„Im głębiej żyjemy naszą wiarą w Jezusa, tym głębsze będzie nasze pragnienie łączności ze wszystkimi mężczyznami i kobietami, wykraczające poza małą wspólnotę, po to, by dosięgnąć „wszystkich ludzi dobrej woli” – tak jak Trójca uczyniła to w Chrystusie”

(Charyzmat WŻCh, punkt 155)

Barcelona01

Zainspirowani naszym charyzmatem i poczuciem wspólnej misji spotkaliśmy się w weekend 7-8 kwietnia 2017 w Barcelonie, aby przyjrzeć się bliżej naszym zaangażowaniom pośród migrantów i uchodźców. Na spotkanie przybyło 16 osób posłanych przez wspólnoty z 10 krajów Europy: Francji, Hiszpanii, Austrii, Niemiec, Luksemburga, Wielkiej Brytanii, Włoch, Malty, Szwecji i Polski. Była też wśród nas Claudine Drochon, która reprezentowała Euro Team.

W Barcelonie przyjęła nas serdecznie hiszpańska wspólnota WŻCh oraz Siostry Wincentynki, które gościły nas w swoim domu na wzgórzu, otoczonym przepięknym ogrodem.

„Servir en las fronteras” czyli „służyć na granicach“ - takie słowa wypisane na cieniutkich opaskach otrzymaliśmy na powitanie od hiszpańskiej WŻCh. Zdanie to bardzo oddaje ducha naszego spotkania, podczas którego zastanawialiśmy, jak możemy rozwijać się we wspólnej misji, właśnie na granicach – w sensie dosłownym i przenośnym.

Sobotni poranek otworzyła poruszająca modlitwa, w czasie której otrzymaliśmy fotografie uchodźców z Lampedusy. Patrząc na osoby z fotografii, jeszcze raz uświadomiliśmy sobie, dlaczego angażujemy się w ich sprawy i Kto nas do tego zaprasza. Następnie, kiedy poszczególni uczestnicy spotkania przedstawiali się, z kłębka włóczki przekazywanego sobie nawzajem powstała sieć – symbol więzi i misji, która nas łączy. Na tej sieci znalazły się fotografie uchodźców.

Barcelona 02

Barcelona 03

Przez większą część pierwszego dnia dzieliliśmy się naszymi zaangażowaniami na rzecz migrantów i uchodźców, a także wyzwaniami, z jakimi mierzą się poszczególne wspólnoty w tym temacie. Słuchając siebie nawzajem widzieliśmy bardzo wyraźnie, że rzeczywistość ta jest ważna w Europie i istotny jest sposób, w jaki my na nią odpowiadamy. Poprzez dzielenie mogliśmy choć trochę dotknąć realiów migracji i uchodźstwa w różnych krajach i uświadomić sobie, w jak różnych uwarunkowaniach znajdują się poszczególne wspólnoty i do czego czują się zapraszane.

W Hiszpanii jest wielu członków WŻCh zaangażowanych w apostolstwo migracji. Na poziomie krajowym istnieje Zespół Apostolski, w skład którego wchodzą przedstawiciele wspólnot lokalnych. Głównym zadaniem, jakie stawia sobie hiszpańska wspólnota jest promowanie i wprowadzanie w życie „kultury gościnności”. Cel ten realizowany jest na różne sposoby, w zależności od potrzeb lokalnych, na przykład poprzez współpracę z migrantami przybywającymi do Hiszpanii przez południową granicę, a także współpracą z ośrodkami zamkniętymi dla uchodźców wraz z organizacją Jesuit Refugee Service (JRS).

Francuska WŻCh także skupia wokół apostolstwa migracji wielu członków, którzy aktywnie angażują się różne działania oraz współpracę z innymi organizacjami. Około 30-50 osób tworzy sieć na poziomie krajowym, która organizuje coroczne warsztaty umożliwiające dzielenie się doświadczeniem, wspólne rozeznawania oraz podejmowanie działań. W ostatnim czasie powstał tam program „Studnie Spotkań”, inspirowany ewangeliczną opowieścią o spotkaniu Jezusa z Samarytanką przy studni. Program ten na różne sposoby umożliwia wielu spotkania z migrantami i uchodźcami wielu osobom z lokalnych społeczności – mogą z nimi porozmawiać, usłyszeć czyjąś historię albo empatycznie poczuć, jak migranci przeżywają swoje doświadczenia w obcym kraju.

W Austrii natomiast od dwóch lat istnieje Grupa Apostolska Migracji, która jako priorytet swoich działań rozeznała odpowiadanie na lęki uchodźców oraz osób ze społeczności przyjmującej, związane z brakiem wiedzy i osobistego kontaktu. Ich działania kierowane są zarówno do austriackiej wspólnoty, jak też lokalnych społeczności. Zespół zorganizował serię spotkań, które były okazją do rozmowy na trudne tematy oraz posłuchania zaproszonych gości, m. in. na temat dialogu chrześcijańsko – muzułmańskiego, polityki integracyjnej w Austrii. Członkowie wspólnoty otrzymują z okazji świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy i Wszystkich Świętych kartki uwrażliwiające na tematykę migracji i uchodźstwa.

Wspólnota z Luksemburga postawiła sobie za cel uwrażliwianie ludzi młodych na rzeczywistość uchodźców. Wraz z Young Caritas organizują tygodniowe letnie turnusy, podczas których młodzi ludzie z Luksemburga mogą mieszkać z młodymi uchodźcami i angażować się we wspólne aktywności. Wspólnota zaprasza również młode osoby z innych wspólnot europejskich do uczestnictwa w tych turnusach. Na wszelkie pytania w tej kwestii chętnie odpowie Agnes Rausch: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na Malcie rzeczywistość uchodźców jest bardzo żywa. Członkowie WŻCh współpracują tam blisko z JRS. Wiele maltańskich parafii i rodzin odpowiedziało na apel Papieża Franciszka, aby przyjąć pod swój dach jedną rodzinę uchodźców. W ostatnim czasie maltańska WŻCh była zaangażowana w unijny projekt „W ich butach”, podczas którego młodzi ludzie mieli okazję mieszkać przez jakiś czas z uchodźcami.

Również we Włoszech wspólnota WŻCh umożliwia młodym ludziom doświadczenie spotkania z uchodźcami poprzez organizację turnusów, podczas których mieszkają razem we wspólnocie i angażują się w różne działania wśród uchodźców. Projekt zrodził się z odpowiedzi włoskiej WŻCh na trudną sytuację dużej grupy uchodźców przybywających na Sycylię w 2015 roku. Na apel odpowiedziało wiele osób z różnych wspólnot europejskich, angażując się jako wolontariusze w miejscowościach Ragusa i Comiso.

Wspólnota szwedzka, mimo że jest bardzo młoda, również podjęła apostolstwo pośród licznych migrantów i uchodźców, a także Romów przebywających w Sztokholmie.

WŻCh w Niemczech i Wielkiej Brytanii nie podjęły dotychczas działań na poziomie wspólnotowym, jednak jest wśród nich wiele osób, które realizują apostolstwo migracji na poziomie indywidualnym.

Również w polskiej WŻCh mamy kilka osób, które angażują się w towarzyszenie uchodźcom i migrantom, związanym z Jezuickim Centrum Społecznym w Warszawie.

Barcelona 04

W większości naszych wypowiedzi wybrzmiewały dwie ważne potrzeby: towarzyszenia i odpowiedzi na obawy. Czujemy się przede wszystkim wezwani do tego, aby towarzyszyć i stwarzać jak najwięcej możliwości spotkania migrantów i uchodźców z osobami w naszych społecznościach. Wszyscy widzimy także ogromną potrzebę odpowiedzi na lęki i brak wiedzy, które prowadzą do uprzedzeń w wielu krajach Europy. Stereotypowe myślenie i brak osobistego kontaktu powodują tworzenie się postaw pełnych lęków i uprzedzeń. Podobne reakcje  i tendencje do dzielenia społeczeństw na „otwartych i zamkniętych” mogliśmy zaobserwować w wielu krajach, z których przyjechaliśmy.

Dzielenie się naszymi doświadczeniami z różnych krajów pokazało nam rzeczywistość migrantów i uchodźców w szerokim aspekcie. Zadaliśmy sobie pytania o to, jakie obszary zaangażowań są dla nas priorytetowe oraz w jaki sposób możemy pełniej współpracować na poziomie europejskim.

Barcelona 05

Poprzez modlitwę i rozeznanie wspólnotowe określiliśmy poniższe obszary i cele jako ważne dla naszego zaangażowania na najbliższe dwa lata:

  • Uwrażliwianie i pogłębianie wiedzy o rzeczywistości uchodźców i migrantów

Celem jest przybliżanie na różne sposoby informacji, materiałów i dokumentów, poprzez które członkowie wspólnot będą mogli poznać tę rzeczywistość, a także rozwinąć swoją wrażliwość na sytuację migrantów i uchodźców

  • Promowanie i wspieranie procesów rozeznawania dotyczącego naszej odpowiedzi na rzeczywistość migrantów i uchodźców we wspólnotach narodowych

Celem jest zachęcanie wspólnot narodowych do rozeznawania tego obszaru misji WŻCh, który przez wspólnotę światową został uznany za jeden z priorytetów

  • Rozwijanie wspólnych projektów na poziomie europejskim

Celem jest udzielenie konkretnej odpowiedzi na odczytane wezwanie do zaangażowania w misję na rzecz migrantów i uchodźców poprzez wspólne projekty
Jako Zespół Apostolski chcemy zwłaszcza promować projekty wspierające tworzenie możliwości doświadczenia rzeczywistości migrantów i uchodźców na różne sposoby

  • Rzecznictwo na poziomie europejskim

Celem jest wspólne zabieranie głosu w ważnych sprawach dotyczących kwestii migracji, takich jak łamanie praw człowieka oraz prawa i ustalenia dotyczące rzeczywistości migrantów i uchodźców.

Jako że jesteśmy wspólnotą ignacjańską, nasze spotkanie przebiegało w duchu uważności na każdą obecną osobę – niezależnie od tego, czy reprezentuje młodą wspólnotę jak szwedzka, czy takie, które od lat angażują się w różne działania pośród migrantów i uchodźców jak wspólnota francuska, hiszpańska, luksemburska, maltańska i włoska, albo też te, które na poziomie wspólnotowym takich działań nie prowadzą, ale mają członków zaangażowanych w rzeczywistość migracji jak wspólnota niemiecka, austriacka, brytyjska czy polska. Wzięliśmy pod uwagę wszystkie te doświadczenia i potrzeby różnych wspólnot, pytając Ducha Świętego o kierunki podczas modlitwy, refleksji oraz rozeznawania obszarów i celów naszych zaangażowań.

W ostatnim dniu naszego spotkania wybraliśmy trzy osoby, które podjęły się zadania koordynowania naszą Siecią Apostolską przez najbliższe dwa lata: Nicole Amrouche z Francji, Maria Morales z Hiszpanii oraz Laura Scaglia z Włoch (na zdjęciu poniżej w tej samej kolejności).

Barcelona 06

Spotkanie zakończyliśmy uroczystą Eucharystią w Niedzielę Palmową, którą celebrowaliśmy wraz dwójką Jezuitów zaproszonych przez hiszpańską WŻCh. Eucharystia była sprawowana głównie w dwóch językach: angielskim i francuskim, a właściwie we wszystkich językach, którymi mówiliśmy. Mogliśmy wtedy szczególnie odczuć naszą jedność w różnorodności, której słyszalnym znakiem były momenty, gdy wspólnie modliliśmy się w różnych językach – jak podczas modlitwy Ojcze Nasz czy śpiewu kanonów z Taizé. Do tej jedności, która jest piękna różnorodnością jesteśmy zapraszani przez Ducha Świętego. Również w naszych spotkaniach i rozmowach w czasie całego weekendu doświadczaliśmy tego, jak nasza różnorodność otwiera nas i sprawia, że uzupełniamy się nawzajem.

Barcelona 07

Wyjechałam z Barcelony z pytaniem o to, do czego Duch Święty zaprasza polską WŻCh w obszarze apostolstwa migracji. Który z obszarów rozeznanych w Barcelonie szczególnie dotyczy naszej rzeczywistości? Jak możemy pełniej odpowiadać na wezwanie Wspólnoty Światowej i Papieża Franciszka, aby temat globalizacji ubóstwa i migracji potraktować priorytetowo?

Na dobry początek tworzymy właśnie w polskiej WŻCh apostolską sieć osób zajmujących się tematem migracji. Serdecznie zapraszam do kontaktu osoby, które już realizują to zaangażowanie jako apostolstwo, a także wszystkich, którzy czuja się do tego zaproszeni.

Kasia Artemiuk (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl