"Koniec XIX i wiek XX dzięki eksplozji rozwoju nauk biologicznych oraz postępowi techniki umożliwily badania nad mechanizmami zmian zachodzących w ludzkim ustroju, które prowadzą do zapoczątkowania nowego życia. Badania te udowodniły bez żadnych wątpliwości, że rozwój CZŁOWIEKA jest procesem ciągłym od POCZĘCIA aż do śmierci"

prof. dr hab. med. M. Rybakowa, przew. Komitetu Rozwoju Człowieka Polskiej Akademii Nauk (za "Czas Krakowski" 15.02.1991)

 
"Komórkę jajową od momentu ZAPLODNIENIA nazywamy zarodkiem, ale nie ulega wątpliwości, że jest to CZŁOWIEK"

prof. dr hab. med. B. Chazan, specjalista krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii (za "Służba życiu" nr 2-3 lipiec/sierpień 1999)
"Żywot CZŁOWIEKA rozpoczyna się w momencie POCZĘCIA, tj. zapłodnienia, i kończy się w momencie śmierci".

prof. dr hab. med. R. Klimek, członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie, członek Komitetu Naukowego Światowej Federacji Ginekologow (za "Prawo i Życie" nr 3, marzec 2000)
"Człowiek jest człowiekiem od poczęcia"

dr hab. med. Kinga Wiśniewska-Roszkowska (za Mięsiecznikiem Akademickim "Eurostudent" nt 58/2001)
"Połączenie komórki jajowej i plemnika, czyli gamety matczynej i ojcowskiej daje początek odrębnemu życiu. W wyniku ZAPŁODNIENIA powstaje w pełni genetycznie uformowany NOWY CZŁOWIEK, którego rozwój dokonuje się w czasie życia ludzkiego. Tak więc embrion, płód, noworodek, niemowle, dziecko, dorosły, starzec to okreslenia poszczególnych biologicznych etapów zawsze TEGO SAMEGO CZŁOWIEKA"

dr n. med. Antoni Marcinek, dyrektor Szpitala Położniczo-Ginekologicznego im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie, specjalista regionalny do spraw położnictwa i ginekologii województwa Małopolskiego (za "Słuzba Życiu", nr 2-3, lipiec-sierpień 1999)
"Czym jest embrion? Pytanie to stawia się niechętnie, bo szczera odpowiedź na nie jest kłopotliwie prosta: LUDZKI EMBRION JEST ISTOTĄ LUDZKĄ! Człowiek przybiera w swym rozwoju osobniczym kilka postaci po kolei: zarodkową, płodową, noworodkową, niemowlęcą, dziecięcą, dojrzałą i starczą. Embrion jest pierwszą z nich: jest to CZŁOWIEK W ZARODKOWYM STADIUM SWEGO ZYCIA."

prof. zw. dr hab. Bogusław Wolniewicz, b. pracownik Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (za "Rzeczpospolita" 08.01.2001)

 

 

Z podręczników szkolnych


"Jak powstaje nowe życie? Nasze życie zaczęło się wtedy, gdy połączyły się ze soba dwie komorki rozrodcze [...] Od samego początku MALEŃKI CZŁOWIEK intensywnie wzrasta i rozwija się. W pierwszych godzinach życia przemieszcza się z jajowodu - miejsca, gdzie powstał - do macicy - miejsca, w którym pozostanie przez dziewięć miesięcy. Tak wygląda POCZĄTEK ŻYCIA CZŁOWIEKA"

J. Angiel, J. Kądziołka, R. Stwarz "Przyroda i człowiek. Podręcznik do czwartej klasy szkoły podstawowej" WSiP SA, Warszawa 1999
"W ciągu dziewięciu miesięcy od momentu ZAPŁODNIENIENIA z dwóch mikroskopijnej wielkości komórek rozrodczych pochodzących od ojca i matki, w łonie matki rozwinie się nowy, zdolny do samodzielnego życia organizm ludzki - DZIECKO [...] Płeć DZIECKA określana jest w momencie zapłodnienia [...]. W życiu CZŁOWIEKA, rozpoczynającym się W CHWILI POCZĘCIA, wyróżniamy nastepujące okresy rozwojowe: zarodkowy, płodowy, noworodkowy, niemowlęcy, poniemowlęcy, dzieciństwa, dojrzewania, dojrzałości, wiek średni, starości."

W. Gołda, M. Klys, J. Wardas "Biologia dla gimnazjum", Wyd. Nowa Era, Warszawa 2001

 

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl