Kiedy Pan woła

18 stycznia, II niedziela zwykła (I czytanie)

 1. Tekst do medytacji:

(1 Sm 3,3b-10.19)
Samuel spał w przybytku Pańskim, gdzie znajdowała się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samuela, a ten odpowiedział: Oto jestem. Potem pobiegł do Helego mówiąc mu: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli odrzekł: Nie wołałem cię, wróć i połóż się spać. Położył się zatem spać. Lecz Pan powtórzył wołanie: Samuelu! Wstał Samuel i poszedł do Helego mówiąc: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Odrzekł mu: Nie wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione. I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Helego, mówiąc: Oto jestem: przecież mię wołałeś. Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł więc Heli do Samuela: Idź spać! Gdyby jednak kto cię wołał, odpowiedz: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Odszedł Samuel, położył się spać na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim razem: Samuelu, Samuelu! Samuel odpowiedział: Mów, bo sługa Twój słucha. Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię.

2. Modlitwa przygotowawcza

Prosić Pana, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

3. Obraz

Zobaczę siebie w ciągu ostatniego tygodnia. Pośród moich codziennych zajęć. Siebie w miejscu pracy, lub w domu. Lub w czasie wypoczynku. Popatrzę na siebie oczami kogoś stojącego z boku. Zobaczę jak się  poruszam, skupiam na tym co robię.

 4. Prośba o owoc medytacji

Abym potrafiła/potrafił dostrzegać Boga w mojej codzienności.

1. Bóg blisko mnie

Samuel spał tam, gdzie znajdował się Arka Przymierza. Miejsce, w którym przebywał było uświęcone obecnością Boga. Transcendentny Bóg, obecny we wszystkim, jest zawsze blisko mnie. On mnie przenika. Uświęca. Jestem stale w Jego zasięgu, w zasięgu Jego wołania. 

2. Pan zawołał

Wołanie Boga budzi Samuela. Budzi też i mnie. Patrząc na to, co działo się w moim życiu w ostatniim tygodniu - czy dostrzegam Boże wołanie? Co mnie "budziło"? Co mnie poruszało? Wzbudzało pragnienia, emocje, potrzebę działania? Jak rozumiałam/rozumiałem te sytuacje? Jaka była moja reakcja?

3. Heli

Samuel usłyszał wyraźnie głos, który go wołał. Nie potrafił jednak tego głosu właściwie zrozumieć, odczytać. Nie umiał odróżnić głosu człowieka od głosu Boga. Może był zbyt młody i mało doświadczony. A może w swoich schematach myślenia nie potrafił inaczej interpretować wołania, które słyszał. To doświadczony duchowo Heli pomógł Samuelowi nawiązać dialog z Bogiem. Co mi pomaga w słyszeniu Boga? W nawiązywaniu dialogu z Nim. Czy jest w moim życiu ktoś taki jak Heli? Czy rozmawiam z zaufanymi osobami o moich poruszeniach? Patrząc wstecz na ostatni tydzień - czy starałam/łem się przekraczać moje przyzwyczajenia, schematy myślowe? Szukać głebiej? 

4. Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię

Samuel był bardzo uważny, wyczulony na głos Pana. Słuchał Go i wypełniał słowo. Jak jest z moją uważnością. Co zrobiłam/zrobiłem zmoimi poruszeniami ostatniego tygodnia. Zatrzymałam/łem się nad nimi. A może ignorowałam/łem je? Czy znajdywałam/łem czas na codzienną refleksję, podsumowanie dnia, rachunek sumienia?

5. Rozmowa końcowa 

Porozmawiam z Bogiem o tym co było dla mnie ważne podczas tej modlitwy. O tym co czuję i czego pragnę. Zakończę modlitwą "Ojcze nasz".

 

O medytacji

Schemat medytacji

 

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl