Uo\x.\TO:TW>fJHުiXu ]YT[Ũʪ*'Νz3mj#j.#[_8OB?xUTMPIdt_6GDw{^cVSXr.yۥYRK[jhkQj[*LDFK3M2 \g~q*Ljm^9%m䍎V>DשUW[NBjWU*Qin徉,g=sܱԫWVNT* ֚ofc)gcy:Ă%'~MƬ<+r99.Tήk[vGzTW(yy<C_lVˍgO5{霮cfz;۽ڢ,GIr'MI'9;wů). _+'q!UU<5Sy|t W9^ꪪxx[OUE-=׿匿eJVRR5/jOi…+z-W啟BkxSTb8pruUNX|.UQ6[l#.ήrN)myo|Rmjk}Hz|hC直kv>M3 ^wuP)mߘM/p <szx[t mTw6HWNҢ*mJ~r-@ڇ;S{W|-Oiܹ}ǯrӦV4Qy[5T >Hq.]_ F1KOfC#UF=~O?MvrÊ<_r^o̍_Z=[U2U.%-1YVGKcW;jꖂNEwJ*S5]"'U \ygy \\nKϸRSGFŪ*iHC;z;P>{ӳd*"&_Lx?) P,嚺k}%AE4Xcj+\鯅y:d*fG+*.f-,u2:I&r=ʪ Nz.m_-P͑q':xYU*ߡ{䥼54ֿOGhniNȥn*|棇g< Q8/dj*NY_38돉tȰo>+Lw*R, zSU?Ǿwd ˆQd|i^W=IӴTZ.ʫNP'}}1^J.kQ;Mc%J`>&͖wۅ]\ꫤW=,Us!eaůW 2ײw) #ѢUiȻ&izSkǴ4]ZՍ[%]gYw^o4]QS:EjzQ ,ϒw7іdJ]+dVI5*?Nth* {oOTԝ9I)JmxagͮLo^B ӕHӌ/O78^mwx' WLB|čzLtnjwT]+_mUJ*2 ׻5LaUHS9/u^zMJSnvp;sn3G'I'9ں]S%W^xn5ZָޖtB?_>A!>3e\XdJ]SF~mUEMR/O v[cϙ6ڌKtfJ&|]7mXj31u[O~=ܣ> /OaWrc44RVK*$-Ujɺw*o{m+{< ʠ+k;*5޾rX-8=~'iYO5ICxdEn}[/-&mUWMlHU_OUSgBrR2paZXok,HpFpU *xRQ>yUgްqu_nd Qb6Kz%Uҽ+W79jmQ}TAgփG < ؓaDFmUݪ57,mnʅ] -j:ej((6%' rk .G{M뮙ӼS}]pFOMLGZrW!DDkoDO^Y|:yEWt^㧭:M=wETj5t泌k~\+ܔi㻯Eqhݥl]z K^΄jfw8جXZd=X7cj|kW!_~EUM9R?8KJFwjimÆwc\3k5"EuDԞD]zWm#U{ܨ2|TSni 2=W=U]*W[m>QU9.,>4ūPw4UnESic5>{ʯ8.ʺLo5fY"Ur&U\֛]!xZ^x^<|+-5DhXޒ9ɿ5mu6.b{g3i߭mkEr;Zc쒪Ut\_Y]a(5K1O.t:ݞ;{*N1%'IJ8\ْgi9\umdƝov&:RG~g{8⺪Dw+Vk>辩դDڦH5]&vCɭw%΂{5S sZRETse4i[>0w5sOxrEm&ܢYե=M-rM1$xw&GVR>9QJbtQ]#{sŢˑd +~QgU|^wWC}xmon׬ ,/ȫ.Zz;i!dck3Lw$TI=^J&Mrt+Qr'޻oyehM1mc2KY鞭N zv*)RRQ97q6jn7+7:CgX.LJRmDW9EDjݚf^oz>6?ɘ;'u5ʟPeOp wj%;F^?G9RhUTh(8TSXiI'G UVHգ*ovՆk'86 p_p3ft4/ RB0^ьkZԏHekNL\+^uћ==]_ օZ!Swia\ZSNyQO8Ћxna okE!~ewRv%hע]ΎjXjখO*9dk]3UH"W"p55o4HjoI*/eTUOY|:4ҶM%"U_H⑎cj7[kMT1UrRqQ)%vU_NYѭ}c$tǨ[,ӎ/IA<n;㦺FjC^j].վn8IX#osQMc#cQ֤""z"+6 ?=e.}YY3رE{FSvdu?$ͨ[]BG"tumZ{NNtӌ%ͦ% NܔƤ2Ӌ~'/"M&˩pd EF&kI'uיw-Ex߲LY>[RU͖f#ǢǮ@9=ʋǎƴw8hjnܫ_]UYq{<9{sXݦWz>|ŖWQ]'JAS@2f=sjD hv{-s~"z{j~ӵlݜc;w~o?U}'rŕm5EL}>]oKT.&Qd=ʫ"jȮtJ*"Mmtߓ5ϋw^L6lu$01Jw1RDUr+zG"vNo?g!X+*+u>GSA#mUEcQU_OM҅7KlK-Ld{?^5B)UHሦrxS$sxU\D2lw\ H֕FʙؽR+ފDzSj}[vL$KG^wV*ȻTkIӱqk+/{#޽5ҊT{ku+jqLni($r+kYyZ9l:ΣiF;kI d-2,Epl4U7[P"bmͿ;N;Uucjv;=zh"mTsPj9kOOq,¢[E3ab:4Ds^sѾUQ=;E;e ,Pǁ藔:1:ԪNTR]XK-]`,X _= wb|k''3pͺKm Mkڿ%C=\kgLskϞ[+gzW#eUȩ]rlB{(-JJgFTkFz{G]ƶB֔*IƦ幥4s'vNv=֟}^-oJRFsvQᮑ dlǫeY)fv]NGlyvqĶy:$)ڿ^uMv7* Xo47"]DTaQQSFӲ|*_)glrl^[QY V=3祎Hs"+UU?EOij!^YMpSŨJ2.j[\Ѕ5NGMƞ쥶jS~ܿUqǙSUTqNK = Ў}XLg\W.oiǩ̿<,+ #mwkT--#cgϥUr+w;*mw}ɖZm=N*HEoR]N]YJsRX{X7ޕ 7˧'QKe7]:,V:vv+jmSk~n8k#$2/ys]Eҋًҝ(e9^QKnPGYkLƣS~ZKTUmFmL.Ȩ4ݖfĨcSs7T)S횊[sph>el)N-Xm&ǃڜ}xDTUn(_E_M5g}zrU{ZkLG#[oNC}5:jUAQyQcc8\oj;9 Ok(+cd^FJ;EEOEecS?2( TdkjL3Ix/嫅-lP5ѧH$W#$cQZwmY%Cb J* =QUEM*mz4"rO5^u{9u7yO)G磔G$E,|ݢ-Tj*g;UMwا \WLFŊRHɯk-Eս/oVI7ڿbqʼ=Y&JW,ոg>eTDUwE]wVoj=X/c5[g_j.y]""vҪ-}eFOvwlxn68izN1ٍ]8q<7SKԤh|R\֪C䒖{LsՋ9QQcj Iһ6/UOoZyc7FsQʨ쨋(TkqgBm5$7ћZ/ OrX#L'ժn9v#t¯Ti%VSJEst"KZwə㑼1b=‘UQ^HM I4Nsu۩U$b¦ΎG}-Qz?b>dślK`dVFwꪽ{ﹳZuIn$k G 8-EI-Fռ*SiKrsm5-$6OuI|R\h'mMTM96% j+ y5tGv'>F{RDsUQWJTXiUMoMʲZh4jUز> 2FW6/GORzOHj90RghERIuչ$\L.Q+? k5oh:1&oI~l(y6:dtsV5FmtkʫB *%JYm夒O_ԭmiSVOlQe&M('K0L2j!0OJVEOy'GK;mvad#/7)*(]4D>H5U"|PRޥ:OK[FzwtQw+9GڒOx2`3Z|q-ҷzm,k^r4ثmyG.#6kZr&tEt~QWuu'wUKҮ-S|ok!ک cW|q7[o|3aLc-bv;C\ѲȎ$t?_n芫sUAM6]"mXeAԍJtbwI'_i#GjhaxˡP3i?65U^Ƚ.9+E$etk)U>.'F'OսlCLgN+E7M2a-*NYe%⚏-q7]5Χ7<68/wֶ4<Ptj{ S6@ާQb&=^*uAGާVTp(nq}:u"HUʽ(^UUU\zt9J^Օ1n_̚7_Q)[(ŒӜ9 ؂|w, W9&Ÿ(iDtȽѬETODUUUDDB>s+U](qsUE_1FW=UzT+Ӯn`SxYqY~ -eduYYtjK-(X^2ڞM`rd?K\$UzJ+]Jֿ]q40OUu\_ڨ4TOd^\T<86y:gz8՜ꤩs rMz5g:!<8WL5ӥETXX>VGh$㚼֭Gm Z5WKһjv]G*u(dᘶ8P, 45(/o$k&l8:^Jy"'T~}OS+dT؎3u)sU޾QW櫤O֨UXVv_{qc/SV]_v?k9e2/+uް=ohTmvM.iUѬ%\t"Kt%<5 9ʮGTڒNڨjS%LKߧ:k>uiu7z]l`5NgZ/vKp*R&^mwkz; o8Ϟ3пT}w|{wcsӯ_> r0\Lǭdw $t,[i4Nz,?_/k?l͸=OSi[7oEW{TZmfqM\>խ]ĭc-Ei7̔\W >^H유.dXGi mT,m>_Bt_ONi%5/kK)j<]t;#cq*зQK+%ߎW-R6n nJOq? 4h98%Z˃(N^G#ִJ -V-i KW(c˽ut5;"""Fj]5VSO8\Ey#ַcgVTkͧeQtqYhgqw $jc#N&w1Mt4DDUUDER7gҴ?rԩ׺ԹjS}E10)8˔b[2]jvu;{ISx&jkV~Ty:VĒ,3APlȈr"z*.U4ȳf:͏sd }h\H${NjE2SʤTRpiKt7/} Uu 177%Q72eg$;^sw,O*>Un^"6ujTҦeEEj|\\*9m)NQVV}={*t ^]w-> bJ/^fzz]DAc?*oskDKC,kOegLh"t_T&5U]m頎J/5%y;;vIu.lYVۜ QOE;-FP[c 8Fd oX榣u{oS,)=m3N𲊖 W[p1b9#E& uƭUܡΤD_9k}.wKknwY/33x,&esTRʸ|D9oKҪ/7>3YsVPA4+^+ԍWt"SMMv,WV漪eɨ7K= hFSie1IMwa?;)G稂}"O"HasG"9#QSi7q<aw{rE\ei&cW$r*mTsZINJXo~9iz7lUZ&s'5>_{ޝ-P+M .y4>q~raYՙn( ppޯ-N9׺nc_wU診Tjt[V)r3٬kP}$4~z䴍Hutuo[S~x?+5="oJ|jk])fkJJè,'R8^SXϛ_j4V.ṪSK)J8|<)%p,(!vM~ 38|T^h:zg86wl|PW±,h'ۧ".zхrs d=q}1 gN"*vU]n߬.1[6-MGY}gB׹[zU4ZoתFtlV68nx;}9Sa%S}HI۶,EgԂIkLȰ&ݥH#ڿb+Zg~|W(+j$\m5-Uj,ި׺b#u4ʫ+~A ]֢ Dh鍛sw~{Ɇc0ᘝ4VXW&EkQkl^֍m–^)&9xm&r|NV ..2M8)I% ~[2fw>+%V.MZ_OIQ?@eVgM# {9;"пFV+N/RM7) |z3UqN^Զ(̡N9ME,Nm5nir#%0HzG*m|O1LωW޿9U.?)ro|k}Juu$tC'GDG+Qr^<[/kjc_J:eU{ݤb5ʭUTrzzL/,\prݍؒn2oO"ޛ*wQR*9ۘJ*Pb\qK c̶n?tEF}1%$|n_?R|6oMīqf-knvĥ LTI͝QɥUM*{&*UV_/F}ɝXkZy姅e4W{F *iQS4qG[>qtk.h F2V=z>*o]>dֺ[b+hԎ葑5M..Un;\J58JJޜs7)K+=2[,g\Q-Q&},?LXګEvꞦW6O̿AOt'"j*/-~CWjxkt~DlU_ W6j7Ȯ͞Ya(0|`ݢFSN^MRRF7JbI8/ m/[\OJ8탒0II'|=u\d|3jܛE];W(Gn rICiw_KZgҝъz{>}n+pZΉ[rZU#VW"ʪv]􆙛r0q }cJUi5?wɶqW*%G+*Yk$4i}2΄h5P9PÎmg1i<|2*4T̴\iՏN#r/ Z~^"R9?JH-VF=u**eEM9UQuZhW쩵wt_CW^; J ũIG{񜦳JtuFruZp6 9<<1ʕeUaETN*1<rGd߉+abޙb\w'OzXOr5Y>nMn桫b6j7v޽FQ'*u!k=5<5Nhɨ֥Sn9cN) c,()4Uq$1:bwTr/ERVbL:խ⥅evI*gވwϱ#dWnf,ϰwDU]nTXylnbtrQS6~.fL6խu=1Hߵ]nvk42s#$𣜶RW3е}okNP:UAn",Ic/,7zYȖX!JΈ),H'SOW<'m_3#dq{TU71a_|k1Jܒ$ҹ$]}r>Ok]z_C-e㋿ r(1zXmZ[kcȺj/Cr&Wju/"PmE9{Wsɮ (iVMB3 Em[)$J/rXLjf^,cbkWME_!$c4p%Vň6vGFu4=ru5^rh-Qsƭs^}hֲ$stZ"U:*ѥj[[ѭF\0iv1x]xϑtzWVww6ɪqOneģߕ92βUNT\e_Dǟ٧/UFz :6問J{z#}tz)/xkyj-Pi⬡bH#]~}w?<^1P~QXx˃؞3^TrWqŎ -|r!D*]$c}Y(-TѤ4(o"~D+p~OQ,8=5|i4Ry2NzbuQ4(kS {Y)A9K>~y6S^_AƣP+/Mɯm\kUj}3q:AA-_1ݛ^fd幥5>I~ 6{+>NGEMwi\ъe\e86fL"} ͳAKI{_d~mz+MUosFFk# 8幥(RxQ޳`U-[RUbQ46%+.]{9SP;>DKt8a!.MSS]钎h,Dj#*"vc>hOr&/%ĹnVnSSaxKjK+**ըk쉥rwֺ*"hJ"wķ'8 WsN6R7RIInO~6-526giլF/>k7%^[>ݺ*<}nj*yPƤ}J_E}5W<v+ ^tqDktodxˆF(K]\U1hr#ܨ^c~8hn;?:zWӵ ƶEH(qyYS16\ED=jjU|D; Ç)sr\[5_IԱcE^v ߅^5\fֶ*\EUTkvDUW/dM"a7[׵ZA$SF ^ ÚA؂DDD@DDD@DDT3ڱ ^{C;֗;am؈NJ-5'?нyֺ@i&, $&HA#AH22:;ѭzâf \j919!i;z_ߺ7V.\2~;o_\_HJ?Fx2n2S08[A7p<v'`Zv7| $ ӇӚ hP5rK^@v!Ĉ" """ ""!wտ˗?L?J*D7~[sUtEtU l%'t{Wށ@r]%}-K!c|ްWBcqHw {|dh tϢZ IPyƿoÐ+NU?Tq3tm}hf=vx~10 D@DDD@DD.-cR)a^7]p~!p@;7==G56wT'-+q0Xv|_'˿kԧNK-q+sXy[sVb0!~yH_JŤYRhx8tX쁾kK6y's\Z7Kn-6l[XI]l4wq?ժSs_Ng@U/pZ-cVA1r:>*m׭`txqsL#Q;zsn(,xݵ;4w~n)gw(Z(CK:WZV[+~9{Z_hRFIݭ/iΠ""" """ 8?-=1]!,p?Z{cجi) jԾ1Jfs:k ya&RX߶nhMYSO`20"aCZǿ"oDY+ Ai.z'^i.x꾟tF,_=LgJ$~/COAϚϏS{8Nz77v^'+Ko#jU|Uw i̯IW+3R=;:Gh IZmFK'3s|Aݼ !GxRq/u~(WTS""ҝXDDD@DDD@BmbwBGmS-Z˲)E-J'!wտ˗?L?J*D7~[sʱc/$JG-WZ,{O ;MlVxQѬ =. {RȦ%ʝ(Jj[>ja B" """ ""ILunt&f2+USRM#CZ%N} ')VJ9*wVYφVVc?_DDD@DDD@DDNx+oҷO$߄ca؝e&жC&s˭8F3߳ Pu;)L+t2 ՞3e5WthO\~>(ޞ} W ѷP|V8ۏcmH3nљו=pDDD@DDD@k\cָ΍8;|ABwpW#V֡ s̯JuRp D3i͞}5VC-n9q[a4E#fpisnܴrBt^{jrD0Ki[|:@oNcYߕ[\&j]!}m[4xy~`%`05#ZLi֭~p) #:VG -{7`r.qDqI.YR,ܱN$&CɜZ {þ75/Qt!vL@G%~;nH:G=њOjuYjMel0G4/Q Kӻ 7@uL7=F馄Ā@1Gߐ);aNjsoeYg#2 $mv4yΖN1y۩ÍX+ |.8w+j.k+/Zsݓ!gEn|q._<'Gx7E5D9xTLRdb)v;.C``w ;E[^ bE4Od#p؂;ZJtKll`Gfv:LR02H񖷜aq <""" 7@e74|E7 @e7MX|q@e74X|p,n(Q.G ltN MbFelZ\ynF ~ˣ/ 'eusoyu4ZeG!Zz ni=>X"y `poֵ$3}p^^=Vzyo$Vl: e%B;oZq\fmrٞ%^ֲ-ۓ[bӿu'UӘjޫy13=`pq˺]J2.ls1 Jf]egAjOs*٦|z/sf#p{\ƸS#=KlY )mǖ,Z4>VJEfjD_~0i2V1q/s@~䏚HYϣngX&N۸n Upn 'I=m jQGPV/}N&-< hC2F 5o394nmպܻ c2ͿzE:v\9~;nju2I[O!akZ6͈㳜1L!l(6fqG ɍmΑ|7;:*/o.d"%vv,*{`hy].ifީeޕ^gm^Y'VkT{gGsZccw;h;[Qԙ+xMQko|f? rI lͻBl6ZS~|C^;֐;6p;o܏u+\^cg7D&%y.%FvXQ%ug4D>չC]^s)ːcU'oQ~oT[yLEۂޒ(|.7X V]Lo˞'rʖ9~/wk|e:G#KZm܈n/q15K3KgwUh-|Ыa=Sz&eם C]ed'Zb 1/5imv;,|sYQd$+^yl \{8)lWi`t7v٠/CXgi$F۩wQdb),sK `F2RQslo?SpsT֥՝oǯL23RwB2K;IoձmHoܫr@vYZSVQN0\@VQ@i>c" )]0#f>[ N- *(Lt"q'h&mN׫-H4 4r/O1Ytzc0E`k7m KTݥfԖ%G2H3{wؐO Qj-Zj)4ZGN,lqF|Ylq?>ҿ(G%ylo&t11k9lv~mDU=- $<b[l|V;pҲZZdt4u{ӑeOp4bR>c*ʋ.WjkR?L5^7H_]n@r;m_=8ܴ2S44A k"p;|ޝ}f=My:w|.;~p[oN݆?nfeW%&)ݞ`;wչ*LW&]={*8r_Z5$;{×o%{Qxwe?@q؎?+ ,:d֖r"*OHDDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDFLISAFCIS^