Od naszych korzeni ku nowym obszarom
To jest mój Syn umiłowany. Jego słuchajcie (Mk 9,7)


Drodzy bracia i siostry, członkowie WŻCh

Gorące pozdrowienia! W dniach od 30 lipca do 8 sierpnia 2013 członkowie Światowej Wspólnoty spotkali się na Zgromadzeniu Ogólnym w Bejrucie, w Libanie. Kontemplowaliśmy Chrystusa przemienionego i słuchaliśmy głosu Ojca wyrażającego głęboką miłość do Syna i wszystkich Jego naśladowców. Usłyszeliśmy wołanie Chrystusa i prowadziliśmy refleksję nad naszą tożsamością, powołaniem i misją, aby rozeznać drogę najpełniejszego naśladowania Go w Jego wędrówce ku nowym obszarom. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 66 wspólnot narodowych, z których 3 (Botswana, Gwatemala i Litwa) uzyskały pełne członkostwo we Wspólnocie Światowej.

Jako zgromadzenie wszystkich wspólnot mogliśmy doświadczyć jedności z Chrystusem w świętowaniu Roku Wiary. Z radością i wdzięcznością pochyliliśmy się nad bogactwem naszych korzeni w związku z obchodami 450-lecia Ignacjańskich Wspólnot Świeckich oraz odpowiedzieliśmy na wezwanie do wyruszenia ku nowym obszarom. Zdecydowaliśmy, że Zgromadzenie odbędzie się w Libanie - miejscu bogatym w kulturę, historię i wiarę, ale również miejscu dotkniętym wielkim bólem i wstrząsami.

W trakcie przygotowań napotykaliśmy na szereg przeszkód, które pytania wywołały wątpliwości dotyczące możliwości przyjazdu do Libanu. Teraz zdajemy sobie jednak sprawę, że to naprawdę Pan zainspirował nas do podjęcia takiej decyzji oraz umożliwił nam jej realizację. Nasza obecność w tym regionie zdopingowała nas do większego zaangażowania się w pracę na rzecz sprawiedliwości i pokoju na Środkowym Wschodzie.
Zgromadzenie pomogło nam rozpoznać dary, które nasza wspólnota otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat. Był to czas wsłuchiwania się w Ducha, który zaprasza nas, jako Ignacjańską Wspólnotę Świeckich w Kościele, aby wraz z Towarzystwem Jezusowym i wszystkimi ludźmi dobrej woli odpowiadać na potrzeby naszych czasów. Zgromadzenie pozwoliło nam również zrozumieć głębiej proces rozeznawania - posyłania - wspierania - rewizji (RPWR), który mamy urzeczywistniać na wszystkich płaszczyznach życia WŻCh. Jest on widoczny w działaniach podejmowanych na szczeblach lokalnych i krajowych jak również na poziomie regionalnym. Proces ten został uznany podczas Zgromadzenia w Fatimie, za wyzwanie prorockie w wędrówce ciała apostolskiego, jakim jest nasza Wspólnota.

Dziś to wyzwanie jest jeszcze mocniejsze. Traktując poważnie korzenie naszej Wspólnoty, chcemy respektować naszą tożsamość, dokumenty założycielskie oraz doświadczenia kobiet i mężczyzn oddających swe życie na służbę WŻCh. Chcemy również rozpoznawać Chrystusa wcielającego się pośród nas i nadal angażować się na rzecz budowania większego i bardziej powszechnego dobra. W tym właśnie osadzone jest wezwanie do pójścia ku nowym obszarom. Obszary działań, które wytyczyliśmy sobie w czasie Zgromadzenia obejmują problemy globalizacji i biedy, rodziny oraz ekologii. Podczas rozmów w trakcie Zgromadzenia wyłonił się również problem ludzi młodych, jako kolejny obszar do podjęcia działań.

Asystent Wspólnoty Światowej, o. Adolfo Nicolas SJ, pomógł nam spojrzeć głębiej na pracę w nowych obszarach. Przypomniał, że Papież Franciszek prosił Kościół o wychodzenie na zewnątrz by spotykać Chrystusa w nowych obszarach, kontynuując jednocześnie wewnątrz drogę refleksji i rozeznawania. Refleksja ta pozwoli nadać głębię i mądrość pracy w nowych obszarach. Stajemy przed wyzwaniem upowszechniania się powierzchownego podejścia do rzeczywistości. W jaki sposób WŻCh może skutecznie odpowiedzieć na to wyzwanie?

Pytamy więc: "Co oznacza być Ciałem Apostolskim, które jest zarówno ignacjańskie jak i świeckie"? Chcemy pogłębiać tę tożsamość poprzez otwieranie kobietom i mężczyznom przestrzeni do odkrywania sensu życia. Czujemy się zaproszeni do uważnego rozeznania różnorodnych obszarów naszej misji - w życiu codziennym, służbie apostolskiej, pracy instytucjonalnej oraz działaniach międzynarodowych. Siła naszej wspólnoty leży we właściwym podążaniu tą ścieżką, zawsze szukając wolności wewnętrznej i większego naśladowania Chrystusa.

Ważne jest, aby czytać to wydanie Projects wraz z dokumentem końcowym Zgromadzenia (który został już rozesłany do wspólnot narodowych). Zapraszamy każdego członka WŻCh do modlitwy i rozeznania, jakie znaczenie dla przyszłości ma to wezwanie Ducha. Pierwszym krokiem niech będzie czas Słuchania. Następnie Światowa Rada Wykonawcza przedstawi konkretne wskazówki prowadzące do Rozeznania, które z kolei będzie miało na celu podjęcie Działania. W nadchodzących miesiącach otrzymacie numer Progressio Supplements, który będzie zawierał informacje dotyczące przebiegu i owoców Zgromadzenia. Światowy dzień WŻCh w 2014 roku poświęcony będzie dziękczynieniu za Zgromadzenie i rozeznaniu otrzymanych w jego czasie łask.

Nowa Rada Wykonawcza spotka się w lutym 2014 w Rzymie, aby określić kolejne kroki. W tym miejscu chcemy z serca podziękować wszystkim członkom dotychczasowej Rady Wykonawczej, którzy służyli wspólnocie światowej.

Skład obecnej Rady wykonawczej:
Prezydent: Mauricio Lopez (Meksyk)
Zastępca: Edel Churu (Kenia)
Sekretarz: Najat Sayegh (Liban)
Doradca: Denis Dobbelstein (Belgia)
Doradca: Chris Hogan (Australia)
Doradca: Ann Marie Brennan (Stany Zjednoczone)
Doradca: Josephine Shamwana-Lungu (Zambia)
Sekretarz wykonawczy: Franklin Ibanez (Peru) i  Sofia Montanez (Kolumbia)
Asystent kościelny: o. Adolfo Nicolas, S.J.
Zastępca asystenta kościelnego: o. Luke Rodrigues, S.J.


W niedawnej homilii Papież Franciszek przypomniał nam, że Maryja Dziewica najpełniej odzwierciedla idealną postawę apostoła, która wyraża się w Słuchaniu, Rozeznawaniu i Działaniu. N iech Pan udzieli nam takiej wolności i oddania na wzór Maryi, aby nasza służba Kościołowi i światu była głęboka i przemieniająca.

Mauricio López                 Daniela Frank
Prezydent                        Dotychczasowy Prezydent


PROJECTS 157 - wersja PDF

WŻCh w Polsce

ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa

NIP: 5213137346
REGON: 017235359
nr konta: 14 1600 1462 1858 0458 3000 0001

Kontakt

tel.: +48 733 734 777
e-mail: kontakt

© WŻCH Polska 2024
Wykonanie: Solmedia.pl