Wspólnota Życia Chrześcijańskiego jest światowym, publicznym stowarzyszeniem na prawach papieskich, którego centrum znajduje się obecnie w Rzymie. Tym samym charyzmatem bazującym na duchowości ignacjańskiej żyje ponad 160 tys. osób zgromadzonych w 60 wspólnotach narodowych, obecnych na wszystkich kontynentach. Wspólnota ma swoich przedstawicieli m.in. w ONZ, a także jest członkiem Konferencji Międzynarodowych Organizacji Katolickich.

EXco1.png

Najwyższą władzą jest Zgromadzenie Ogólne , które zbiera się co 5 lat i decyduje o normach i kierunkach działania wspólnoty. Za wprowadzanie decyzji w życie i kierowanie bieżącą pracą odpowiedzialna jest Rada Wykonawcza, w której skład wchodzi 7 wybieranych osób świeckich z różnych narodowości. Obecny skład:

Prezydent: Denis Dobbelstein (Belgia),

Wiceprezydent:  Ann Marie Brennan (USA)

Doradcy: Fernando Vidal (Hiszpania),  Daphne Ho (Hong Kong), Diego Pereira (Urugwaj), Najat Sayegh (Liban)

Sekretarz: Catherine Waiyaki (Kenia)

Asystentem kościelnym światowej WŻCh mianowanym przez Stolicę Apostolską jest generał jezuitów o. Arturo Sosa  SJ, którego reprezentuje w Radzie Wykonawczej wiceasystent - Wice - Asystent Kościelny José de Pablo SJ (Hiszpania)

W  Europie, poza Polską, WŻCh jest obecne w Niemczech, Austrii, Belgii, Chorwacji, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Irlandii, Włoszech, Luxemburgu, Malcie, Holandii, Portugalii, Słowenii, Szwajcarii, Litwie. Są też wspólnoty na Łotwie, Słowacji i w Rumunii, które przygotowują się do przyjęcia do Wspólnoty Światowej.

Oficjalna strona wspólnoty światowej

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl