Tak_dziala_Bog.doc^G^GBOOKMOBI70$,-7.@J T ]g1p]z`> %""$&(Ⱥ*ʶ,>.30HM2Hq4H6MOBI}PEXTHTak działa Bóg.doc ple-Wspólnota Życia ChrześcijańskiegodJLouis Paulussen SJ;Mieczysław Kleczyński;O. Marek Sokołowski SJl4calibre (4.10.1) [https://calibre-ebook.com]q,0af69bd4-7c8c-406f-a9cf-3996a6635975p4calibre:0af69bd4-7c8c-406f-a9cf-3996a6635975 EBOKj!0101-01-01T00:00:00+00:00  kindle:embed:0001t m Tak działa Bóg.docLouisaulussenJ  TAKZIAŁAÓGf4Odrodzenieodcjiariańskich':brX)gąuspólnoc@Życiahrześcij[egog9ߌߌ߁ǎlj>r0i>Przyszedłemzucićgieńaiemię… (Łk 12,49)W2_WPROWADZENIEWNKsiążkaaestdpowiedzȅ1prośbyelusób,tóreagnęłyoznapoczątki Światowejederai deplacz0w jasPePpkształciBwe t.">N(zrozumzt1co{soez8wpzanxdoistoriinówowatwaezusЄPierwszyozxd(wHnform achǚ okresod@ż(aipjAkasat( ro1773.rugipisu0bardzoztnajważjydlatspny`momgHx9KonstytuqAtolj B0Saecul1948).Ζt@XNxb脝 r48yAjasny;t@attcile.ϙadams moażQhtɄ???8Jlizytelnikępliwbkońchkٔczasnpełnigadz( KarolRahnmԑHkrót0zauborpkIؑ:תi>duchowcj mH鍐rTn P@zX(ȓ`, Jauyczhtylkōxiz(ow!I,KwojwitapśćdywtH,dyjazywap~$)WWWPRHżelegaWIuco1967؈Iz9ymiZig񀰄ʋ̣Xnxgląd. liQ@hr؁Spi؝Ϝ)@zatd򘡄-chmyclepXjłużustnZgrom0R[)o0zyję0myGiײo)9onuÜep9oddaНkwёew0nyynHzmc(,pom؏8ad :tspecyfi`qQ(Pi>www">W;up(óPz0!Q-7Qak9 iskSaang葂sWŻCXzisiajhrawd8Ɋ3$荁tyĊiżko8mxzn`u(zui`lȃałaqbyt0gaa2QpadkaXiebezPtwYzejkogX.yę1yjwmonaxzycЦpśc);żdaha@,9QdygoIdro0p2obecYjkszt.Ӣimi:osegno̞g"KubrwQprezydWj54-(9);8jnaspntonSantacruz)Meksy964),rMathi Indii670Rolandalcat!Fran07016)razdytheוenhaveryUSA`ekreStie& 5. zym, 8aja79؁ax br@)mbp:pagebreak/1273

Ksiądziecezjalny,erdynandassen,ierwszyetknąłnie ogHm świętegognacH.yHspecistą dzie horiiilozofPi uczmdzrodowej,]razościołaśredjzkole,otóręszczałem.iHnrzekającyosób8xaniaenntu0zmu.Áa"Aznzj alsadnachwytzuitamizasakicQimykhdNGdawRkrahćszelk`proporcję.ysdumie.ywarrówżogromneraże,ak `wz؊1wetstanowiI -hślipyśhduchownxto؀ą.">Jwe istkiPHol``Hs`z`liśmy „Mariacongregatie”+(bardzoXskoczoAgdypuzф\odkr,jH`zożycFakt0wpły3PzmimojnispiH(.akoefe(sekcji8niousIbpis9sprawozderniklnAHb0ooEmrtyku ko0 8yodHPtrafiTe͌ńuniwersytecie.Ҏ珸00Xc5auPwutk1؇Zy(l(obecٚfesإ'spólChwnad mQszt(ca2'xz0inter8w],Q~,szQdrug@,써Ygbrc tr8pZw}jo @٥Rsiс:ܕ)jesؔlautkch;¤ ogew2a 1932ku0 ؈tc(kapГgpzwcȩS pomocipokuyco"8l,tuden؎StaXAH/ 跡p8tomobrym jaciółxud!ΙWen(Gty/0Кjiasam0z ﹑Aoj.ΐzu뜁zIlaYinajstar)(ciaaglJYdh(HdadH e txokoju,8yzwq@wPpliwB.ВXpcoutyNt1Ѿ)a ógQ TtwazupZetSC{{ݾe>  łąhn@">OЇabtƤQO=鄰yĩk ЍiJz eRHh PCjIya("8h:z@.̩ IpћAT wjLϊϊϊWPЇy_U źdxruchu jdujeЕX=oyolJqtaH؟aezgr@Ș;Boga:`(0cagie,retnyroz)ny\dparyzpywyhnQI`apوjotuњPuformpxzio8ೢ,~zylkDبużba771NAa@M;#YPm↑kPrnspirgrup# woxЬXtz12הOn{nt1bęsȈVillapis:̾z8swkż(czkowHos@H(2)Ptȹ9k8pChgr@dz&ów4@ł0cZ0҈ atolG*mróżneazwy,leosiadałyegoam9ducha.ył{gnac, czymzęswspominają źródłairyczne.edeneaółczesnypisarzyaQł:pżeliidziięilu,ieomyl8ozpozecie, 0onirzepojeXemowastwazusow. AoYicza?ymianciągtakcechyak:elektywnośćłonków,runtownaormacja,odli,ępd1krHnt:elaszi ujętzaradzazel rojutPbom.

Już roku 1540,(XkXrutworzozostowo,iavrВhnppParhazyt肯wym.ǁa(yaermęnnikaꁘi.nn|z6as BroetYliś0 FranciszPKsawerz d!1arc@545kwitcej@FaenziWśjeky*Ruytym{0jtrudnmisjЛagaybXmdnełJmxci zapuw7yqSxewunutołów)юI؂@Nl܂Kalabridonz10wietR548ߖߖߖWardnoqć2tylkakx@ZXlecz~by2Ȉre)$ żct( e(Pyotnnspiru`i!ow`.za0iÄ(2kszYc:rxhXjmzow{POOOHP!sorazy:yɕМPokresSocjeariańsAmogby uważyzaԆZakongPrawdjestfoba by śwЃhobą.WWhOD}ashkelnhm؏Ie gdPۈmeS+#ash&773ie 70zsiyax(I`ȲQToonKlesIVarytykh"2Yȉhg8 p12'#ZA3ji56dwْoczterolqˀczsthjwyлb)0ukfurtyezydencme΍ rigno@dellpdazybyYxLBelgʸxIBeząt0tjuxwo@rm?صse8tlegz0e8kandȃ kil8ozpął ف蕸at`u`t— (ӆH"LeunȭyB5.i(3)Hi`znKgiumҪXxmuropeji㢨rɇj8,oz(1*,rgzuľ Aܫ gAXHatolQ8erzu. tؘTg񀘀9(Ods1563 am1" w0AdhtachMdHcznk)WsaplpźЋ;koPponę.ҕPцQػzechslnoty\edługmzeQhakzcwʟe1)`XcQhocYbyhRpewQcȒyginaln؁bqjaB[Qowoduwt1zdo!wawH1Z YBmk8nzczegyr̓6śd;Iϑϑ">WȤlat˝eYs(nn Jylk*faktuoli na(oktry`du*KPwhHH؉ykultury i naukumanistycznych. Środowiskodealnelarzygotowxaczo,rtystów, święXmęczennikrazisjona@;leiernyYeńgnacego,euagnął`imokćeszzśHhej.

Januma 19opadh584oku,dilkanióźniejrrzIIIXtIdzaanoniHKongregacjęhlegiumzymski.Іhdto0ygrupPaATERTAPUT (matką głową)szkichnalogыZ. terminoistawałana Primar(a(l8),osi@jącЌwofili(inam9pzaju.zhkieyyaudzodpuIwilejiznp7i)Pęهhelono 8,hkowe e:Ё,econ(Terh}HQepreؚY!琢iepozourysdykԂX0stwaezustyl(ojciecenmó yzezwXę.możliwAxX`ekaPxar9duchowpbuRjednc zapeaut912OrygiI…Īkmku`Jest em`Pj녗 y1kpobC`Oą.. (4)A0i3882Rz  VClerm!Paryżpg qq(stęp1p[takI`cuiguoitessebettitartatemq(P8mmdNsnbYwę0nc (integHja)ȝ,O,go)Y(5GGG3ҋejcacquavivxkrbąy0؂iex(7 - 1855)pyr蔹de consw.ԐpXsku{erchliel’aiolleirllaKristiainsolfle֙qqy5?xĎs.y (6).ʇɦz1i(godną,ЋaługaadyHiikPjՍ Q oxtPv 910 (7MyTeҁG67n9eБRauxtycj1piIgnac@"Nywodczuw ЀHpobx7swojٚħniwvbZO 3|12Odp`ٻX>OpracHzAcquavivę,|wspól@587,*yjad!DnlSuchaży)0inspirującłczesnchścijnFaktyczColkppomocArzdu Zy` |Og10؀>NЉjmsiębytnioozrawQ,azdPdcyszukiw؉`o,akbudz"azsobhd7anwo(lim(owȞ zgod8celҞ77:ormacjaЀaadom!si0owo1w K菱 ym.חwadzI넉1ku􆐃8okrl0eYREKTOR (wЧceퟀra)harmonizotyme(Pojęyr:stЂYyCu>(H)zk+termin8nx28tłu@pwyjaś .iezmp,Wlo{СrygЖ?88wauADRE (`kap y))PREFETTO (prefxrezytk-naznon1H$ą)詚ieAkc@ 0dwó!ougadre(ttRaXXZؠ( sujHęćiŻ1otyW4xy:0pppHxętej,dlؖiśhذK8nabotoوN8raPhunek mizHzzgYu)medpP )nNȬȍPni8zaśpotkzW y(Pu#swozkoiami.d:8\XlewemniiXBXćWs(*Ăhjam0zinJć!hrysieS RATSsto5au1˄`tkomierzaoego,byyłaospólnotaraterska.

SugestywnyreskW$wukrot!omiPie&Yo蔱oKgiumzym0NadIih@tؘ8XjdڊÞi,وɏa.КQҁiontylpsam9ceng3؀`An᠙ukahqbar󮽎ełAinspiri templhW0lxu:ԯ8jcaPІiY;প„fiat”Qtrum. tаpoto(JsozpąłepyzXi.en;x^֒afdla0dnqpҝhr0uaA'''">Niet8;z/ %s. Ґiozburroku 1626byAmscuYyp.gnacZ՝ dyfigu(ϕ@ɳhwt kstu erp@pekpyixrii(ʖɱ!PobecMadonPrim3ariaϋϋϋB0arreHdukJ`ڌu8QhaHgraՁYtkfede>j ( 1954)mX7-ךa"aꧺɎS910ˌ,HPosadؙw XZϿ3''' />ǁ12ρtolor="#00b0f0">ZANIKUTENTYCZNEGOUCHA 17731948W♰liwkҀjyz)szwyżx@ dcimlitycz莙9jsiajktmóXsobyobrazić.Ē 21ipґKlemensIVapisd؀ThHaZp,andHaicyzuiwdesЧdowjGenPuz8B upiokal` li@czyta0detapeȅσ Qa8b uHbęЄt񱗼Xn!bro RosjpCKazyxII772, śćHlAru`cӒsi򍠔PhcwywXwdlikrajؒIzgodgooh kbP8p9słąطa Qm" SodaliyMń(9wijPHہ@WǞǞȐ/inoۋȎ`miNeO(yyqtog!ansekwenОtiДżAlewpun1enoku@kixy, 14istƀopadaegoam9rokuostanowił, żeodalicjeariańskieogąyćszędzkontynuowane, tymylko[bezezuitów.askakującyy@teke wpr(dzaniu życdekretu kasa:amiastniesienia,owr,XbeprzywilejQłemWtaiędn`zewyczajnychracościoła0echnIpachz9łynedctInspirźródi Aocześka eaieuporządkRxzwój: ysbiskupiqcm świeюxlik8dae luoczyn0W pierAm H (1540 - 1773)PPfiliokXo 2.500rup.iczbazrosdo 80.0@drugim948).ƒ!byudem,dyhten삸ebipXłjemȁautuchai.becXikt{piCzЂ`sytuaxuodzatxeradyG2po8(ign g?

To!XT stwaʖsow,lcyzjx 14@stʠ,|Oicha9on?09@cnępQ`Rraz皠18140@9k,e0kpЄr@tPsóbwkszچk`mpobożn3,zyizeżerzhɐy,eunis,cquaviva.">Naturaljex::treuxbardzXobr񝉩a9óżkraj@ata Јqa8swolWare(jsc`oćnawet9swS(jorh/숰ᆩ(od`iqpotrвhhęś8`(SzgópoP dogmNiepokalRPHęc(1854)//IsIk0Xpularne#duszppmzaśrod mphإzedqsob|znk8ryy[{Upkażd8jarix߇߿tdlh`pc"9w@t.ħts8ezrgziA8(hkanRezy8kolku.Χy;6Po`d?hch 9wY=Stzględu9( uH0 „kwit`cD”Qhr0@ǘǘ">JakazeakPzuiXw?u ndaoX8y:iol0eptdWW+`muZE?zy'YcrgoEofpowohPhHdkąd??7I ۂqch+axinspircspf8ryzceH-Loyoli?wr12{W922jcdóchki,enerQz2Q0Ԝdphphժ!0žp@yokun. sj9tu C1zumLeᅐkziontzanxtuhPS.aouudaZaȕugYrezolu!tylЬA`:two𮻨c0rx ehużącmocgru؈X)@a@ w )stkim8xtzajuatyuGlnp9R@ {najAjmohpЂ=сނzdbXtbҕQP k.becniހe Kuriiestsiemodobnychrzędówlandzieł.

GłównymrgumentzatworzenQmizynarwegoekretariatuyłoxzytywneoświadciektórjużstjąc_(w+.jcowzetanZjednoczo"i Holanddonli, żeHraueunkcjwałyardzob .lahzastosHćjam9هiomtm?">Wartoećs1922okuederacjЅʁPc8ajm@pańaIelegacxasnołumylióżnicęą (normalnyposóbrganizxSodalicji͍kich)IG(wytk,specj8i).ԓ]^@egionLraktyXa(Rpd11773.eguIz r1910Hta) [ceozwiązXzadmi popx.e`aIąg9swodojrzHX1zre( 1Wsta8ćgDecyz瓥okaa.΄ylklgoH wszHp@b@ziӍXr`@ ?eGmg8 linhq胙a8,lewh_Xszp_iNejoooj$PtkNJmogQПXkonwenZerȔcu؝8_vo6xwocnCS߁Hrazi)obof(Hku˔cios(LߔpaYd`۪!s.ׂPśt KtytuAtolska Bisaecul`h0Є)piecznaƎǎǎǎ>W0soznؓisąc0!Hp<{-(skutYyżyciuromZśkPoLbiur󯸂ruchHmu,mbietл0@n8ksz?aktęp0luЂ@mӵف9.‚vprywat zui`w, d0polasztorÍ0XIci`A.oz,8kXf@;ezX@?iewɅ)jurysdykbipJedy)5%rupdohh!shłrwykwpfi ymi)ź@eckimi?adeؗ:piytyقod-pupo㇙mtie?Ҭwódnajozuawhw′ArOielصsnawetzSasyjzRah|cpËT|tzusen$c rdopad0dPaich,HVacj[*od)IXiusIIșossIdja²g jYottereȚ0ślY(włkig,"wybhEa (1939)mǬoj@cmiVil qŁą8ź:8n wzajempz1953axrciaa&pP5mi;u(1a@01ę.ڋX𼢋Ўێ0@mo__aC ,x,bmocy0pog)paju oriيزody gqarkońcuw%nH 8kgx [ttb1KoP.՚ž`8 6h (jofjytaKo]iolIjbązu. Bisaecui›(okIɛ؅po`e:asną deklaracjąutorytetuościołakazucentycznćożsamjodalicjiariańskich,silnympelemzywadoeformy,rezZpewnerieazyszłorazedstawiogólwsaniadynieostolstwa świec.

NowPyzwHeBSaecu0i.czekiiśmyR@unigwarYsPcy8liihm.aymiastÇPpitłumajęzykolenderh,1zwРogXsien.yrHor؎jgenPXQrad‡AsensacyjqdoćqpnpwiP蕙iؔstrHna ezSYnnik d9ysregiwrd؁ȧyQaĄurx?Głów҄(czysz9a0 adxAWWeyqwybitxszȪb!8Axi˚,b:otro(schemP rozum iuGGX` 2drogȅszewoluWWWPObec astt9da [lH(budzzisȤhintere(cpporuSa(kbarjnp.Xiżycpzgdawiider,_:wɅbPѪCź1yuchuRi.C9ajitHjm]ocis`pighjhara(rabstpriorytet ĆwiPńĄ0o khy'yzwoAs(szpdecyzdobiegkońcxDiKykch:0sT hJezuQxzmȑiǕHVXjbjpiw8aI :Hwoc rXbiur({po$jyQu@K~Króg___X ǁ12ρtolor="#00b0f0">PRZEKSZTAŁCENIEE WSPÓLNOTĘ ŻYCIAHHŚCIJAŃSKIEGO -DOKUGGGGOS1awXlAo,nstytxadaʵӓ߀߀ڄ;WszęhanyHamyt:pmar(ć?OoWoomSpotkRƀQ1950kuwww' P3xghoЀ.Ιcpj(Ledó9go,anssensi@jpoQHk022.wmpdarodx󇞄rgAzeptt.Ӂods(a H15!22@aIKuriienHjT8 71a40rajjUsni8Xin؀ؘ Xstaielolandid`gimiyxsjaXnadóżno؃Xi܀@eleqJ" `ikojnh@r ącyanze``( itć@inspiwyp0waZjautycź08st!ozpatrXqetpregu8(d10gייѤejrelekcji zewnętrznychorma@SodaliMariańskizapytałemlaczegoakielezasuoświęcamygadnieniu,koroszyscymy, żebec(`ha+ajeststot'' .echą,tóraąajbardziejyróżnay1jumnć łatwsprtosowywaoȇów.΅Pekonanyy „”goXli tkwii.ʇQczp9pAniktpczjcaenerJzareagow1wypoHdźT8zwykpujma,p htłhaPp)pomirwag8adawy.χwiśc`cepcj׍גoanssensa+bodo@.

Ppotk8u1950ok򅸖 czqrobić?,zosa epdKzWzzH Xtlowstytucؔ8leżpr(`Ѕ n (o1@*anozBdem).nawetporulXjtnÔPbskutnrodki0xbujmetodߋߋ">SkąddXڃ@H zuiciw`ęd(aȁi}و@eckim\tylk1logxreprezent菀waـ0luFch?Ǡn p'%scralikaym?k1piBisaeculH,ɠ؂b$regu`Pstrukturx?zHroHag ytłoczo ogromaЌccrum:ko 2000ruphos8oQpocinspi0je!_TlY…φφ">Wilȋp!p@ (폱mójIwinWPśwqutyڄ(@ijRie.ͱśe`(ذ׋k.Є,۵bo zmoH,Xmaz؂xh8X,R{!tk`abyrabѯ9kЅO)CUX`dku`(:)Oj0chcduaJsekrettu @fRuAzyć{h@hjh19P51Jʌ\-xNastępzyj2 . Żad)XuzXaaHjzdy(sjisck@tuf2szę pod`najej;`oń0 1siadywdomu2Je@elHgoɀdl)htx鷸(!Pchc@(a!xpxh(jpQܘh 8pis:orandumɽrńutw`aedhyejakyrgum@y?ӖwarЖgdȗyon鎈Mu𧰊eׁggymhȱw@elskdahiwXfixaںkkapn( ѲyinnizH@〘swi.ɔo)na unXąfnX1צh(t`)!stotr l:,yejyzjWmodli؆ł yłuhK2wi BtqI,Ѐtur(istpz"kra,RlobecڄOOLȃ0iσϕYky:zpwoim1񂿕ą j륀nikmd1!oYliwHe`z샐iIgCpeżiusII.סquanhA`log)h8wenWjrodC𔨋agompokXPkrBntaktyiędzynarodowezybkoięozwijały.laczegoamyozostawać tyle?

Ojciecanssensważnitudiopemorandum,leciąży`-przekonanyooederacji.mawialiśtspraw@wie`razymogTdojśćipoumienia.łównąrudnośqlajcaenłao:akgodziproponCENTRALIZACJĘradycyjAUTONOMIĄodariańskichAaodpoXe`tak:khęcen@liz9ia댘daaxw@!zeje88YdoBxzasawolwyboruIm8Xe, żeautmjestwsogiczpwzglna,@gdybsolutna.///">Wym`zotrzym)innstr0zeciwś@tpj.rguIyzpsbe, )zwh!` gPۀ,chę*mHtynu$8X,튰c: „lecz 【gt⌡idzę”12Spotkp RPP1951 Barcelo2Pier@yygresp0olstwaeca,hryZpaźrnikuroPRokazjioXʇ@byGPpiem.imo㝵exCiPnajrhchuch//),byzas0JQistym!ɘ l !kijazurgzrQc)cxcz0nkYHutwo naszYHgXmdzą.ˏten0iXteT@da`stw'wǓPnimczyl(Znala)15 ób h(skdóżnwq]Wob0grupy 2(2)ż4zui 19?h)@npemilyzXwspc8szźb7Ij؉`izg8K[Hwó͋jakcep(porm0_Ide[ hbytchliXcu$ta`(﯒kildniQj̊tępe.Ԉ`raz 40h16rajp amiIndi`8kardPGias!BombajupwoXw0ąppod?kreś<j ktyw@zgox8XBisaecul.a.t8y)Xy萨oƜiiuŅarywi<ɮ()PaԼmJ@o :dyskuna' ₁#J`bXww‚se`80 go StatutuliakjprejšHpażiusAXIIyuxt`rPdecyaԤ zgromorH4tqtuc ,)nanoojcaerges.upap1947a۸.ծRwȘeolen skAAZ؁(m`mizmuنpdIluPicøwy, اmś@wuߤhzzppЀcm`">Proj>esnҺ706?馊odpA72aab̀Xtu,b`zoxzp@okjpątj53kUzoBЗ&.ʊ xraejQ0@bko:ZZaoyobyYفlPacy.̀dia20p(zMu`d:,PpinȿIapolsy(takydrogieąamodalicjeariańskie jakardzoesteśmyainteresowanichieustannymozwojemuchowym.

ListenfHalowiłtworzeFederacji ŚwiatowejBy(toezultatatur8egorocesuzrostu,ołącȀ8jyP(czywości:~wspólnot5a6a1wła sposóbztuczny.ЄiwP,rodzaiębStądinnoKXważaćakorgzmXżXęxelepnnagQiadaIinimtrukpy,nspirazezaksimu[a88go. Ży0yokpduż)blemów,Xczęompliku…@3nadmiarWji.6ausiyaIa,aszPi1krajj9y (Reflectionsnheorld4,en`louncil,ome 1954)wwwp13wieHaiusIIPanrcybiskupaózefaawlinasy蝨memWWj.‚2agłówkapelanPPskPolq9odczaؙnyIbypmigÎRzymie.marg nocy 21ś64kdyygoЂswpąpiSobatykmIbązkaHH(lYˏja)em0aw*mgzekwp0hko,ico8iliYil*Ać,(odInAr)oykIoXaokorJsługag2day*od ad*peqяztЀ`opot9@r ń. 17erwc*5*awehVIjnapc R8udetKhdy12 N „ZasHge”Jaki`ۅܗk8?">OdedźqarudnaegHajҋ etYtz$҆kongu śgookazjyjj(P`zywyo@moCobH!PImebrѳigbJsize="2"> ^ǐ/ϐ//+ZgromadNewarkg/' Zpmawе ółˍ C>(mPfx,eligijnЄartycz,liwj/DnnipisIhirɈu'??śl8bard8jeptrsk ,adÁUniwersyteǗo(,!xzhRadе?teezrtynualegiumҊ[]ro8nYlLeunis 400`u.zymo!lep!xjscq!,ikrm9aUąć*_\?Љi䭐gIuulizȃpndom8z Sci.וHtmosfe`zukiPﱙgramqOwyyyyabion`Ʌstronhod kvjprytam"GGGטJÊ9,Ij2t"!ҞZasadφ.

Intencj NewarkyardziejiżsXdliwione.Āpojny śwo(zniczoX؂Pspołeośćudzką,yadal놐@liśsięamiчu 1910. lata19519@9elodróż`m[znktagwyraża ajnazbyt brzL(0raz"ow`c5ży, mandatalohezficjeioGGG@Wcx@QuɂmTem؈PxwH problememotHcXdy!GenTȔstw dzustanjTxt8a aktuatwo0niuedcji Ś,j,Iax!idob8ązyqaPpadom3ojcaanssensa  c鈡poruszt2+u,nybitؓHw B aan)oHjehktokol`knnyJdecyzjaaaka,ajxkik:Skor,zgajQji>"uZieQciH`si0jdtyȑstrurwww">DzkxpotXopomogDrozpąćSongre54,iecYkrxhm(rGG.tAzhcgd)rw!pomage tkipdc!O62.rtyk tuHm8,eaбąQb lapeu˳jmd pX0Jezusxam|osob8d:za؂yit@`vice-asemRe??9Owist`oi8bzhćۉjsc0.hdnakAp蘰JIwodulauzuryPkzmożpTHψȁ0τs_coka okdnNie%woP>du)iesIodąXKurii.ׁugnęłr@H@th(iur ٞGBQdł: „jestpOO…”Ħhoj̗yXdobrqPyjPółtbunoow88odȍ`H@r0 Noyons.͌idehe:liskoaanumiaPynt)a'pjXlXśćmixOura 5Ȏrnika4kuaHnępArrupybraإ65,ymuxtel1ryloe󇀇stosсyj:aߤ؈7312?;Procese0aQ׵ҒHo(yd0mys(lokrot#dśl8Ȉ reg0oda MńwypwiQsz .вe@Xa0y8sYezachodc؄yciprinspiiXCBmuԱFa=3dmAAduchahRozp(y杻Աə`l 540ع(157o jmiȗxMk ic(2_YS#׎*długady0rż0ɏ ces#ąż`wsmhusaII,śnieozpocząłięrocesdnowyodalicjiariańskich,oprzez Ćwiczeniauchowne,ędąceierwotnym źródłemutentycznego䁸aG.

Wtanachje(czonypbudaeoałoodważoświad܇77ejaniwersytecJohCarrolla Cleveland. 1951oku mimlotestów,Ѐpso8-dnioweekolekcjemkntetudp mdachiknaukhch.ohczasyłynePzzarezwad0kżykonh|c.rzy(sbardzo zytyzultat(powtarzaPwcd.enyykładnalaznaśladowc cah,pbst\iiąglzrastaƒ 9rupaϐhwi`azszy 30.wwspaϕϕϕEuropwiJńroŐȍ0refsɔxojcuRahnernanypecjxrPZXoȀxaHterenuustriierfɋo Ć=Igpje!ejetłum`xjęr gboٞ)Pgromwp3xyJedy@oqIech8QApakże)aktyk(hż؎1ߐߐߐPodżuj8ў)aty0Щɥrod8,Yylkox(Belgii,iem Hisz)MHyJapoTajHInWera򉁋Xwetr@roup0deցChret8(AnglXCelovemKRCrumes@quip8yeekrdaKi8zwjwK0jnąspi("ebjȘgr63 kaz1zchsetnco73tspotkGiulidawoAwiztytuȎhą: „Ć׽ -unda˜ściττ”фtKarlfascyP2Xcmiiap`yajЀȍZńcWSekytIRzymYxsaRNi8hstfedeiXs_clR9!ogypHb*a axonsaraђM4obejmaQhjugXxhStoposzezs ZasOgóar;+Yox:mohy8ćiZqxuemu*ombaj8`k.cragHliśmyЈHka0zaJSoboruטkIIpbn؍@i otxfor芧:…ۜzerzanorgXz0astęp7e5"meryce Łacizzym, чX_(IIvcAiyؗ0lsthecrR20paźrni7g,8dayawpcydujЅׇ\ro80eйH(iom ten9sóbwzgl0inѵlegrԡ ustzAobup///">CQpomdPXcadobH.ΔeregkrajٕyXyZxProjekt&є jesz8arijlepsz:yz0jasny7770Wtymś``niżmwm.Ӊwn㬉upserc.zęśćЯkyz:Syręwokół׆jugruga;Ѓ'%X%P9FT*a9H(arɳ(n}n_ację,statnirąg.akięcównieżormyrawneająyćzywaw duchustępu,zylimiłości.

Projekt Zasad,tórykończonoroku 1967łwocemtałejonsultacji.ednzeczn(ichersjęredago`Rzymie,YczasiepotkaniaodzIcegogromadzexgólne7771odсفgoedo󌠄qDomusaciss140elegaw 38ajp,śd62oczeskamiongresup0olstwa świeck.oazierwszyyhiPriiodaliPariańsspot[at`cowła(sdhmenty.aprop(33awki(u ale8yskus@tylk0azat`rdi rΎtekstuunH7,tyczxyłużby,nimalㆀkowicierA-niuażdpqSutucpod d,oeߛ)Xomyśl!.™ItooazmnwzrusyradosnDozRoH-bQygonad(oki-ror, „p xą”Âketapuozwoju:y،[S:naz0ZtytumdzynaЃsopismXZnuznlnتhFedeŚCej4dtądzjsPrima3taj0:ęzmKgwarantaut9`__]25rcaQ8Ppa0Pawe@VIahexpe(um`yata 3171_definityi (8){12NnW0ec@apozy1zyk dggiornaou`@Cxam2nionostępucyt:9now1 mic`ecyficzKkażdaㄿaożJywasiwotądž|,estawda,lkpełni,ŻChHyjewangelią[8sóbardzony,oduchu ĆweńĀownycw.gnacInjużsipktórliA,(eȁj8łacz0iśćoaryi.aQtpezai󁸀smukroHspć: „NochacMa!cerca”zwhÇHtcoȈ0m鍐iscóż2okazjach.xśhbobya Pabsz ҆myn8harakterXryjnemuqr,(B1yyspekceludylkpomP.ikt2gnął>ciԊ)28deleg@!8ęb‹hwewtrjWW ramMnpoi_zraraz vЁJSyna𨖋rzrxojuutenty8rwoti䅸Rt@H iت0s0Rۭ@N Z8dy YAt ogromw0kszkczHnk҅Xh hlawodkr!2iIePpo dHheguPX(IuطA:bArelusOc`rum#obra򩤈h(:ch,zm źxdstyςϬokumSoboruatyhI,odsepa1odY ,eczcz1JhAriHba(RI 1967PkuWu4zeziII1948ڀiBisaeculari@Iiezwykk)skxibtaknocnAlyzmatu鑿ʂabsolu/+''nad 20a] iotkꇰNek:Naj"m民mzisiaju!amy…SodcjehJ09poi mZy8ctku:nuh0w@lxXǛ/zHJeHnPGGG@ar؃-\uϝ󥬔ĕCobejmucoI0X8.zindyualAPrekolekcjomkursPforyЊ>YiedagogikvBliśmyӭ\eK 0AmKqecyfowoh.ӁwpqߴSotrazyy zyiܓXoóg%dXșjyt)igo.enzak dy%`sob!yowA@eznae,jn#ntegrx`.tokrochdwiad,9OSwosekwjiRoagBNmogrhiȂ ,PPressiomarca79`leźćcXtHatMbyxi niosɥ)P wzraÄЫ2pw|zioР8ędd.ozłإ 57iedyed芸 ŚIo¼QڥKonfer i̓yOrgzK(PhȊąoIart(NGO)yjiarodówjednoczonychającłosoradczy różinstytucjahONZNowymorku,enewie,aryżu Rzymie. 24tnia 1975okuedera ŚwiatowazyskałatatuwECOSOC (RadakonomicznaYSpołeq).

InnosIfaktemestzraЈyabecnośćdzieżRnaszwspólnot.agromadzeniuIZ1967,śdelegatbyłydynxosobyos. Augsburg 3baełamizmukluaaku҂Manili6dXnceO:raxtkPcjeoweiyegoa,ęd18 2i`ci`Ci@oso swoj9asentaɑiejjubie `qnoa`?taWreszc2yspXrzq,ona`einteqXPpywzuiB WŻChvHjejozich:okal,ЊD؄ąniׂbar9jiżpSodȍiMar0s.ʗarozup`ewa^nduchowigpją,oeyraźpe9wTreТzal`dԀrAJ8Hx,ci -ՀbHRI Ъ(oryjn">Jeśy d醡ҀС(w@`śccy9piS.podjędȇЕ.ɍ9(częslelmy) j e1awę „f”yiؖ"HXgAPXyhmi ścPagaogkrzqochobjepxchza szasudo{PhosYjmʤdpchwO0PrazekazyGopx ǁǁ">tłuPM؈`wla,πarekkowJbr)(1)Ӕpitu`eutendorgen,eiLeblopadY6.F(2)mileilltP,songrQionslIĀ0OriginHaaupp`sPCompzus 1540-1773,eaysnPȀ947(3)ʳicҽВҿłz.Pnа`anhun532-1584,oPteur߆߆,Ұ@X51,nst.ȉ.s. 13>(4),.yt.+2G>(5//Q4/(6lun{+*stud eqcum1؃25(7)Ԅ7346y7>(8)o,le1r5>(9)x0hlenbroc(Aufxrherel@atr89KhżkpublikYR1979 PolscЧ: (0pBiuletynWyוYlnoty Żh {ixWar(1990mbp:ebreak/_="1em_gn="cper7xb>Tabofqhts @G="-19a=0000733>WpwadRQza3yzoyol1 - Ablquo //k4018>Og86߂߂߂߂߉+742>Py12>ZPożׂ_3477ypaa13890>Ce8ohicjikBch777777716>Odpoxdzdlup7363>evockquoteeight="0pt"idthc>SugestywnyreskZanikutentycznegoucha 1773 - 1948Sp>Niezwykłeecyzjeg06>Słus33>NoweyzwPϋ5390>Przekształcee Wspólnotę ŻyciahHścijański-dokuόφom526>Utwo89federacji światjW_____35891>Spotk1 RzymS1950ggggggg41964gg51 Barcelo2׃׃׃׃׃׃4670„Zasadyge”///////47308>ZgromadÇNewargggggg375xoceszezna9aych900aa63603>Rozwójo67mbp:pagebreak/Ya> NMody>INDXTAGX 16IDXTINDX00010203<π04Qـ05i06l07~0809 ̀0A4΀0B5"ހ0CX)0D0E0F10/11G%р12m13q'14415M#16p:IDXT ".8DP\gsWprowadzenieRuch świeckich zainspirowany przez Ignacego Loyolę 1540 - 1773Zanik autentycznego ducha 1773 - 1948Przekształcenie we Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego - od roku 1948Ogień IgnacegoPionierzyZałożenieOryginalność LeunisaCel Sodalicji MariańskichOdpowiedzialność ludzi świeckichŻycie wspólnotySugestywny freskNiezwykłe decyzjeSłuszne decyzjeNowe wyzwanieUtworzenie federacji światowejSpotkanie w Rzymie w 1950 rokuSpotkanie w Rzymie 1951 i w Barcelonie 1952Nowe „Zasady Ogólne”Zgromadzenie w Rzymie i NewarkProces rozeznawania „Zasad Ogólnych”Nowa nazwaRozwój po 1967 rokuJFIF``C   C  t" Q !1A"Q aq#2478BtuRrs$b35Scv&6D@!1"AQaq2Br#5Rb46S ?LIu~LVvTInx'UG1EMO%@ >TpWSM3*)cdhcکr*vTT]0am:$vEOQ\5hlel9e>3N pr9Y$1^#]"}~Jj.X%hQK#r98{Ne9$2㞻T*9DȎGZ9^dYvzj; 0m6FՒVTs5ek^ʫ V&h*mT6w>N{I[٤u>ALStZ6w 9Z{vwoۤTwDs;YOW`my]eݭLI +~msUQI22A)9qj$A=y![+6̐ ~ˣcEg,t\iAY"~}MEFt6TV_bhq~jtwliM=,SS="2(XcSD쇠Wro@C1cK\0l>DGs<]P|Rp_%4kU^ur*2=_A'Su76w%XgZ/0dt11er5UX}jv'MOUBsf +pԉl|b5Ikۧ'zv|}VI\(jbGTVi"wsjvdRiX6?O Ŗ{Kϕѱȋ4>$kĉWȝa?8S-&;[Sb,Lvktj{_4UE={{Q}'ltWeJ[ͭTmujmPNI Wro@z<}%&I3v;_V %O%XgZ/0dL}.^ǰX*ӛ1:$fSB59u^˭tҾnSVii}uuK'}{-w=dloTv֞}|ڹ/bx5O{U6%O4_EDSW-Lj9;'{4#\ק*EEEE:~\Qd5Ŷ{ntXU_$?I_ɿR%{'Peo%XgZ/0>%ahXI<HK.QuJx+,7#b+DO5<{@Mrr WW+tc#oYYeR7~)ƨ}x|阱uwL95ST6$<}%&IsWro@C1c%ahXDU~Ţ a&@,'+ljz檾_H;=\5 mlGi$T{~gBu;=;]д)azyY425#r9EEO3M}?*/!>eCbc5b4鸓mz>?s#:_kiuljrIV7\mJUJ9Oӿ/SD91 2*k Xl2R*zfynA jT$]˩tT2N˓fe>q-cҢ"?ڦݑU|>bʹ8u%LPиJʪi^5W(?i>qVGT;/mI#z_zOEW}9啸Sm~HSEQ%6vt/j}O}Oc4UoLjLVQҧWro@bZ;j|c_:;%-Ev|-sorw*h>%ahXdfpoW z-uƪ:JXnE}_T|kn<[itBUT}[߱z]tlwh}a-su#R3ZxsW_aו:DUz*at_q];Ndž8n^ZCm,v۲-WPοRJ\54DLs\%E5딽Q|[$/>_<=~a׭G:܏U۞.k(M5?ԥ#ztNղE7ԛD/=`ȭE*]\u'gƾKT_NgKή/]z״bѽ]_Ό+97O=~>sXJE.{|K*?b/ E玖4&"z5R{m%l>I /9HG'bru}*{J6$׉9'>?O_p->KG,V]+_~kaz|}˩>&OY~_WUWf|&1m3moWI{–8ʷN$}[HϋX5l-Z㣦gƝܿ5_UԀHK+Ŭ}^Z^>lŹpyOsǢڝf^.wN>?Hoay]pvuM?o; Nj{a(ǩGxa W} Gy" >П{{$~7b/E1GTܟ/?@NH'#Sͩo9?I>\*(Og%cg۩[T_CrE}M],+vw=_&>eaZWg\.-k~dȐ-OW~Xty{'Pro~5;'|܉ii_9^kZď+: J,6W>gO?Mu8.$W`e{ž6C޼;>&Sp¿R//֥AZ̞&i[#:V,6-W}D%ELKV4vEݷzS~3}_?z}>П{{$~7b/ W} Gy">_~~O#<8u6_z)jқkS_FW 3TKES3rejWLEj}㧋}^zUrr&"ɗ9>y5+ecHZ*.Ƚ>Ʃ]}N549{٪ķW6#'ĉQL_ QzW{cHo!_x"bdE}CYHf?1 U_$:Tnwz:jn3kLeJG ۭɽ |vU߳7b\}n)Egyr>u+95{FDW*׺/?@{%l}=S䩓w:ʽJw߫KJ"1[5oZHlQDkZDD2?I_ɿR%{'Peo%XgZ/0"N%ahXI^E+qR٫B_5/_5:U|\j_+j.x$_oO"^MUT|.O#g>>i1/S$MQN+tJE< *aVb=g[UU;ȊCGY]_,kMk۩b)b28j"5D숈s#,/N;8=SM?o; N)mat_q>/|=O?>d?h8V1ʚ5*72!kESa|sEU?PRAJ[b7zmeîJ;}~yn|]}yJ=Mb(@矏)?c.{|K*?b/ ELVsj|h"mı2vt6.oj? +i2铭ZjYm~'mmX?4r4[U*v߭<߳R~s<@~>sXJ9+97O!˱Jش_a,"|K*?b )?yJ=Mb(f2wĿ3-KJش_a,$+97O=~>sXJ/ E'Ŀ3-K 2t)`%Cjqe,;Tp"/tT;Ցn)vtr2F1j *z))@ !śY- idX}.r="iUSK;]aʭQۥ&_?OҗM(y}~\O ?j~/Bz_xZU-mk:ެor+{K ݆vlVĈV1F&􋭪(~Ez6W0țdl4uiU$IdDʿj*Wujgqrk ՔuTƒɚDUDi| gˎ.s$껯8|X98W_g~LϘnWMzOHLɵS_6/c<`rXjixDT7_w_T_7eOwQ}w)^|y.ʛg3.x=?WO'SQ zޗ*l;9m|VZ]WSҕM|:G{DTNĮxe-]ِƁgSuvW,p`0L҇JD4U~*ȝshTj^:MLTU^xVݺ>}Z5Ѫ:MD8,t&YU:~Xt:MEwu|.ܿkE>t6 '9r丿56P_)e(.jҢυʊjHoV9Nmoߍ-j#frmtw+jsNP6{.g-68e˖)O{xB['#QhTʚZ9rHK䪄LxƤss`_f@j,U̗5?[kGDNEy|S|YSxPgWL>_C2 ]H7٨clM6t#Y"9ȝ(fay%v&.rnլrVU&5,j|ҊTW{}}V<͹]GKղJIymQW_%C7#fƭt5x8稞)_,rU]ԅoVNU);URՕ+[bmO{&%^㺗/? ^69{TdRqy%@xi#ϲRŔnZZ{z3=~l :nW^ ŠjαvIE;dn#WkQQ~"{0mKMcM+edkt5U4&oKs\Z,d7K~?CcO8F3OIl..<{ٿaƔYQ^#Tl-%Bv{F/|Ǘyۗ7>?,^]G70vmԘ/nJT3U=7ҏ{~"v%.^6Y,P~e|]mj꣗._ao&\IE&RM_{dߕ9!w-^jѴ4G9N^믖Pw.ƷܤZ՗J;_3FSW/lO4&FWjó—jzf1ꈮQUv扭7HNiCu`C/U^U[K6Խ,^(ԪS{^# G\ycOJ曖ݷ._h{?ީgM֭4PVHe]}}8u2[:•&.]:~h'fI`ۼ =-S-D+qn[O x}.k_տ{іKϗ>ydo𕿚G3]Դ}&͋GΤ$\~,{WɢKe˃Z<ȩg[ck_޲9;7[FitM8f<=VC5tRS6AHݭSnkaVZ1j/Wӵ愳yKeVqI g+Xk]"GDUղ%M(:ӍpݦZ.h}Rt2Gv(*9ҕJ2tjSNLeSϴƆ͌]3#dS"nTޣT_]+Ws}ߐ᭮{Iԉ ^wտ_=}D[8UBSQnݩsWk\؎?K<<&m/_EjOMR`h-E9O+}GʆƪjwDT__EC5\dcֺKUKkzQb9Q7MaYU'ʋU^~5/m/ޙ `otgszE[#SʈNp-Yr,0so -ٌx="%/1mQUk<>[ZeG+ᖎ9Lzv{KsǍeI?{:Q4O(~YUL D ~cy̨!;-JuE|mW˷v}Dߟ 9eM.͋_i^xijf̑[V7T9bW5sr"oHcU\+tSݨ[mI:Q6x?zzZgzmn-_8ӯ,_=kȃV\ڋ5[q6$W/d MTUhH5oa 2w&{+w|.M50=I;FMrUwt$yBaX}:ow:Wn_K5]s>VP_Z!m<^Ke3isi e)_ x]kӞK<|ټlzಱ%C`Dbv]'y$v"ÎY$Ko蕷3hUr^~)GJpJ64W愨ۓ\jG+nMU]zuuklE79E;.TukOZDe5[v?[Qd2uQ2D]M+i6lqxӯ:Ů_( f)66Ӥ۴K] >5 ֡ʔϫvԐf9sscKWϳA? NJwOGU<[W>_,X5)21~9ʻ,9UhX5d${N/]oRSdlw)m;\s5r4֓^ktxse4Z[;;gRii&ܼ9cJ/6|Wܠ9g1W-cf#極rV\U^_a8ΰseZ频JmV7Uw2}C_E5(ᩮkG"Nk̞.Fr -"o,&m6=6ޭ]Jvߖ;3 fis>hQ5qT$3#͊S~g>$ˣmӵm}_zi}?ЮFrmmI¸ݹ7+{n%uzrrYlqqP m+Dd|[bo$#]StmKW5_TsSZj/e*V;7bU!e5Si:٪M*5v9Q:bicO[[lY<{5V֥=ci *jHƽw"!&r]ׅφcSK]bgtjHGv'_6"v1 U }]J{2๏kZ뷪kǯ\oژXKwȑETkZUkkT}Nv-R9zҒWIZ:Y~>ơjNEW$m:R?X:7Xf;Uf܎ڪzOC6^A/_]+#lvEUUFԶ17cXM=\9j&=ɧUEMĖz\o2i133I"i[ޑ˹'Vŗ$96?i׷5M8>j4 poJd&)ST$.ԵmVcAfJzjjqELdVs/embu92jjS$TXدcJO97[roK?w|IVjӱ?ku!Z|B8*k$ZB4TDUW/ԉSY1G>G *myv+wϹ>UnouƚAMҥNM*H[_yȡqk۱=9$Qoh[};vMV_-_,DߡǏ\z;z^?M9CQzX+XT:_6dj#[ԊD#MØ6 Q{ԹeȮIUQ|U^;Hcf] ^;^ZqK/dwcFkδŒ^I_#`n \N%䗊z)[G6DUu_\\NŜŔA-m4L2$5{NOʛE/Ԛٸ^n[uG5z$ӿ˭FnOFKV܇%} t{=Z@ O$~ھZDi{Q[^V絯uWj}3{㧊ž2xmmiBQm8R` jqN^sj>SM8EF5rqT+vQj+.%UrJ?)crwH[6 8AʹwIm*""V|lZ/W]jJkeF&:uН{_^ܴ,k(wU\5 ^NWոVڭ[wD6ϿcyÒ5 L:gf?p68V%[c5T~)lS񝮙zzf߽5n_>V[5$u8oΑCb9uȩSk5[/.zOk-{Wė8Ey,x)c3G*}> ]'ϒIq<j(.)N_п[|Iw&e} xsZt%h^3Jj<7HUkt}=퓖iS_$3WTJeR2kRZk߮LF]L[Om+['GϱҨJK;e1;{t&Tn 흛DzU]ᅳG̚WT:zwj=:ekcU'KZd0ޯ{ݒkZm5 U])ҊU޻m,)8JPnǵ2w9>k)۽]e3uMTΪ[ I[،ֵBKuc,tZy"uM҅3M;|I5ru.WHȟkǴXkj+jIuxΗJfO-]8Edm-D4IIIZԎ{mz2F+QTG"wD^0b 囿2oi&ikv̵="Lx1-+n2RrM;WžLs&xmJG9Rcu&^/+kbګxNګ媕7_]N*yK]oh#^)zi,tNJnʨ7Qc5 5*M%$R#vҎTM'd֌ [[u̒tInh}\IF^,g4k!;d&b[u̎_";JHO5`v;hmV_"I~UVtz.&VJyjZinv*ҭUTT_58岷eyDGuu]]SeIF[5HF]G'k#Q\kۛv7gcxc)Nj-UU]W=5qO.qئ;]PSQVN] ؎dx%'1\ $̅F=DEEjdT$gY06ԛ>5KtAQEGRȧǥ7@!p[oRe-кej#ZW*5[w/i4yۊ6&9]Cin7Om'M?.}ΊQ{(EJJ i5oНŷ$V=`,>!t񧛘#_E˕LvknZZ#HQ޷HUzt cӵs?n{se>(}9v]pZܹfGir/7NM5ITںW= D~m5k衫izsvJFh(=_}.e_\z8*\q_9,[vOrX#|W"QQwsx;)}kZ=Wej.=mp|!(Z+≍YQ&DVȝ߿o}e7Gi}=,3R_UWZ:0' R$|%u>B8$U5}ejWګ᫕UW{{Qo㬚<4/_+V=;iN24KoWØhaC˓6 꿏ŗ`) :~ Ę&y_eY!gUMDΕUѲ4rj3lܥKC]2{j;ZJVP~&7ӿWz~|y"-Sw\}K~ˉd-bOS[NjkUTDDڪ\oJ -:SR^h:.*˹ҍü+_J嚟T W*gRm;R#>$q _Kz>'E-w^]DuP[n]uHߥT]9TTQNQRI (b+(UOJ{v^{]g&-c]<"#NU]td\o_ |6QZi;阾^"QW~Hj&0~~gG'TbW,_]WlVLǕɐPK[[*QSC541˽'J"o}_cCwmme w56s;J.j[nvn=kcI4IKZ˒ x-4w: & Mrm>ϳЩ5WW=C~u2[TMUCW_5) ߧ)vBhcxYE&ỷ$or33ɒݯu(Gwƒ[IUۧg' 5-^)h=E t#Q"}ժ:ѳɅӽ^Uxu MTiw~:eg̖'(v])[W=&tW-N^szM'ĩɖV88ErV97ҩ>۷?"N)e^N%Η]땭;5-yj^#սEj97I?,ٲO_bWj hM"O4UT0cɱ~?IU[w\z)A+kiq5:GJԕO7#7DGd68X2Nvѱbm]/6T] 9ZiPY[lkIi{ r*豓Y<,qmݔ3Qrj=K{ypXM_1]UO'z% asX&1scj9ƅn3Sۊ{l<6#6ًqM/Vžҏi?O>-sqQ襬$ܕ2$q7Q9Rߔdݬ7f)/ }*iED_~%8c2ue͓)q˛qQ+seWibUTUڦN<T{>efOZزEj7k>/Uu+'F׵vETSBac{~rGAMA=CܛFN4g3˕pYTE+OvHe]K"#択`$TovU4|rc:^Gr甭vsLNCK&%KMm͐RS6m\WvDDE^'r;d-fWG\no^[=D͙ƹt|=Q{WiZ<6*=Zu=kjܤ&u 6m,2\3]U},r9{wҢ8E|[C 4*]]otDU]oZ])?wWۿ> o/[nnn{ IUhi+elTt@թscv;lk-IxB়R+;9Z__E1z J7NzS5\~W/М \(npȑMQO$LW].sUT/",~ * eT m JwJ1j_E6p]&x%r~cr&ߵcڭvQtZwBL͍I[3NdHWN;}R;'Q۶o97jM.ԫ׽ޫ5򟉋G?jI=y"\a'|*|:|-u W@-ηLȒUk~jPn OY]p}m;&bƪ׿oiSvT-k==tPGu9QWW̋qV]_ơJQs#UWԫ'nɽkJo]z,xt{]ʽzV=OOmڮTm_ݐh{ eS-WUST:|_#j8/㚛s)2-edn͎hZ7V=N҅rjt~} K[[%_FN*IO|Vlv+j(mt-z%#oTj|hk1ax''˿_ڋ]3felTܣﻟr.d1=-qG}Gj?>M[k䫕$VTtMOboӨِt {cOmvxLeh,o.}|LݸL*PdW詥kuԝi-,FHڝZp7!\ݶyudHmUR9x =}44.ť G:IIx.k7O#L%8߆_3Woz8꧙xʔc8ӎ[S%RUοѽ7崴SՎicX֥ ҪT@ɐp 9RTtQ̼P\^9ir 7ݩ?/vxΕ𛴗4]sVAw!Yv*'rd#ORhNI\kG]l 0]C9qiS;nM:|3Y6r8*wXۍ O=&1^VO"sSj(TUי7KgWAa5_-K {aErr&WH\>!.;d[j|+bɦsN7.1id[_)WƶštX"%EFD*;MvUulj)1Jx쮽(M5}ぱb?fݶ[^ .qiVro@X5ySMZ8]_j;n-oeu4jfQWQ興e㐸IAc7Hk2"ȝlkU^W1U{WY`/I;nԒMͭߣKOXI*pmKzKswHB_UxՋ].{LҢ9M9>Dʃ+G0oj{U|=Ft{D^U'=;!a&*^_3px~L>%ߦ׶.:z,\wBPJTڜm?U۔ObdG([-).6;V2L.+ J:gcs^苭~iMt&WzVR=%{=?zܲ#6O]*4 :<;Wj)ʵrط9;si5i[fY'?ArUW}x1a.8fj*:7j/溽Vfpv/r]K_dlxmɂʭ:RMq1\c.)cISWOIo۫Lzr"Cȭ75f7a8c{a-oUtWle-!Kݥ_Xlf$jwOǧb#̙݊>s׎ۺ.7O7'eDEUNzkD/a_ ycpolvtCfdͧ yRSq})EӥnV^rz;af\))}̊S9zkW^dX0ZI{#2{uͫ, ڹG6&muR(J5uivtW]\Nq{dTx\]4u_ r rj̟WGU-fVʭj9_/QOۮ15Ep-<^>>^6 ex)C&&*2Rn-ڍ>%O|.o:Lt*(䴓kJJ*= Q;Fz.=+o& Uy(.G-=u*T$.h7 =E=E>cҡ#ӑWjEO>ߡ:鬰Ծ{嚪F=;j'b8ƶ&nsU޾^f)2ouGIr;o,+[~.o4]^es|ER|Uݚߊ Yu,/[ffM'׵FT콗D ^rn+{O ̔"Icګ{o]-wߩ޺VG㷿znm_g>Tf<+Β7Qiɱ9yJ\-wJў%֫~&={_yZ\ڲH)rI%oR54TEl5ëV}+nn/Wy^g#<ѥ5\Mvkv[כ l&Ƽ-.SWl27k*x 7N\-vk|MBHcttN&M*^%qۺ٭*+䥨GTK&ղ9Ⱦ'}=k1srpTciMݾwY55Ǎ5R%VƯTjڧK2,˼ɋHJb{ab59S?캳x^E, ]$̿9v*'dگy&FRԱOd\wɺwU?USC(/J)+cQn>XR}`yڀsUƟr<VZOyIY] owd>URK ,φ/xW2.o[;7k#{{x]_.]oڧG#d숻D$@k ZSܓPq`9 t v 50R:"r}R$nj[սocQam4UtS)ch(dXWe p[hUCUctBV@ 8"/uSE7n[_?2zwlB.o),Xժ:g̕ձSȊ=&d0=MDFne|mvr>rbl [yUΑ:cҊTMx*Z,Y54,'L1Mji>@9%JxQU~==mlJhlER)O&;}(#QU7zdV˯ wXWdc;Zr*]V`Wg֕(-$ntj5!U::ִю <axQ.7xDކj -n0efZ*lvnU<}N9<LFIdc]7}*M쳚y 0=aMJaMQ B_ RmQ"stՍ& qE\Yfo[-v[m%ISRƑ lDk5DDDD""iNW8*·o'ޫSe6L'hY檑ˤO2d8{Y_O^mIEU# ]G7iқ_Yx},u8WIb ^/+z|_y~Y Ǩ(xIQBɩETsZEY4~ Ov{*{TLOVRB箒IRN {/)²[ˎf;م%OLk=LNz={.<[帽5|,7rK= ptU&U^+–t!a[EձA2wlq8XzdF8r.ƢvD\v:^\N9qnᨡֺLfQ,11eTQ:)li'Dex 1|wem0Z\vlR4UE 9!{W24{ʪn q pljũhe]]O6CWe,X͞ˏJ$uTGLj1z߷P {#nx1 d~o~Z f+Y:]2u;UҢ.X&?}Ydq}zlW!k#ʮd E|rq& ~ؓQT %t;[޺^g'b?|W-e+ '}%cF+`oKNDT*lb Pou.6*w/*"u+ѩj[{6GǼU`.ydی쪮cc] T$r]t5UGzۮ4W}=E%Ti$SFVcQTUEEM**p_bͪحz](Zh Ȍb6V=TP b7I~UMNg셲UR6&f|O`VHl͎ێsI-`%ܽ\N6$R;ё{!{~LP73*\/(}>AߡEI!D@DDD@DDݬb Yf8Lvr?U_a'F>cR^q?0]Y[Iα*||_vGx׷-ըߎv>wA$:߾zkp ]^;2fLDdQ3W,F7Haw:VedY,ccp@@#%T4itO}Z^6ggtMZNym/~O\Ipѣ_LJEV(kZT{jӶi:/ OSt)%0?+y|.j673ga|\zq7)c$eL!D@DDD@DD;K*M57>ڭߢ4 :^Lvx?_p^˥۠ V,{7xn~_,kqkOTO<ԛMƾ\/qikħCSJܔ CY? ׈skoOtNSp]>Zֈdnq]cukMuSnKy,rc _~["{JNuwF3}lmz7/7[r 7?J:̚SŃ(+sOFmoH0%?9p<{Z'fΓZݕ&w+z/|_⏝nOGDKt)ԑ_0}""DDD@DD]/Ԩy FvխQߘ6̰Æ[\@,' d(zH.1LM8W4iAӆhxX#6 5%qVM(Nmwe㣳_W?$)zKZ$65 Jcbw|O$qFN\ޣY]oqVqm-fI]5enE(~ dm tV}^G1c%i_h휄K%<Iʵ}~R? QYD@DDD@DDƞ G-ز-qŹ w- }~ *HD@DDD@DDD@T2Hc!ր\~UDD@DDD@DDE "(e2(eDDD@DDD@R}(B2Or?D&sǵŎӒӀp~]?Z*)oxGq\cN0ԫXܒ靼DCէOG $auC^ԖZʳ1/-#l/qhU̬g\d\ #d`ßϺ;.y[XӚdcE|=__qkֶ3MݷRy7ߡX+=]k:5i { c2 yOc߸Y6ORzG]e~/,J<@ 躕s۳bxWLk!@4݆2Tz1Qpm' ],iO6i7[2GR73xy؟Ȝwoa/ajCW`#O1c>=7NϷcQ&$05hh8{"NOuѴ[KAex"p=9ǰ>.xKo]9q;Vnk:֫wj2診l1=pO8ϰ' țXˇ"=UHִWDD$"" (>%дinCe{]>2Cwi^9(qÃZ~CB~ oj 6uɜ汥>KzVӧAY$k!89 <{c8S!R1Rj?c]:v' 5ILDqS[Ǹ.k61#|4͋kG<^6đəh縀]0>W7ޢ,m{pSqycY#sp$A Z5ЖEـ^e/ $IcU{ҎBSV޵[ٛ劮:Vcy5O1yiwKx]x60,.m#w Aܾ>$0wM/n:U%Y"ehg'zſ;# gچN# /xlX3f7w1h|gfE=')=<w~" I.Y~ rsEwvv֙gOjPS5,?<ȂSGeB֣c&d4I,kpxI[ZFV"F=dy S2fW oP8Ê,֜|9jP7=dK6S60ss.|H9}%VV5 :XqbICe^ eO;>Z72:ё`CZycߑpqGc|=H/|24a?o=^u~nq&O٤Ñt yƕ'*1dܖñ<\xl G:ŭJvu3' c=F\jM3`RkYvL8X`I\nǨR&-Z]>"c-.i'iNCEc;I+(('r? Z|X6_8w7e,Y'S7Ur 2Y(%9Cp۷z:կֈЎC,sdxxk;őܑTV,:U^&Lyt`p!-3c$B=O!Jot{鶏7+JtK O"V74N'8 ][lOA%ݒ15 qz۶;.\c>IBH0|$;a*k4tx[');wk×mUCG^Ř4^^Ky9qOd+Bԟ+,X3<⍢HDr99s,JJ:֔#=G2<̱8w@1MXS=GK_[6B;GZgbXJ^YY'`Kտ=򩉅<ݙzlr-TQ/]hVidFdp?E(FUWE^*l0DGhTȣrRIR%* C$12r{~WD)] ) %'Rck G&s4p dBIxȀֿfXw Z܂8?"[S"t"/u5ZίrVq3H9FU)NҒF8(׎ 2chk#hdEIRD@DDR粬Όf@Z|vUQuwuåhe?R<}Yo=,@`ps8y1^w5J6KNjhŋhWqx2O!|G8EF&дٿjUKUv%scˀp' gwCj6ngJehR5ay<7CZ3iwP>H A{{X̓Y|-0VؕZ2-Z3ӷY՛n?oK,.ת,䟳Iݡ|8_sn ~uzւ`za}:f-62q l%Q@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@DDD@FLISAFCIS