duchowość

Duchowość - nie jest łatwo ująć w słowach czym ona jest. Możemy ją określić jako obszar, poświęcony sprawom ducha, określający naszą tożsamosć, sposób przeżywania życia, wreszcie sposób szukania i spotykania Boga.

Ks. Marek Dziewiecki w artykule na temat "Duchowość w życiu" określa duchowość jako tą sferę, w której człowiek stawia sobie pytanie o to, kim jest i po co żyje. Duchowość jest zatem zdolnością do odkrycia i zrozumienia tajemnicy człowieka i sensu jego życia. Dzięki temu duchowość może stać się CENTRALNYM SYSTEMEM ZARZĄDZANIA ŻYCIEM.

Duchowość Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego

  • opiera się na duchowości ignacjańskiej
  • jest duchowością ludzi świeckich
  • jest duchowością wspólnotową
  • cechuje się szczególną miłością do Maryi

W rozwoju duchowym pomagają nam

  • rekolekcje ignacjańskie
  • spotkania wspólnotowe z modlitwą i dzieleniem
  • modlitwa, zwłaszcza ignacjański rachunek sumienia
  • częsta Eucharystia
  • podejmowanie działań apostolskich
  • kierownictwo duchowe

Dążymy do tego, aby być kontemplatywnymi w działaniu  - czyli abyśmy potrafili dostrzegać Boga we wszystkich rzeczach i wydarzeniach. Odczytywać Jego wezwania do nas i na nie odpowiadać.

Dla chrześcijanina - jak w jedym z wywiadów określa to o Adam Schulz SJ - duchowość to niepowtarzalny, jedyny w swoim rodza­ju, charakterystyczny dla danego człowieka styl zjednoczenia z Bogiem oraz sposób życia Ewangelią. Każdy człowiek posiada swoją duchowość, jedni kreują swoje życie bardziej świadomie, inni robią to w sposób niejako intuicyjny, nie zawsze zdając sobie z tego sprawę.

"Samo pojęcie duchowość ma swoje źródło w teologii Nowego Testamentu, zwłaszcza w pismach Pawłowych. Chrześcijanin obdarzony Duchem Bożym nazywany jest homo spiritualis (1 Kor 2, 10-16), pneumatikos. Rzeczownikowo spiritualitas oznacza egzystencję człowieka "określaną" nie przez "ciało", lecz przez Bożego Ducha. Tak rozumiano duchowość, poczynając od V w. aż do późnego średniowiecza. 

 Francuskie wyrażenie: spiritualité - od XIII w. pojmowano prawie wyłącznie w sensie prawniczym. Po raz pierwszy w XVII stuleciu św. Franciszek Salezy uczynił z tego wyrażenie terminus technicus na oznaczenie personalnego związku z Bogiem."  (Biuletyn "Anamnesis" Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Ks. Bogusław Nadolski TChr)

[...]
"Duchowość jest więc udziałem wspólnoty wierzących w Boga w stwórczej i przekształcającej miłości Bożej w stosunku do świata. Jest udziałem w łasce Pana, którą "szczodrze wylał w postaci wszelkiej mądrości i rozumienia przez to, że nam objawił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w Nim powziął dla dokonania pełni czasów" (Ef 1, 9-10). W sercu tej duchowości stoi misterium paschalne Chrystusa.
[...]
Istotą duchowości chrześcijańskiej jest pójście za Chrystusem. Ty "pójdź za Mną" (Łk 9,59)."

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl