‘Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój’ (Mt 6,9)

24-25 listopad 2018

W weekend 24-25 listopada 2018 Grupa Migracje spotkała się ponownie w Jezuickim Centrum Społecznym ‘W Akcji’ w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób z różnych wspólnot lokalnych: Magdalena, Justyna i Kasia z Warszawy, Ola i Marzena z Białegostoku, Kamila z Kalisza oraz Alicja z Trójmiasta. Tym razem tematem przewodnim były słowa z Ewangelii św. Mateusza: ‘Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój’.

Pierwszą część spotkania, którą poprowadziła Justyna, poświęciłyśmy przyjrzeniu się temu, czym jest ‘patriotyzm gościnny’ na podstawie wybranych fragmentów dokumentu ‘Chrześcijański kształt patriotyzmu’ opracowanego przez Radę ds. Społecznych Episkopatu Polski. Podczas dzielenia się tym, co poruszyło nas w tym dokumencie, ważny był dla nas wymiar miłości, która patriotyzm definiuje. Bardzo mocno zobaczyłyśmy, że Pan Bóg zaprasza nas do miłości każdego człowieka, którego spotykamy w życiu, niezależnie od jego pochodzenia, koloru skóry czy wyznawanych wartości. Jest to konkretna postawa szacunku, otwartości, troski oraz zaangażowania na rzecz innych tu i teraz. Ta postawa jest włączająca, czyli gościnna, a zaczyna się już w naszych sercach, które Pan Bóg uzdalnia do patrzenia Jego oczami na wszystkich ludzi, których jest Ojcem. Jako Grupa Migracje widzimy nasze zadanie w promowaniu i kształtowaniu chrześcijańskiej postawy patriotyzmu gościnnego, opartej na otwartości i dialogu.

 W kolejnej części spotkania Kasia wprowadziła nas do medytacji o pokoju. Treścią medytacji było słowo hebrajskie słowo 'szalom' (pokój), które w Biblii pojawia się ponad 250 razy. Oznacza ono nie tylko przeciwieństwo wojny i niezgody, ale coś dużo szerszego: pełnię, jedność, szczęście, pomyślność, zdrowie, a także spokój i wyciszenie. Odnosi się ściśle do relacji człowieka z Bogiem i jest owocem działania Ducha Świętego w nas. Dlatego też wszyscy, ‘którzy wprowadzają pokój zostaną nazwani synami Bożymi’ (Mt 6,9).

Nasza medytacja odbyła się w szczególnym miejscu, jakim jest kaplica adoracji Międzynarodowego Centrum Modlitwy o Pokój w Niepokalanowie. Miejsce to przepełnione jest atmosferą pokoju i adoracji. W centrum kaplicy znajduje się postać Matki Bożej, wypełnionej i promieniującej Jezusem. Podczas naszej indywidualnej modlitwy przyglądałyśmy się naszemu pragnieniu i doświadczeniu pokoju, a także pragnieniu pokoju w doświadczeniu migrantów i uchodźców. Pytałyśmy też o to, jak możemy wypełniać nasze serca pokojem i wprowadzać go wokół nas.

Drugi dzień naszego spotkania rozpoczęłyśmy od wspólnej Eucharystii w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli. Po Eucharystii dzieliłyśmy się poruszeniami z medytacji o pokoju oraz tym, z czym zaczęłyśmy nowy dzień.

Następnie Kamila podzieliła się z nami doświadczeniem współpracy kaliskiej WŻCh z organizacją Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Wspólnota w Kaliszu jest bardzo zaangażowana w tę współpracę. Prowadzą oni różnorodne działania na rzecz prześladowanych chrześcijan: począwszy od uwrażliwiania i otwierania ludzi na ten temat poprzez organizację wystaw, spotkań i prelekcji z gośćmi z innych krajów, a także zorganizowanie Międzynarodowego Kongresu o Prześladowaniu Chrześcijan, aż po konkretną pomoc finansową. Zaangażowanie to ma charakter nie tylko lokalny, ponieważ obejmuje współpracę z ośrodkami WŻCh w Lublinie, Poznaniu oraz we Wrocławiu, jak również z organizacją Open Doors. Doświadczenia wspólnoty kaliskiej są bardzo ważne dla Grupy Migracje. Chcemy wspólnie zastanawiać się, w jaki sposób możemy je rozwijać i wykorzystać w innych miejscach.

Ostatnią część spotkania poprowadziła Alicja, która obecnie pracuje nad materiałami dotyczącymi wiedzy o islamie oraz stereotypów i uprzedzeń związanych z tą religią. Są to materiały związane z ważnymi tematami, które nas interesują, m.in. o początkach islamu, o Koranie i sunnie oraz o podstawowych zasadach wiary, szariacie, dżihadzie, a także o relacji Kościoła Katolickiego i islamu. Materiały te przygotowywane są w oparciu o opracowania naukowe i inne ważne publikacje. Chcemy zamieścić je na naszej stronie internetowej w zakładce ‘Migracje’ dla osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat islamu. Podczas spotkania miałyśmy okazję przyjrzeć się tematom przygotowanym przez Alicję i porozmawiać o nich, a także ustaliłyśmy, w jaki sposób możemy wesprzeć Alicję w pracy nad materiałami.

Nasze spotkanie zakończyłyśmy podsumowaniem tego, co dla każdej z nas było ważne. Jest w nas dużo wdzięczności za to, że istnieje Grupa Migracje, która stwarza przestrzeń do dzielenia się i wzajemnej inspiracji. Podczas naszego dzielenia i modlitwy wyraźnie widziałyśmy, że Królestwo Boże jest szerokie i obejmuje wszystkich, bez wyjątku. Jest to Królestwo Pokoju, w którym chodzi o wzajemną miłość i troskę. Kiedy patrzymy na świat oczami Boga – ponad podziałami i granicami – możemy zobaczyć, że wszyscy jesteśmy darem dla siebie nawzajem. Takie spojrzenie uzdalnia nas do tego, by widzieć, że uchodźcy i migranci są dla nas darem, a my jesteśmy darem dla nich.

 

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl