Pierwsza_Sodalicja_Marianska_w_^HS^HSBOOKMOBI#- 6f?I! R/ XXY[+\ފޮ[nMOBIg& P EXTHl4calibre (4.10.1) [https://calibre-ebook.com]d ks. prof. Marek Ingot SJ pl.Pierwsza Sodalicja Mariańska w Polscee-Wspólnota Życia Chrześcijańskiegoq,f99aac9e-508c-4779-afc0-3f84dd07a06cp4calibre:f99aac9e-508c-4779-afc0-3f84dd07a06c EBOKj!0101-01-01T00:00:00+00:00  kindle:embed:0001t m Pierwsza Sodalicja Mariańska w PolscePIERWSZAODALICJAARIAŃSKA POLSCE -RANIEWOvw7wωdžonks.rof.arekngotJROZWÓJONGREGACJIRANIEWSKICH7">P`aXOm:pY@P|Bre0i1571z.׀r6jXc88۞xnizostałaodzielonaa 5drębnychongregacji.yłyo: 1) a9wiktorów,bejmującalskązlachtę; 2lerykeminariumiecezjalnego; 3Papieski4Studentm0zczan; 572Uczni!bursybogich.

WŁADZE/*8'#Nazelejitałrezes,ylioderap,Xanowanyzez0owinPłaubeaoleg)z grYojcH.ezuiciPsiadajedyniempetexedzor.a9no,ak swodnizebranioarząduarozstrzygsprawyątpliwe, ważnewsnej邠jaty`!hśbę.ϐhkunii%pomocnia,dwybiPspdnau(9Qw szkohteżudiZ!filozofię`zihksży.҄OJGa⣀aЃ@sze zna@`pniuamoowym.a jtfcoqie`jڌysPctyutRlipcpaźArWyborir(dby{według ście͌ٗ(to eyJśXjandyda.uponiPlersz8)Ąbarbrop(ą.Њ̉8x҆w`cwice(głoӄzwisk(o/,XOroQebecnQdXwstkHzoT5*muy@(y,atr`nxdialAguj'''">Po(6(瀀Ucxpóźdwuu8nsul (dd)wóhas .hitdl ?TwHAtz@ę ńw"alekɁ0uzezpod.unx(ᑀuylboelnl@`Ɋ؀dNb0hędinhi愃:fśw@zakrx/-kaczE@m`iٹ℘Ȁoyń8,kar9in`uѠ/portQ%fu0.įHbązc:bez°!eud 1ӢrWHaXbyw@ȓ( acyjnąh ZmQ@yows(jp9!@ڌHsÊط8ɣagur`d[aktuqjHXxnod1cjuIb4–o+uLЁR8pismчodi`(firmimd30czi6zPeH.ɔnGɎq92zwykjedenwub ςwadepJzePb8jsduchJOdX dumopNyję J`ٟbA(Cjh8tyhR@ob)S< (kasjer)w[(ȅѐxymanek1ekwtfiar.luHȋxI8%.̥IInaboństw`3tek)liturgicz2mPI@pi.Ч;odźHrpiljej0rzewО٢*Abecn ć.Â$,P-iappДomupnauki.

ŻYCIEODALICYJNEght="8pt"idth="0`> rzyjmowanieowychzłonkówreguleyośćygorystycznymirzepisami.asadniczooajzdolHjszAi lep{uXigłówz klastar*,zadz,tpierod 1607oku,gramatykaln.elekcjikonyjużJsęciuhpóbę,yli„probac(”.andydat&owicjusz,demob ązany(byciapeenerej1całego ż9,0stępchookresny,rwającyjedn!xtiesiy.׊0ymasinstruktorXw`o zzajeawa ukiodalirazwywiad środskX,,celu@(rdzeainte!yożQt:KongXДDpokońcu#u,8Ɇatem̓ka!zebrHuhstkiXss,tóBo)zIoʊdecyЁ`naleنSć.ԏzkładAseXzwyznrU3papżaiusaV, prefekt8spe modlitwMaH‹j.edyiBYinyz(jezuiczoezppri ..dyja좈Pa@Y/,䠈loYąAوPgruphQ8 hszgóonsulzy.

aȒzi8)ln0H(ؠ馀ptywJ莀mia,jscow{pPl@㛠d Nbip`ȜA lEmxtronъXcu///*CAӵwilejaa7H4Awoestz2wɥ_askq(huhQSPna*j iqpogrCrsxؼz wzuu urgii+ydgmZrumH+!;bar!najbliżpotkЉcn؛!tybos)kdy 񲺂|salm Dofundis. Pd6qpta؀PdIpoohj.rjȻi〲a!dobᑈxczahorobyb9ׇtrPrpi1o`kc0er@pؘy podypad$0msoddzistڞȒr $cQ,~p1óx؄hciiomoc12ZAPLECZEATERIALNE">rw腀si Qstorium.najdowałoięnoa  chórem kościeleezuickim. tymratoriumz(nkowieongregacjiromadzilinaspólneodlitwy nabożeństwa.arówpkaplica,akAsamaodaj otrzymy1yJżnegoodzajupisdar8zn0śXdychstatniPzytakrzeczyR:H`x9ta,xnatobraztp.ojaiaeżPsnąibliotekę,ow8łąfiarrzakuw!prk8żkiscexzzektur@zko,łównklasą.

KONGREGACJAIESZCZAN8Wrais(ia'aarskasącat0ejsk.owoX@(o życi PodobojęegijJ؂+pokresqeform!.ʘirag cHwićn ć,ykoptruji?h jhwsXeiem,an2ؘp1602ku,yłrchiprezbqɋ\M uncjuszoIposiadRfs szczXbokbn1nadaw1yjcfci anWyażo`!Xł,mbonYkonfesj0@aramentHHurgi,funp0zam7ATALOGICZNIÓRANIEWSKICH__Doiczas liśmyw8aogi`iᇨi}hejmchykySeminЭPeQdruwod 16941776¯BceniwersytetuIUppszaª'ękoxAeY'˂ء.Hjedeni؂ǝStvoczony,,. ">R+ujehrȅ!Pxo@IË579 sphądyHʇ1595qpodȩш89naz8kuqtynux6,17@8łuższوrwjo)nimb608ccckdyNliźHjzupełܯeAy 617؏;n׶o`N–]aߍߍߍ߃inXalfabˎ OJ_623Snazwisk0(O@muamiwiPle.p킏(istG@leczA0tóђixóbڀ8Ȝ*y@ciWXPomitىiPź(dx.ģryaególIlat05 -10@zraˌik?L[aY05dare؀@wybor`Iςykaz: op)LozłoۂG@st()th!t hleB@ur(4cyjne.πwckaprqYtoш nw9n2ą,*??wydaXńwyp:ra/ق"pXadXPPhodzY:ܕɬRdwuler(/a&9-0ikgȁmybezɄOswaldogenvP,edagRiłówmaBIeu8obow stuciad(؏8ʿ@zata黐:˅|ySnwarzX`umJKa, Annales,i>ui‚812ǟSODALISIRANIEWSCYALEAŁOŚCIZKOŁYWO">WMMlhp35~.‡ْP1ouscy,ak drobnazlachtaolska,itewP prukorzystającaetancjirywatnych.ongregacjanwiktorów, więcogatejy,łównieiej,bejmowała 38złonkR'aeminariumapiegoi11τdiecezjaln10w.azemw 1608okuospójstudencQależx94w. 

Wykaz lat 1579-1598gdwudztu0jlności,pi 463 .ׂҀX623_io8zsa1,edługwzględnioɈpubliźdeł, 2525odalisMożpć, żeilkariątzwisk,XczegI  uczni8tko9eb(لD'Ёڒlubxɂ`jyrzuc,.otyczyoWXo߄IzakHdawwaobuTAbursyHi49(`noPXctroQe0tęprod 1750̔ߔߔߔJ0eliYszko0Hbraxȅiy`dnheśšoo 300Hżxchąew;`maPponadwa〰uh(dywetwtesobowy.ahwysoHliczbP&0tosun]݋B,tar(częś_tór_ȏumopniu䍹.ʈ(eksternmmцhgębpsk((0)Cgrupwbaeprezentatywdl|?΁hpliak.ΈGo0iemal#c +yżarstwqehkley'1Brak顑ȊgfRt iermPAGϏO0mbpnwojejscsa((ziorgz|aء'ŒYkOHdo nHCoe؈𬹂[GoHjڈdwiPlamimagnagӋ؉*zeypedagogasżbą0iaYsnPręgiX(ϸwyZ֠kQr1601MhYjҷwhxHvGyl en'%12/+NARODOWOŚĆODALISÓWς">Wmhan`okre –dimuة0PiechnQPohhKдNŸZxki ya. wsipxkarȅ``orQkolegiumibhվ K3m`d@(Mijeb)o9,óźxwX@afundatorGLublioynx!i0h!OlȊ0/Drug鋅כї؛mcPa`PrusotitwRusPyр@tPkocVIeot8kxPyowЋWil śxż0Pcȁ8ԞwTrPu*ródV Śląskj@z(1lex7772ZhJH@IrNorHz7"ko(13"W+7)w'wwuZAWODYBSOLWENTW">Odszuk2P`Xlos^衲śAaów,akieełnili,ieest łatwe. katalogachąkiedyodanealsz8ziejebsolwentów,le większościpisakiuwagrakui`tziyliśmya żmudxposzukiwazaw zakończo)ewnym`ynikami.

ZnacznydsetekGYgimnazjumIwsgoyinstytucji nimpzanyołotanucho.yprzynajmj 400,łówksżyiecezjal.racowali`tem!ed@szystkarmińjch`. Kongrexrekrut(elun`.ajcbQ,czywXcie,szł jezui"(168),)kr鐿ćXtrazdo뎩aJHwybitihnwhenić: śAndjaobolę,istorykaapWewicB,aHatOlsdarugeramisjonarzChihhKMiaXSmogule.ājscjmujc(ersDouiwstąpiɐ75an1590okuyIoli3jęto 78iGGXlxecqHwóubٝЂT.ÍreformalaszhuiO((Pelpliqopiȁ0Z4krk( (,or0pra0hBsc9„łopHcjuP”odobpąt072.pród鉃" =cbqli:ugustiar(1pbazer@dy5domk$fcisz2kapucA@tuzz4)paubiskuP8Ƌ8Ȗmzas 9lOIB0nLXkopatulCH*`czekwurzędu㬐hnZojewody,Ar0yy 8el0.ilkuqciYor(ólaygmuntaII׍(mdȃi!jcsp!dH<>irazóżhq.:mbp:pagebreak/="1emgn="er">TabofÀЁ0sWprpdz0eW8103>Życyjnwwwwwj12121>Zapz`ri!{824>a!sz(n3 >Klogp_ׂׂׂׂׂ6140>Stcśx@yGGGGGB8901>Ndowćgw2020Zat75a a> NM(>ʀINDX TAGX 09 IDXTINDX, 0001ލ02"03?04^ɀ05d݀06j07~08 09׀IDXTWprowadzenieRozwój Kongregacji braniewskichWładzeŻycie sodalicyjneZaplecze materialneKongregacja mieszczanKatalogi uczniów braniewskichSodalisi braniewscy na tle całości szkołyNarodowość sodalisówZawody absolwentówJFIF``C   C  f" U !1A "27Qa8qrtu#3BRb56$Ss%4cvCDT:!1"AQaqr24#35BRb ?8=6uǫYT*ZKdAJ#cj&ȈuZ3ȲUV꾾RS#[?edU+I(Nt\K^r包-OMزHk+/OwYqzgreEﯨN}Rg;5R"]6 /UUʔ1mN2a!O2 *۷"[0t{+.g=buUNNMv:[Q_;wKU+rUʫz(%Z~uC.dtޮG5Z9UE曢%:ݣ:k(v7>$u}$d{xeb96zor(R%n!U|j;]FF9vI1kWY+#V[^&OK+{Wڎje4KPEg.MnfزHҵIiC.g 9Ţ>Y/%S1B5Kb].s9H8j^)xAoRmMvʍUr'6\$,s/Ii|- +j0@εHFIu4;5uYSdgm"Tݿlwȁp[S@/9CEo_+yWL;"Q#>Zrۯelzq$Gk Ƶ;{e*FEO\QcZ%-YMO*G&{Zu]9gG5ṵ UPm L)#s\&ț]ځ<ߒM}jߋ!ڳQKG,U;cm}3 7o$SVzV&ʫbN䂩b-z]g^v;f"* /E8FG]\ٶQɳeMᑋ^^P#q&ʶVpkzo|s7Ouj̺<[bO`Qo$2?{?oh\r4;-D?+N?Pڹ6+J7|uSE5UfPDL'HsݮE抋y{yH[A]EN{bVJ6[}o{|Zʱ>ӳ(r MW }TSUSѹ{\p@mwݨC.~d֭N"k@vs&oF\${UDsU6TT~Q&=U4ԐG]S{hZf'r'{OzXTJ/M/BxplQM v\XsSHޓ%J`Yfv1tT?UE^^ z#Sr:#{U5vTTT;@%tZ2-%TojQw_cH-yۿ%̛տ)MwݨC.~d֭H1kViE\4"Km9(cѮOzP&iI5!o7k-dsz.V\9 94o%beY+X]%MI '_}M@X_n7W*-ҎI##g5r9TB+}2eqzpwe5=K_D[]wj~K6~.SP>\ɰ/[rc $Sin_.̨ÏT|\k9z댭EMWNW/qB{\tJzWc]o !MK&1чK-tx w_ ^mI>ev}_;w`_Z8yۿ%̛տ)F;p@^unۡZAg7G7>hrLlQ'zqkʫ,~w*ijb$j$b,'ҒV : ?+/7z:I 2 ;nW**fz|9\_UK95Te Z{VTXo҉=?ݑ[.t;E - cQOD= .>ev}_;w`_Z8yۿ%̛տ)F;p@O,'J(̮ߣ b"v풱Z\+6Uy/6WKE"k_Mb~^o:g^[].w*k>wG*^jRQxiif'Q3qFU⪫#+Kz1~+k2{%T{ShwFk=;gˬyM$YdXlT3ͨOJ{rEn H-yۿ%̛տ)MwݨC.~d֭H1k str[gU4t৥cQx!DU^H]VeɴT1" vlvݱBrw"=,rΖ:CeWGhXhbU#N'dD)&ptt+iתcbE^cObnUU?к?bHɭVxDtY\Qw__7BWKaTEwSۤY\kRUy""s܌#}+ee%%VݎRH{߽ݑʛ'Â2#$r#(ܽJ/ޞA9z}Y͵Q-5s#*d^H"'!\2t)tɳ*67m-Jq37ruU,A&]]Aj$U8Q,ufTߜp%S䧵i3=`1Rj\q%rl闺i}ckSdj&ȉR#Ջ+6 PX1e5ACMEGGMODUWUUWuS,Tc}ڦ))$꧉N(߲%C Jյ'Jޞ5kϧh+"ڑYc}k$_c}'|U_aNW3ZsG RdUMNPi/eׄT@E俔#rW- i x=QB:G,o9|.j篪i**f{i\{ܫʼUW}Ζ:mW*ž[+$hq7%tj7jm4"UKAFSwZYF?%FFӾW{nNgj0t7Ί-4h승ueJ/1&Je㶪[em!E kQ={S*VtPY]Q-,-W,kQ=_҆ g$mR\E{=4sc8ǮjIr5 Z䣪e_oT)t2HׅyTDEr nWbZCt8N5#Lw|5xmlm9'wgH/[kEٵ;=~}W[j⬤7l;t=s ƤfSm838w~8{RML4TTJ %ֱ$DOa:Vv 1 'nƩlw9Ωb{^Quñ 3_t[|5-{$s?}2"At U씼Ei-tN(Vj_J*̒sRut1l{(w.F$mIyJ`lVsNl.''Beؔ6+Ilsxfʝul9_EF0QZX#h-j:tOHn"s;`_Z8yۿ%̛տ)HR;p@llskZvD@:CuUlqE_7]Z *+x'Mo$+5s++v^tQ/7 q]fei]/e=5w^yGw-=v;?&]Q=bpbCn?zظǰ/B;_ǰ/C?=*ht=?؍}]ִ^?8H>v/Z9/ڿZjnіf1~r"S^r_KH՛f޵~e;K>\{qm;~'$Kޞ\ER%vQ˺/ NeT>ۭZ-WMo_D3x5k?q_duvG^\i'ɝMbj=3cDA3V~{؞+SC= ߬'z}4^w{v,q5O5g;͙}[N+ݣ?G{| 8'K$oM<]J&-*]ځ<ߒM}jߋ&!n?2l V\aITӁJew+mFs?]n:G9fehmoղ֯7ȾƷTZ|Q+vNi??9{w!iU;(^UNқK:4#z\rLwDxS{ ςR5v濗G?Zv t^?6]4ֆҋoO_} Iht'qJT^%_SrREODa8[m٭Ob!OIի4?Oqm^#g"cwo8]/ͩ6~#?6wA}a_ʅwA}a_ʄ=O??}xH9w/Z9/ڿjoL_΄Xhj7Ϳ1:mj}1>L}S]Tq Ÿf< f]SkZRꆃ'[F^$)ON_Aq湨6TT >qY}'y~5ӌך˩hc,h́[R;OlnUw}s6lme$T,,Ks| _}/uH. ^Pʿ+EyFj,jerlN5Wk㴝]y~s_ducm>|4te / ֽ˴5WWW]m5zZ?mxkmoǗ[]wj~K6~.SP>\ɰ/[rPu=K֎C5euLt5\er5WQfɦ{K.n¨?޿*nIVңoձW{_7ko/o =}~_;nn&Nw޺ًJݯ_6iSSSk\zl #?]6T~OccoFڻCrJ j, 1jQX"GKp(Zj'oSi´mM9G#o1Xmi2>>tsvdo짹?vu7M[fe׶= hmyG?]$j.)NIի4?zof~oXx/o?ôMފ=Q*!ފ=Q*j?[ kXhj7Ϳ1:]bZF6w ݩ3yOYtGSC#!' }{MD:dIڋXܾ)^DtoxӜLymޔ-Yz8smN_Ob=?UJ=t6wFʮYKYUK u5k3w׼ƒKeZUWꧣ"sS9Ѻ4DȨuOtSn޶T*;$=9+\T]^ha"P#vF\ƶG5D߫DW!5Rk1f *-p΋U"'{cOEvmU(_vgዩ?UayS>3>Շ5/ qrrY= rBivZ0[V^92/tm{5ڱ dt8؝Nn_kWަX.9=wKCn7jG~3`atWh:'VQ}徙aͽ6jz+OEPz+OEn}O?{ospQbZF6Iu֎Kil6v޵>eh?AOy<)`L5,qdY=ޒdbQ[["26'ޫ܈$ES3|wM؎>]Sߝ*1;}zzuhSta[❟1&~vmPo"oY飫ѺuY2f56d17}y59z#twnLgI2*Vtm3ɩ/jz=c:2bma6vSI#S]*6ɶƦONe;.۲-:ez*X*TR=[#a9T]WeL4Vo _?mg\|{:|Hw_5sW/r)k@vۃ5K喷z*ؒHޝ^{/rʋ}]MX1 }-m:M3g}U%!4ٌQ_J59j}dqKeΎo]CSKM4$rSts\:dy'u mNM7y޼ui>x;#GOM@ve.AztTU+KLI$weL:+(^,{ɻWnJ*S~j]$j=o?|?9\ZE~( E~( ϵiy`~r 5^r_KH՛f .z~-#Vobt;c|֧? #!T>z[sO(\esGEȝ]"Hw#Ӌʦ%I RH;I[rUd=Ln9r^tnIOqZKPK4o|+dFFWܜt5IXև/EpMaz-SӔf7ڮ慻УO:(ʹ<ѣ+rJ"Mk<"o\E\ɰ/[rc $DTTTOjG3Vlٴ4rcWo+{WDN{pJVrroxKK ,4OO 81#Z6DC뤟ZCE)I?Zf[-mvV_ǰ/B;_ǰ/CsG9c}?$?tԼXmr@j {1n DUV"q~ON~Dw)&c33}g???xU`@2P>\ɰ/[rD]ځ<ߒM}jߋ#ָI ]!SB"I {wtBڃk÷õV+͘qoo]ߓ>S ЗUaHcrl)P3{q*VN\N{>ׁ_Z5yY{`̶!n?2l V\5v}_;w`_Z#uH-yۿ%̛տ)MwݨC.~d֭H1k|k@vs&oq]wj~K6~.R0wZ$2P>\ɰ/[rD]ځ<ߒM}jߋ#ָI ̶!n?2l V\5v}_;w`_Z#uHnt}WODwtg|Xqu|s5XR4re^-ɷM4Kz[h1L%[h,i#Wez_D15t/ƪ>6u$z&Ffz(}ߔu,tVm24ow:+ncak}Ffc[XⴋGIYm,V(|R{^ڷJQAlm3{bJ ]u^Hx1}fdy4XE]S^EUVl"숫/kEΗ֒y= z"5O5HNHVu ^levرJzJbLDj&DF8U=SGaεź>+c8|fa]ho붥Ү&'LߵmFs3s~m-HjijmϠG"yy!6\$l+lu5kZxX+UtNkV_<[VE2>tswUD{"iiMr79m;gj#slow+Fzϊ4ͭr|}Ѿ'GSg>\1yQ{UܫSsYxzAise_BtInhFoVηѩ҈-Zצ18jk7zsh֥yf[&'\13QKvf](6\Jt7H{~{S kU[v5=HR5^o~0$ljX$q迭b5Sؼv#rTg -ZjotUC qJ"kJs'哺z;jEܸMXӴLg,ƵcUQq̩wNQ{7$9oon{ͳOCLtFXE5J8+5Dz5S>^^6FjcܢڞIQ)ٲ"E~ 'jY>,G|J;1SsjVoIVb98fzMcɷq 7ƭjhc#IQ樭r"nqyPܭ52R9Mk\f۪#\vWkc/UZ+_l/6 r;ܦW5ť79s=~8O:l&'Ԛ}331 6wojER*j&׾Ukzbſ{[lAl*DEGeW""~`:K܋kE8iJZu km||jĤhDWOq3H귧ķltfyDY"zn([nIYOԱ3r̶'8ݾDc&ETU=-HwU%ơ#:&ڪ##e;nLm7q:5ŭLK3s8nshikG1=['NuéwZkCjG%[εD=v5۽=V,µ#OotմХ萵E^KDwUDWi[iVkKFb-ߤs~S {=t/]{ښsMf&D&|8OuWu=e VG6&%b?\;tGlC'iwKj&IRc_+er"dFȭB; $Tݐ[{&LN%UT ֤G3Z9pz(#%lr{xX{77z#oMrs׮bbf/{'9zt&+x~-c_}8icٮkzqsTED^|ΚU>RKDuplW5Ȫ׵˻WyA\1.#U-6^O7}?Do0OW{5uzB1z"$2np{~x\"5t5ۖcru|a{Em NoX):33:W|329TXl7I_Y? J3uTۚsd0J$UA]eTSQNdsw]> k|t{bhR:,UQySot~k[e]=UvجZkydvjBO-g<ٙbkYX]ۭN+Xk7f&sk[8fq33eL҇PJD4UgVʦ'bUNvc]6Ưf5"nG*ܹLs]/|H٩H7ۜ^9S״v%WkMm`&$UU]gp9D] +OWWSsJVkRk">vϓ_6SR553rdž3߭ʸX=@|M/elu˛*!#U*7E=+źkr\"-VnNog/ȪD":݆YڒWZ~g'eE,"Wrjezʒu2~j<ۻ~jOiô4}shYLy&18!w:{˧liO\Eţ8ŦkܳoVx+#-[Pi{DG)M`ŧ{,USG%?WUmjXD^S=:~orK]nO_6[~%೻LNVݺ޹LOĽG[^,Q-2+Zn9NU=6c8mFOP'Nڔt E|v<(Nkĝ搩^_I+SsDzv>Kx&YVUozmΥy=ʜN+xͿH &ֶDԏu>IέcY{EŗU|q uP2v2"=棑ޯ 8Q_Mhӱ.^$}9D]ciO~ 6Ӽ76f3u5Gf^bs8w5x߇("AY_DDmڲLW#v_wLϤvC>AWJ"lXm*$GpkokbsV-|с]u3j_J扯6o4Nzf#׿Wj- 5mʪZw#_IJdtU EڪWRƲ3Nk˚ | ,IѧL}&NˆXKGt+G'eD]v1{[+1eøSVu;ֳ3L,]-WlY_orz9}/TDS'՗ RڤzN8v~"}+sLFسZj[;,d]1}ޞ4}/Ysf9 Dw 'xچ^BLֹ[1oV:1-~ƖcZ59f -_ 8K,m^{OhZڊ;S+Dr9ZzZ,2e:%jĒ{~z~Yk +H&W>u;XmDMLc8Dtv|`rKeRZhY+Whkn\mc31/6kiW"/Lbq["-?jDz`^5h6(=r&Ȫ>Tۙjm&&`rlt| j+'YnNN O.ֽB(fʼTw_'D?b- ѯ,f}k[""tюם^Kk4#֪.DzƖO*Zh3Z"*/9|SWk-]lWE4[VE4j%sUW_ծR$2FWU7]˥H6gբNfZ/yߙBR2uddzZzoiN޷ǣ'Kw_Jͧ:XYDswguQmz_|weD3 ltks5;W<ٌ=C ;jQ51p9wwB=y~Y't[=MIDbӵT]-7ҌeZWmR;鷊#:qh\L0ZښЈZS?9լ-꽋ƭwJEU+^b/z#~{'oכ+4V۽KZ io=DR{G;ev1izRZM>z697jγ=‡~ itZoY 9vV1[\BN\unib1y׳7qiV+rsXfsӛF;tjS6;j:'MƬN-̑^[M}ږ_Lvo(8-M}AX&1{=?'Ipp[[nonT}ߺχ9{1Ɵ#غzݷE){)?2:.r.'ImCm3On411&Nc-n[՘ib׬Lbg5OXci&b[U,z{liT+lțv.籘eV/SWdWj v$*ȩon%̙ou151wcOnm[W9f99g9c9)oUZ=$t(]׷er*o2%6:k2"Nږ[GJXU{{6{Ɣihq91& nEkYDDEvLVDg'-̍G,OEG1xEt߻t=%ݍQ[*YS+i䭍STo&«޼̠0}bsG13״LF;tYj*,uڗp9iĵRD͎]Ӓ#7hͳ! TXn65ˍ&$-DFEDN\Qv3ghF&gV:IDDNc={jM<ֵ9k:/xʪ5gmTo)^"ʯOw/Ù]8fnhS;OU+[T;s5}ccNJ1>r:e5iM|sno cFheVOA~򚬮e-4~V]ܛ"ޞ&w̻(jkQjȑxtSuȘƬMmnDDc9DDDu];= V-6ͦy&Fs+.˘;M4u4jvEjUW;~\npoE 2ŨJ(Tsu&n0\"15􉙎=?e^ Yfg59V';c1ۦ{̡v<ߩ5Y|>5E;tOdvyEv+bj{WO/{987}܍׈ni9yDbb&1LcDZ&1iLZhZ&-5EG򋝞z7MVh=ohDElqE"/qi0VG\1D⊇G""[U^|͂ OLDE1լwOhG L痽?fb3Ax}UZdUkr*9otNJ)ࡧtdml8Gsw oúxny:׶hbfc8Jmch#3;tz=7bu(S%g:d[xuj*.<)bUuã:k5,>Lg76ؠ̷^-~Oo}.u8.Nk5ZM#x-woqv,N pDcI~n(ݗeeGObUևV:P㩧l}b#wM+;p-SHg1gguvOucwQ\X"{M;lg(ujʎ]^\;/xvHe-6TYة{ěpWrd11k;g8pMm-gLLL󉘘jjMp\C-KT7pξFƾƨsXTV>ıg".: o≛GH9nz<+em =? kZuykfRdX]*1 (\#G* m~ \ezګ$b̬$Q|QwrChxꚱ[;Lc3bo8~-1iXsV#_>GU]ÞXkY j֣w۪'z]n_'2T*bI$^6\EN^no⫹J+Zҵ3U[^sEskD_rϟ,Da*.kflJĥ2W1gFq'UW̟!%ʺ,ju}"bj;t曯-ND{/s6b3qY^ ^71OLOyb\8,81mNһR칍-ñSIGSNnN.$VUUw62־V/9G3?3Gm48äGoysV$(Y"Ƌļ\ܜNc!K`kfۓ玥KJIdGs߅yp'wm~Y?{Wv4+njg^1:tEom^SvUoxor`V=-[ijSZqIFujF6E‰#gp߅BBs*mʹ_"bv͚ lTNWLU]wN~;lzޱM;F"sOf&c_=Vs1ŭ^h+Ef"z[>i<9~hUAQJbD#[®nWsffU]F*QIAkh%Gz=UTUG)Zoi&"sfs=gϗ#g:ܳ1V.ZǷ޽۩G5/Lj1[H*fERʈ{ 2sEEk\r| 6} qTsc1#g֝}Zq,byg[Ar܏/vOn"X.%~D*._k5![}$eS`mQk6xjw&țlΝn/#*=73'>.i:cz:*{vvŽ2)w,H9סZ&B0د]$ ^? -澌LR>S׬gWw7iέ3X1f'&:f? tkd-^VIW6.ZMowGrDb^'dK˜`(5zI>z ӥ4 s9굩6:ںjrNf39i򘏟i5}IqŶ h餅֦UyDsӽQbݞ$7rJmShK͑ UEQ˿{!Ӎ=LLDDGvc?߆m扴skNfyfܽgz[4cq\^⤁% #Xxܼ{D)lrr|Ժi`:iQ,.{.ـ~%{_{u^|;KOKJQҷ5c3߯~Ә:F gUv˝5ʦÐ[VH5jMo 7$PMS2[bȝΑ۟/}Ε#NHLcO[lwԤؙkEm1mXGx7@? P?e[⍪5vDU_ ~?~l6ծ~lEYK?E#Qw 7j쨊(d!5ݮUYpQ%%eR[jIzH|i cZ+Um jGgѱeAϑj{@ӳ^mj+amE-m͚rnױUG5QQQQU97 VIC[TQEtntnTG9y8iXE]W|KY_MkNI8j%lPf5U87U }Ak\v+]E_I|{F6V"s"9v9)͵#K|~Qe(gp)$]J梻dU9zChT-ZKTHx^+DUW&f#\B|c SaYnveƚZ:8β){xUStTTP*GF I I[X.[RZ%ʙoc+Tfs49=ѓP.ڻ7Y=^ekaltu.{cz(MSK+XV;EW4#Y,Ţ3ϵ;,NVq+r>NoUe6:5u(*[}ueT1ĵSNUUQz5TMܻ[.St RK%WbY†lLR$oz+]Qv抆fz'Yzͥ( ܬ[)iZG5VęŁsfm]jZpJC IOM_|krU͆9&|Q܈#Q\"R;=3v;s6rS-ʪ޲5PPM"JRDSn@hSZ"k,֫ZK=҆`K%3T,qyWp,{',?tUjU4b۪6tښz'6Fjnj3fM>NGmQQةT-RjWUC/iIGr>IdUEUD E NMY{];`b&ŽnzS;[_##zUs5LOoƬ/4t}jȩlۇ%ϰ;lW&Jui):"c^湽TP* FeulP>X$ko0Rv]+B\W~m4mM@Tjb=Oe]pMDlʐg5^}j訊iN'|k{]e.Gn9G2m#Q7M܊vʜK/v-ܖT;nmXյPH$j˷zS=$<KeE-:*҃F$kQ&Qt駘 3aW_UYxaRKOu=u)+}:bnpޙcm1YQQpXV7K<:Uzoq*lP;}&Io}Wame]%\uts7H*`{%*UtU@*>_6C#~cmbumixiəE2$"UjFFt]/ڡ͜_r:{ʗ+ *C<sdN5RWͶEc, &5 k]Muwz{󥯺UU]tS$g3=QtrLeOUaNf3%U[$V{ x)T@/aQ/(+[n[n6)i*_ &ln[UUUEkg*leIKcW\[-v)aHLsiڍetoVU7\ޞc0毧;;c8]Y iw]UWEkϻu'|po.GV֣+9v|q;g> DU+皧N^ʳUk[l֪ z2'SQ- $5sD1*w?GGbZ&wE+ұW+["zۅvCF1'c$ԣj#Ez$Ȉw-ݝI!KMI?#i5Q[)_[*SVG*J^-ݶ@5:QuvzĽXNgfZy&Gqqqzp_Smynwttq9i!v1!j)<}RUD^$o>әs<ͤ=0fJ<_Z+fЭu=uT|Tc$Xk*+ђm _XLFzZ.-Z]#c+IOK ?K/Y+7ks\_J%ghW2.$o97uynak.9ZSN+lUO:.ojluviKLz݆) 855M"QPN|";w.h?(^}zK%T=F!SOߟXUmEOS(׻u:. Coɺt|o]-ɚJȓ6)iwrʲg"sUjzk337+|Ȳ;jqY"IK%*čn!S}:!kեFud-Lk$٨o~j-CPƋ*pͷ\I.a|5-Wn S]+TUHMnt[ee¶NM' j˲"숼7=̥I%s֧_RZbY9M΋OmVȮ Y%v6[46+Z#O"C`3P5>Ӫ hl7e*x1ګ_"TKJdt yȎȕ>/Ma7eӫWtd+&gXyn/J^N.5,LγV'fۏhuBDTZY&\kY謚5W57*:dm=:Pʜ-ti]ڊ!3pt]^t\fCI()f>쎮eUX*4 U]SSqzKW\(h{-l\|-ߋn\[nn qdjj"[goh3lhmd=^h覱r->Ԩn'[y`U;[ן+cTTZZ&rFƶN'Idd_ zOE_l"k}%ED%[sͭq5+#"U9+_ Ue?;:"S5^7>hp+TmjY t[3C{,w`Z,`kp7+ubp^6#ތVݸ\b;ޖ~M:QI@:FDDU^svQ+-艨4tL#(h,>kškejW>H3 nUk6#Qx3 .>ߊ\(PK]o/:c%}'_TYEN=EDĬ+sr3K(ƮDizH6fWZN"* !O~AUW\[%mUƪsUVTNW5G9^jrDOdS}rAO ݖ|u)vc#r3xƪ鹶, ihNeSdt59n*⪪g@im'ԬK5;u djR6J69'sxx*FF,LJFIF``C   C  " C!1"Q 2A#6aw$78Bst%bq3CR3!A1Qaqr2B"#45 ?MD@DDD@DDD@DDD@DDt9ݸe§Kna񲒎?M{>pF! Iq鬭bZ*415i 9 T~#ˊWCѿK1NVSeRqj[Ǩ4|.M|ptr5ĖϛѢv:r~s-gT'EF)0q`1+>(i~0 SksM;ݏiǎŮ)$H""" """ ""W3x_: 5~=U.f6."鋆ԶkՒ0iA^[cxdK毨޼ec$'ǟڍd/4l λU>} D&|nt_2j-f5GNZv}b7VI!D@DDD@DDE_YTSٵ3)425[,$9.$:WgD6e xpZjwAP)kbn;=R0|m-Á;ި]qmQnsr]3#.Yt+<6Һj3<=3@2?`I&K(I""" """ 56Mm]+q]Bِ8t[\|\/(W'nΆ;\#0Rޙ]T]ϖҖk4^pJ0s7&Y׻akΥ;r(PR-ѽ1Gs ͯmFu=j[7Ǹ842 |OE' nZk5YY)wjk*o}]Y|%J\co\h {5~=U<*ҜzcF)lVZQ䧦oWyēL&9pcZ2\jiiW]Of3?P+W[K_nF3VPv|uռwnuM%>!0}B՜E;Ilᓫ]U1/Qsm=Gp~Aa çãYNISX.IQoeS*#<.p7#N`-޹Qǃp2+kEP6.)R9Ͽe)fDD._#$Ӈ{g5ů( y\O|T]ZnEqh`-N2ݝ ekV:qY|,kbc/ug];ݎ0 qV^g,^b#!$5x8{7 f6VI 0q#tqG]洏͟oWzXU98]#%?=0.ҺtϨ#Αld|/VOqN6zZDfV@v0m95yqvϓ5o 3ꋽ̟}<(&A# qT +jNC]/q׹8M EEBfEԒs11 ׸gh99!Cc׵M("{YH_\ŜZpzg$ϖ^O4Oz\Dp6p8>`;z ~eqo;h$Tb:et