Z okazji spotkania Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego na jej szesnastym Zgromadzeniu Światowym w Bejrucie w dniach 30 lipca do 8 sierpnia 2013 r., z radością przesyłam pozdrowienia wszystkim obecnym na Zgromadzeniu oraz członkom Wspólnoty na całym świecie.


Zgodnie z tradycją Wspólnoty, Zgromadzenie spotyka się w czasie, w którym przeżywamy liturgiczne wspomnienie Świętego Ignacego z Loyoli, a także uroczystość Przemienienia Pańskiego. Umieszczenie wersetu z czytań na tą uroczystość, „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9,7), jako klucza do zrozumienia hasła przewodniego Zgromadzenia „Od naszych korzeni ku nowym obszarom” jest więc bardzo trafne.


Nasze korzenie wrośnięte są w Jezusa Chrystusa, który nas zbawia i pociąga ku relacji z Nim – osobistej i przemieniającej życie, będącej nieustającym źródłem determinacji, by czynić wszystko dla większej chwały Boga, służąc Mu z hojnością, która nie ogląda się na koszty ani nie szuka nagrody (zob. Św. Ignacy, Modlitwa o służbę Bogu). Na kartach Ewangelii Przemienienie następuje po zapowiedzi Męki Chrystusa i uprzedza Krzyż i Zmartwychwstanie ukazując w ten sposób, że miłość Boża nie zna granic, wkracza nawet w obszar śmierci. Głos Ojca zachęca uczniów, aby Jego słuchali. Słuchanie oznacza również uczenie się od Niego oraz podejmowanie rewizji naszego życia ze względu na Tego, który jest cichy i pokorny sercem (Mt 11,29). Pokorne słuchanie Chrystusa, naszego Nauczyciela, pozwala nam pokornie słuchać naszych bliźnich i ich potrzeb dzisiaj.


Podczas inauguracji swojego pontyfikatu, papież Franciszek zaprosił wszystkich katolików, do rozpoznania ludzi zmarginalizowanych, wyrzuconych na peryferia, można by powiedzieć – znajdujących się na krańcach, i do wyjścia im naprzeciw niosąc imię Chrystusa (papież Franciszek, msza inauguracyjna, plac Świętego Piotra, 22 marca 2013). Mogą to być peryferia naszych serc, lub też peryferia naszych społeczności. Używając słów Ojca Świętego, ci którzy są zapomniani, pomijani, lub też dla nas niewidoczni, zarówno pojedyncze osoby, jak i społeczności, uświadamiają nam oni bariery, które muszą zostać usunięte i obszary, których granice muszą zostać przekroczone. Miłość Boża jest bezgraniczna i dzięki niej w sercu człowieka granice nowych obszarów są niejednokrotnie rozszerzane. W trwającym właśnie roku wiary mamy możliwość zastanowić się na ile nasz brak wiary ogranicza przemieniające działanie Bożej miłości. Zmieniając nasze nastawienie możemy wspólnie z Chrystusem usuwać bariery stawiane przez liczne ludzkie serca, często z powodu obaw i cierpienia, często w wyniku grzechu innych.


Umiejscowienie Zgromadzenia w Libanie dobrze wyraża pragnienie Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego, by być solidarnymi z chrześcijanami na Bliskim Wschodzie. Nie bez znaczenia jest fakt, że choć tak wielu chrześcijan w Libanie musi potwierdzać swoją wiarę w obliczu trudności, pomimo to uczynili tak wiele by przyjąć siostry i braci z sąsiednich krajów ogarniętych konfliktem. Wiążemy wiele nadziei z tym, że Zgromadzenie Światowe odbywające się w tym, tak drogim Kościołowi kraju przyczyni się do wzrostu świadomości o tych zapomnianych cierpieniach oraz o powyższych gestach miłosierdzia i gościnności.


Papież Franciszek skierował niedawno do innych dzieci Świętego Ignacego słowa: „Dzisiejszy świat będący obiektem gwałtownych zmian i wstrząsany wydarzeniami o wielkim znaczeniu dla życia i wiary, wzywa do zaangażowania się, by uczyć się przekonującej i dojrzałej wiary, by nadawać znaczenie życiu i by udzielać przekonujących odpowiedzi tym, którzy szukają Boga. Jest to kwestia wspierania działalności Kościoła we wszystkich obszarach jego misji.” (Papież Franciszek, Przemówienie do wspólnoty publicystów Civilita Cattolica”, 14 czerwca 2013).


Niech dziedzictwo Świętego Ignacego nadal inspiruje i kształtuje Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego w jej powołaniu jako ruchu świeckich, którego wszyscy członkowie z oddaniem poznają i przyjmują Ewangelię, z pełną świadomością, że kiedy wypełniają to zadanie, Kościół jest prawdziwie obecny.

 


Watykan, 28 czerwca 2013
Stanisław Kardynał Ryłko
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Świeckich

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl