Wspólnota Życia Chrześcijańskiego istnieje od czterech wieków. Jest kontynuacją Sodalicji Mariańskich, założonych przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonych oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII bullą Omnipotentis Dei w 1584 roku. Początków ruchu należy upatrywać jednak jeszcze wcześniej w pierwszych grupach apostolskich świeckich powstających od ok. 1540 r. z inicjatywy św. Ignacego z Loyoli i jego towarzyszy. Działając od tak dawna, ruch wydał kilkudziesięciu świętych i błogosławionych, podjął wiele dzieł apostolskich, stworzył podstawy do powstania wielu innych ruchów. Na przełomie XVIII i XIX wieku liczbę członków Sodalicji w Europie oHbliczano na ponad 20 tys. osób.

Po kasacie zakonu jezuitów Sodalicje, uczestniczące wspólnie z nim w charyzmacie św. Ignacego, przeżywały kryzys na skutek odcięcia od duchowości ignacjańskiej. Proces odnowy Sodalicji związany z powrotem do źródeł, a zainspirowany przez konstytucję Bis Saeculari Piusa XII (1948) oraz Sobór Watykański II, zaowocował w 1968 roku sformułowaniem nowego statutu ruchu, czyli "Zasad Ogólnych Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego". Wyrazem głębokich przeobrażeń była zmiana nazwy Sodalicji Mariańskich na Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego. Obecnie WŻCh jest światowym publicznym stowarzyszeniem w Kościele na prawach papieskich. Podstawą egzystencji i działania ruchu są wspomniane wyżej "Zasady Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego" uchwalone formalnie 7 września 1990 roku i zatwierdzone przez stolicę Apostolską 3 grudnia 1990 roku.

W Polsce Sodalicje Mariańskie zostały rozwiązane w listopadzie 1949 roku i reaktywowano je w 1980 r. Pierwsza wspólnota Życia Chrześcijańskiego, nawiązująca do odnowy, jaka nastąpiła w ruchu światowym, powstała w 1978 roku, trzy następne w 1982 roku. Od tego czasu datuje się stały wzrost liczby członków WŻCh w Polsce. Formalnie wspólnota polska została członkiem Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w 1986 roku.

***

Warto przeczytać o procesie powstawania wspólnoty opisanym przez o. Louisa Paulussena SJ, w książce "Tak działa Bóg".

Historia Zgromadzeń Ogólnych Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego.

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl