"To był czas odkrywania  prawdy o sobie, pochylanie się nad tym, co jeszcze nieuporządkowane, co budzi lęk; wejście w obszar własnych pragnień."

 "Owoce tych rekolekcji trwają nadal, gdy teraz jakby zamknięci w Wieczerniku trwamy w oczekiwaniu, z nadzieją, że Pan Jezus jest z nami w naszych rodzinach w Kościele domowym."

"Ważne refleksje w tym trudnym czasie w kontekście śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.Zrozumiałam że Bóg jest przy mnie w każdej sekundzie mojego życia i że On wszystkim kieruje."

"Spotkanie z Bogiem w tym czasie było umocnieniem i wsparciem.Bóg dotykał mojej historii rodzinnej , często trudnej, zranień i pokazywał jak je przeżywać z Nim. Uporządkował wiele spraw, pobudził do podejmowania decyzji. "

"To był  dobry czas, wypełniony Bogiem, który jest Przyjacielem w każdej sytuacji naszego życia."

"Doświadczyłam prawdziwego spotkania z Bogiem, wielu wzruszeń, Jego żywej obecności, prowadzenia Ducha Świętego, pokrzepienia serca i wzmocnienia wiary. Te rekolekcje były pomocne w jeszcze głębszym doświadczeniu obecności Boga, trwaniu w nieustannej Jego obecności oraz tym, że Bóg w tych rekolekcjach, poprzez swoją łaskę, dał mi możliwość głębszego zjednoczenia się Nim i poznania. To co poznałam rozumowo, stało się również udziałem mojego serca, jakimś trudnym do opisania, wejściem w pewien rodzaj tajemnicy. "

"Potrzebowałem ponownie postawić sobie pytania, kim jestem, kim jest dla mnie Pan Bóg, jaka jest nasza relacja, i te rekolekcje mi w tym pomogły. "

"Zrozumiałam , że najważniejsza jest relacja z Bogiem, a nie praca dla Niego czy też wypełnienie zadań. Korzystanie z wyobraźni pomogło mi głębiej wejść w tajemnice wiary i lepiej zrozumieć siebie. Myśli z medytacji towarzyszyły mi cały dzień. Miały wpływ na moje wybory."

"Zaczęłam uczyć się Jezusa w codzienności. Rekolekcje pokazały mi mój bałagan duchowy, psychiczny i fizyczny panujący w moim życiu. Były przygotowaniem do odejścia od starych nawyków, od wszystkiego co we mnie stare i w tym momencie życia już nieprzydatne. Bardzo dziękuje za przygotowanie i udostępnienie tych rekolekcji dla szerokiego grona odbiorców."

"Doświadczyłam bliskości Boga i Jego bezwarunkowej akceptacji, poczułam się ukochaną córeczką. Wiem, że Pan ma dla mnie najlepszy plan."

"Pan Bóg powiedział mi wyraźnie, że kocha mnie najmocniej, cokolwiek zrobię, Jego miłość będzie niezmienna, bezwarunkowa. On mnie pielęgnuje i dba, jest przy mnie, dokądkolwiek pójdę..."

PIĄTEK 27.03.2020 - Wprowadzenie do medytacji

[plik PDF z tekstem wprowadzenia]
[plik mp3 do pobrania]

SOBOTA 28.03.2020 - Medytacja powtórkowa

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl