Co robi Wasza wspólnota? To proste pytanie, zadawane, gdy opowiadamy o Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego sprawia nieraz kłopot odpowiadającemu. WŻCh bowiem, nie koncentruje się na jednym dziele, np. prowadzeniu szkoły, udzielaniu rekolekcji albo prowadzeniu stołówki dla bezdomnych. Naszych działań jest wiele - kilka bardziej spektakularnych, inne są na pozór zwyczajne, ale też wymagają naszego zaangażowania.

My, świeccy członkowie WŻCh jesteśmy posłani przez Jezusa do wielu osób i sytuacji na naszej drodze życia - do naszych bliskich, do wychowania dzieci, opieki nad wnukami, do kręgu znajomych, do wspólnoty, w której jesteśmy, do pracy zawodowej jako nauczyciele, lekarze, pracownicy biurowi, ekonomiści, wykładowcy, sekretarki, prawnicy, pracownicy fizyczni, .... Jesteśmy też posłani do pani w urzędzie, gdzie załatwiamy sprawy, do współoczekujących w kolejce do lekarza, do grupy osób, z którymi spędzamy wakacje, do sąsiadów. A także do szczególnych zadań, wykraczających poza życie rodzinne i zawodowe – pracy wśród ubogich, chorych, prowadzenia naukowej refleksji, podejmowania akcji ewangelizacyjnych itd. Spis tych wszystkich miejsc, w których pracujemy dla Jezusa został zebrany w dokumencie "Programy apostolskie WŻCh". Nasze są w nim uporządkowane w ramach kilkunastu obszarów działania. Na liście znalazły się też konkretne pzykłady zaangażowań podejmowanych w naszych Wspólnotach Lokalnych. Niech będą one świadectwem tego, co jako wspólnota robimy, a także inspiracją dla innych do wpółpracy z Jezusem, któy posyła swoich robotników na misję w świecie.

 

Programy apostolskie WŻCh

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl