Propozycja rachunku sumienia na podstawie Ćwiczeń Duchownych św. Ignacego z Loyoli (5 punktów)

1. Otwarcie się na Boga Stwórcę
Otwórz się na Boga, mego Stwórcę, który dzisiaj kontynuował historię Twojego zbawienia. Stań przed Chrystusem wzrastającym w Tobie (por. J 3, 30), prosząc Ducha Świętego o światło poznania wydarzeń minionego dnia w Chrystusie.

2. Dziękczynienie
Zatrzymuj się na konkretnych zdarzeniach, doświadczeniach, spotkaniach mijającego dnia. Spróbuj dostrzec, odczytać, jak bardzo zostałeś w nich obdarowany przez Boga. Podziękuj Bogu za te dary.

3. Rozeznanie czynów
Przyglądając się konkretnemu wydarzeniu, przyjrzyj się uczuciom i "poruszeniom", jakie Ci w nim towarzyszyły. Spróbuj rozpoznać, skąd one pochodziły i do czego Cię prowadziły oraz jak na nie odpowiadałeś.

4. Spotkanie z miłosierdziem Boga
W postawie skruch stań przed Ojcem pełnym miłosierdzia, przed Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, który obdarza Cię nowym życiem.

5. Odnowione spojrzenie na przyszłość
Przemienionym sercem staraj się ogarnąć nadchodzące wydarzenia.

 

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl