Przymierza

W dniu 12 listopada 2017 r odbyło się spotkanie formacyjne lubelskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego. Naszym gościem był Ojciec Adama Schulz, który wygłosił trzy konferencje:

1. Nowe wyzwania jakie stoją przed WŻCh

2. Jak formować ludzi sumienia

3. Jak owocnie współpracować z Duchem Świętym i Aniołami

Spotkanie miało wyjątkowy charakter związany z 50-cio leciem odnowienia charyzmatu WŻCh.

 Z tej okazji 28 osób postanowiło odnowić swoje przymierza – 10 osób przymierza stałe, 18 osób przymierza czasowe. Cztery osoby przystąpiły do przymierza po raz pierwszy.

przymierza

Świadectwo tak dużej liczby osób potwierdzających wierność przymierzu było wielkim umocnieniem ducha naszej Wspólnoty. Wśród nas są osoby, które zawierały przymierza stałe ponad 20 lat temu. Dla nich przygotowane zostały specjalne dyplomy-potwierdzenia, których nie otrzymali wcześniej, podpisane przez Ojca Adama Schulza - Asystenta Krajowego oraz przedstawiciela Rady Wykonawczej. Spotkanie było okazją do odkrycia na nowo czym jest przymierze dla nas na obecnym etapie życia i jak je realizujemy.

Ojciec Adam przybliżył nam również temat życia radami ewangelicznymi przez osoby świeckie, co było wstępem do uroczystej Eucharystii, w czasie której Elżbieta Gleba złożyła śluby życia radami ewangelicznymi wg. Kazania na Górze. Był to podniosły moment uroczystości przede wszystkim dla Elżbiety, która jest od 33 lat w naszej wspólnocie jako jedna z założycielek, a także dla nas, którzy byliśmy tego świadkami.

śluby

śluby

Konferencje Ojca Adama Schulza pozwoliły nam uświadomić sobie problemy współczesnego świata wyznaczające kierunki działań dla WŻCh. Konieczne jest podjęcie działań w celu pomocy małżeństwom szczególnie przeżywającym zagrożenie rozwodem, bądź pozostających w związkach niesakramentalnych. Dzieci i młodzież potrzebują atrakcyjnej dla nich formuły działania, aby mogli aktywnie włączyć się w konkretne inicjatywy, które nie muszą być poprzedzone głęboką formacją duchową. Zagrożeniem dla wszystkich jest zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a naszym zadaniem apostolskim jest odpowiedzialność za przywracanie równowagi ekologicznej. Kolejne wyzwanie to pomoc materialna i modlitewna dla chrześcijan, którzy podlegają prześladowaniom w skali niespotykanej w historii.

konferencja

W drugiej konferencji Ojciec Adam mówił o tym jak formować w dzisiejszej rzeczywistości ludzi sumienia. Podkreślił znaczenie rozeznawania i szukania Bożych rozwiązań w skomplikowanych problemach gospodarczych, politycznych a także osobistych i wspólnotowych.

konferencja

Kolejny temat dotyczył wskazówek jak owocnie współpracować z Duchem Świętym, jak otworzyć się na Jego dary, jak budzić pragnienie Boga i głębokiego życia duchowego. Ostatnia część konferencji poświęcona była Aniołom, które uosabiają Opatrzność Bożą, są cierpliwe, szanują naszą wolność i wybory. Chronią nas i toczą walkę duchową oraz zanoszą do Boga nasze prośby, które do nich kierujemy.

Spotkanie było okazją do zadania wielu pytań Ojcu Adamowi, do żywej dyskusji, spontanicznej wymiany poglądów w naszej wspólnocie. Na koniec spotkania był czas na życzenia dla Elżbiety, tort jubileuszowy i wspólne świętowanie.

tort

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl